Att finansiera stambyte

Ett stambyte är mycket kostsamt och måste på något sätt finansieras. Läs om hur detta går till och de olika alternativen

En av de olika effekter som ett behov av stambyte i en fastighet kan ge bostadsföreningar och fastighetsägare är ekonomiskt huvudbry. Anledning till det är oftast inte att möjligheterna att finansiera projektet saknas. Läs mera om hur det går till att finansiera stambyte.

Här handlar det bara om att kostnaderna för ett stambyte uppgår till så stora belopp, att det är svårt att få grepp om dem och hantera dem på ett medvetet sätt. Realiteten är att det nästan alltid finns ekonomiska möjligheter att utföra ett stambyte. 

Det är egentligen bara ett scenario där det skulle kunna finnas problem att finna finansierings-alternativ, för att utföra ett stambyte i en bostadsrättsförening eller hos en fastighetsägare.

Detta är om fastighetsägaren eller föreningen saknar kapital samtidigt som den fastighet det handlar om redan skulle vara belånad till nära dess fulla marknadsvärde. Här läser du om olika finansieringsalternativ för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar vid behov av stambyte. 

Finansieringsalternativ för stambyte vid goda finanser 

När det finns goda finanser hos en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening, kommer inte alls ett stambyte vara svårt att finansiera. Här kommer det att finnas både ett kontant kapital, möjlighet till säkerhet i form av själva fastigheten samt även den garanti som alltid finns.

Den som säger att medlemmarnas avgifter går upp när standarden i fastigheten höjs, vilket egentligen är det som i grund och botten ska finansiera ett stambyte. Även om det finns goda finanser kommer, utav anledningen att ett stambyte nästan betalar sig självt, de flesta föreningar och fastighetsägare att ta ut lån för att utföra detta projekt.

Här anses det löna sig då de extra påslag på avgifter och hyror blir det som står för merparten av det lån som måste tas. Påslaget blir heller inte så farligt, då dessa stora lån brukar ställas ut på en återbetalningstid av 30-40 år.

Detta tankesätt frigör också det eventuella kapital som redan finns hos en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening. Det är just det sättet att tänka som också bidragit till att de har så pass starka och goda finanser som de har när det är dags för ett stambyte i fastigheten.

Finansiera stambyte – Alternativ vid hög belåning

Om det skulle vara så att det varit tunga år med massor av renoveringar, reparationer och andra kostnader för en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening. Ja, då kommer heller inte finanserna att vara så goda eller starka. Här kan bland annat detta bero på att en fastighetsägare inte har haft sina lägenheter uthyrda mera än 40-50% de senaste 10 åren.

Ett annat scenario är att bostadsmarknaden inte har medfört att bostadsrätter kunnat säljas. I vilket fall finns det höga lån på fastigheten samt att det saknas tillräckligt med kontanter för att utföra ett stambyte. Hur blir det då? Kommer denna fastighet att få ruttna och bli dömd som otjänlig i ett senare skede?

Nej ,så är oftast inte fallet. När det gäller stambyten brukar detta gå att lösa med flera lån. Detta då ett stambyte anses öka standarden i fastigheten och detta medför höjda hyror och avgifter. Naturligtvis kan det vara så att det ser riktigt illa ut. I det fallet kan det då vara aktuellt att se över en stamrenovering, relining, istället då det kostar mycket mindre. 

En stamrenovering kan vid goda förhållanden ge ytterligare upp till 20 år att skapa ordning och reda i finanserna innan det slutgiltiga beskedet om stambyte återuppstår. Går inte detta är det försäljning eller partnerskap som blir enda lösningen för att rädda både fastigheten och det kapital som trots allt finns i den. 

Bästa bästa sätt att finansiera ett stambyte 

Om det nu ska ses på alla de olika sätt att finansiera ett stambyte på och vi ska slutligen finna det bästa . Ja, då måste det hel och hållet bortses från alla fastighetsägare och bostadsföreningar som redan är överbelånade och som saknar goda finanser.

De kommer inte att få de bästa alternativen i vilket fall. Även om de slutligen får ett lån, kommer riskbedömningen för detta lån medföra att de får en högre ränta och en kortare återbetalningstid.

De bästa finansierings möjligheterna kommer alltså enbart att erbjudas till de som redan innehar starka finanser och god ekonomi. Eftersom en förening eller en fastighetsägare som befinner sig i en god ekonomisk situation inte har något att frukta genom att ta ut ett lån vid stambyte.

Samtidigt anses denne vara en låg risk, vilket medför lång återbetalningstid och låg ränta. Dessutom höjs hyror och avgifter efter stambytet, så att detta står i paritet med de extra kostnader som ett lån medför.

Ja, där säger det sig självt att ett lån är det bästa valet. Här får alla fastighetsägare fri tillgång till sitt starka kapital om något annat skulle inträffa. Naturligtvis ska också ett flertal banker och kreditinstitut tillfrågas, då de som har kontroll på sin ekonomiska situation ar det för att de alltid gör de rätta och mest kostnadseffektiva valen.