Entreprenadform stambyte

Beroende på valet av entreprenadform och upphandlingsform byter ansvaret ägare. Se till att ansvaret hamnar rätt vid ditt stambyte.

När olika projekt som har att göra med bygg- och anläggning kommer det alltid talas om entreprenörer och olika typer av entreprenadform stambyte. Egentligen så finns detta inom många andra områden också, men det är extra exponerat och tydligt när det handlar om arbeten inom byggsektorn.

Att välja entreprenadform för ett stambyte kan vara ett svårt kapital för många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Detta kan vara av anledningen att de tidigare haft goda erfarenheter av en rad olika företag vid diverse renoveringar.

Andra gånger kan det vara att kunskaper om vad detta egentligen innebär sviktar. Här ska vi inte avgöra vilken form som blir den bästa, utan enbart förklara vad detta är och vad de olika valen kommer att betyda vis ett stambyte.

De olika formerna av entreprenad som finns att välja på vid ett stambyte i bostadsrättsförening eller hos fastighetsägare är: 

  Totalentreprenad: Denna entreprenadform resulterar i att en utvald entreprenör är ansvarig för hela projektet från start till mål, vilket betyder att hela ansvaret för både projektering och arbete som också medför ett funktionsansvar vid avslutat projekt. 

  Utförandeentreprenad: Här står det för en entreprenadform där uppdragsgivaren är ansvarig för projekteringen, och entreprenören är ansvarig för att utföra arbetet på ett fackmannamässigt sätt enligt projektplan. I detta fall är inte entreprenören funktionsansvarig. 

Utförande entreprenad vid stambyte 

Att använda utförande entreprenad vid ett stambyte är inte att rekommendera. Här finns det vissa gånger då delar av denna entreprenadform kan komma på fråga att implementeras i egenskaperna för en totalentreprenad.

Dock är detta inte alls någon vanlig företeelse när det handlar om ett så viktigt projekt som ett stambyte, där alla de som arbetar måste ha den kunskap och den erfarenhet som krävs för att utföra ett fullgott arbete.

Anledningen till att detta inte används vid stambyten, är helt enkelt att det skulle medföra problem med garantier samt ansvarsfördelningen.

I det fall denna entreprenadform skulle användas, betyder detta att entreprenören inte skulle ha något ansvar för funktionen efter att stambytet var avslutat.

Det finns heller inte många entreprenörer inom området stambytet som accepterar att jobba efter en projektplan som de inte själva har utformat.

Utförande entreprenad skulle i sin helhet göra projektledaren eller en bostadsrättsförening/fastighetsägare ansvariga för att jobbet var rätt utfört och hade den funktion som önskas. 

Totalentreprenad vid stambyte 

När det gäller stambyte och andra stora projekt inom bygg och anläggning är det nästan alltid totalentreprenad som används när det kommer till valet av entreprenadform. Kanske är detta val speciellt viktigt när det gäller just stambyte.

Här är detta ett så pass stort, kostsamt och komplicerat arbete, att det måste finnas en erfaren juridisk person som har ansvaret för arbetet och att detta uppfyller alla de funktioner som det ska vid avslutat projekt. 

Vid valet av entreprenadformen totalentreprenad vid ett stambyte kommer detta att fastställa möjligheten för entreprenören att erbjuda kvalitetssäkring och kvalitetsgaranti. Detta då denne har ansvaret för både projekteringen, arbete, samt att det färdiga resultatet uppfyller den avtalade funktionen.

Upphandlingsformer – Sambandet med entreprenadform 

När det diskuteras entreprenadformer, måste det också nämnas lite om upphandlingsformer. Dessa har nämligen en direkt inverkan på, och ett klart samband med, entreprenadformen. Detta är det tillvägagångssätt som styr det antal entreprenörer som ska vara delaktiga i projektet.

Det reglerar också vilket förhållande dessa kommer att ha med varandra. Normalt sett finns det två olika upphandlingsformer som används. Även här kan dessa kombineras i en rad olika koncept. 

Dessa är generalentreprenad eller delad entreprenad. När det gäller den delade entreprenaden betyder detta att uppdragsgivaren anlitar alla entreprenörer, vilka då jobbar sida vid sida.

Det vanligaste, som också ansvarsmässigt blir bäst vid stambyte är generalentreprenad. Här ingår uppdragsgivaren ett avtal med en entreprenör. Efter detta anlitar generalentreprenören sina underentreprenörer som denne ansvarar för.