Finansiera stambyte

Finansiera Stambyte på olika sätt

Att finansiera ett stambyte är ett kostsamt projekt för små och stora fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. Här läser du om olika sätt att finansiera ett stambyte.

De flesta bostadsföreningar och fastighetsägare bävar inför den dag det är dags och ett stambyte måste utföras. Ett traditionellt stambyte är en av de mest kostsamma renoveringar som kan göras av en fastighet. Här måste det finnas möjligheter att finansiera ett stambyte. Kostnaden för detta projekt och hur denna fördelas och vilka olika möjliga avdrag som finns, är också olika sett till om det är en enskild fastighetsägare eller en bostadsrättsförening som står inför ett stambyte.

Vad alla med någon form av ägarskap i en fastighet har gemensamt, är dock att det finns gott om tid att planera en finansiering av ett stambyte. Det andra är att detta stambyte måste på något sätt finansieras så att en entreprenör har de säkerheter som krävs för att de ska ta på sig och påbörja ett stambyte i den berörda fastigheten.

I denna artikel läser du vidare om olika sätt att finansiera ett stambyte, på både långt och kort sikt. Här finner du också information om vad det är för skillnad mellan finansiering av stambyte i bostadsrättsförening i jämförelse med finansieringen för en fastighetsägare. Vidare finns även viktig information om hur det fungerar att fördela finansieringen så att både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare på sikt kan få tillbaka sitt investerade kapital i fastigheten. För ytterligare information, läs om hur mycket det kostar att byta stammar i en fastighet.

Den generella schablonbedömningen av ett stambyte

Det första som det ska börjas med är det generella rikstäckande snittpriset rörande stambyten. Här räknas det då inte alls på en komplett fastighet eller det totala priset för ett stambyte i en hel fastighet eller ett bostadsområde. Den generella schablonbedömning som görs rörande pris på stambyte, ligger istället per lägenhet. Naturligtvis kommer då även detta att vara beräknat på en genomsnittlig lägenhet. Med andra ord kommer summan inte alls att vara korrekt för många bostadsföreningar och fastighetsägare, utan ger enbart en fingervisning om vad priset kan komma att ligga på.

Det genomsnittliga priset en normalstor lägenhet beräknas därmed ligga på mellan 275 000 till 325 000 kronor. Med detta sagt har du som läser lite hum om vad det är som måste finansieras. Här är det då bara att ta alla lägenheter gånger det genomsnittliga priset, för att ta reda på vad ett stambyte kan kosta i den berörda fastigheten. Då är det dags att se till hur detta belopp ska finnas till varje lägenhet när det är dags för ett stambyte. Det som kallas för finansiering av stambyte.

Stambyte sker i snitt vart 50 år

Helt klart är det så att finansiering av ett stambyte är något mycket stort och tungt för alla bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Det handlar i de flesta fall om så höga summor som mellan 5-10 miljoner kronor och många gånger mycket mera än så. Det hela beror på hur många lägenheter som finns i fastigheten, samt vilken standard som det färdiga resultatet ska hålla. Det finns dock en positiv sida för alla som ägt den berörda fastigheten under många år, eller som köpte den av någon som redan har planerat för kommande renoveringar.

Detta är att ett stambyte i snitt enbart behöver utföras vart 45:e till 50:e år. Här finns det en tydliga tecken som säger att behovet av ett stambyte kan ske när som helst inom en period av 30-60 år. De flesta gånger ligger tidsmarginalen närmare 60 än 30 vilket är det positiva. Detta ger möjligheter att skapa en renoveringsfond dit en procentuell del av alla intäkter avsätts. Faktum är att de flesta fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har 50 år på sig att finna knep att finansiera sitt kommande stambyte.

Olika alternativ för att  finansiera stambyte

Beroende på vilken metod som väljs vid stambyte kommer det också finnas olika sätt att finansiera detta på. Här kan det handla om finansiering innan ett stambyte, såväl som att stambytet egentligen finansieras och betalas av fastighetsägare och bostadsrättsföreningar efter stambytet är utfört. Faktum är att det kan handla om riktigt många år efter.

Ett av de olika sätt att finansiera ett stambyte innan det ska utföras är att under många år ha samlat in till en renoveringsfond, så det finns kapital både för förutsedda och oförutsedda reparationer och renoveringar. Detta är något som både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan göra. För fastighetsägaren avgår viss procentuell del av hyran till det kommande stambytet, medan bostadsrättsföreningen avdelar en procentuell del från medlemmarnas avgifter till föreningen.

Ett annat alternativ kommer naturligtvis att vara ett lån på fastigheten som är i behov av ett stambyte. Faktum är att detta är det allra vanligaste, då summan som ska betalas för det kompletta stambytet kan slås ut på många år. I slutändan kommer det således alltid bli lägenhetsinnehavare och hyresgäster som genom höjda hyror och avgifter betalar för ett stambyte. Finansiering av stambyte kan dock se lite olika ut mellan en bostadsrättsförening och en fastighetsägare. Detta kan du se korta och förenklade förklaringar på nedan.

Finansiering av stambyte för bostadsrättsföreningar

När det gäller finansiering av stambyte för bostadsrättsföreningar är det inte bara en ägare som är med och bestämmer hur detta ska gå till. Här handlar det om att det finns en utvald styrelse, samt att varje medlem i föreningen äger minst en av de berörda lägenheterna. Med andra ord är det många kockar som ska laga samma soppa. Dock finns det stadgar som säger att föreningen kan fatta ett beslut såvida ett möte med tillräckligt antal medlemmar är aktivt när beslutet tas.

Här kan det då beslutas att föreningen ska bekosta hela stambytet, eller att medlemmarna ska stå för stambytet i sina egna lägenheter. I det fall det bestäms att stambytet i varje lägenhet ska bekostas av den enskilda medlemmen, måste detta dock vara ett beslut vid ett möte där alla medlemmar deltar och alla ger sitt medgivande till detta. Om medgivande inte ges av alla medlemmar, måste istället stambytet bekostas av föreningen vilket då tas ut i förhöjda medlemsavgifter och månatliga avgifter.

När ett beslut i en bostadsrättsförening inte kan bli enhetligt kan detta också leda till att ett mål måste skickas vidare till berörda myndigheter och ibland rätten. Vad en bostadsrättsförening enligt lag måste stå för, är den del av stambytet som berör själva fastigheten och gemensamhetsområden som alla medlemmar utnyttjar. Vi kommer att tydligare förklara detta i regler för stambyte i bostadsrättsföreningar som du finner i vår intressanta blogg.

Finansiering av stambyte för fastighetsägare

Det som går under fastighetsägare är allt från privatägda fastigheter till de större fastighetsföretagen och stora hyresvärdarna. Vad alla dessa har gemensamt är att de inför lagen och ett stambyte räknas som en person, varav den enkla benämningen fastighetsägare. Även för fastighetsägare kommer det att finnas olika möjligheter och alternativ gällande finansiering av ett stambyte.

Detta är då att använda avsatta pengar eller företagets likvida saldo för att utföra detta projekt, medan det andra alternativet är att låna pengar till ett stambyte. Vilket val som en fastighetsägare än gör, så vet denne med sig att ett stambyte medför rätten att höja hyrorna. Naturligtvis är detta något som är precis som det ska, men det ska inte vara oskäliga hyreshöjningar.

Oavsett om fastighetsägaren tar ett lån eller använder sitt eget kapital kommer det även här vara de boende som betalar kalaset. Vid ett lån kommer detta oftast att tas på mellan 30-40 år, och det är där skälet för hyreshöjning kan beräknas. Här finns det ett behov av att höja hyrorna med samma totalbelopp utslaget på antalet lägenheter(kvm) för att finna hur mycket påslag varje hyresgäst ska få efter ett stambyte har utförts. På så sätt finansierar även fastighetsägaren ett stambyte.

Finansiera stambyte – ROT-avdraget vid stambyte

Gällande fastighetsägare och bostadsrättsföreningar så är det bara en av dessa som har rätten att använda ROT-avdraget. Detta är då bostadsrättsföreningen. I själva verket är det inte föreningen som har rätten att använda sig av ROT-avdrag vid stambyte, utan det är föreningens enskilda medlemmar som har rätten till detta. Med andra ord kommer varje enskild medlem och lägenhetsinnehavare i en bostadsrättsförening ha rätt att göra ROT-avdrag för alla de kostnader som sker i deras privatägda del av fastigheten.

Faktum är att varje medlem och lägenhetsinnehavare på så sätt kan göra avdrag för 30% av arbetskostnaderna för ett stambyte i deras lägenhet upp till 50 000 kronor. På så sätt slipper lägenhetsinnehavare i en bostadsrättsförening stora höjningar av avgifter, vilket annars skulle behöva vara lika stora som för hyresgäster. I gengäld får det dock oftast betala 70% av sitt privata stambyte i deras egna lägenheter.

Att ta ett lån för finansiering av stambyte

Oavsett om det gäller en bostadsrättsförening eller en fastighetsägare, brukar i de flesta fall båda dessa behöva ta lån för att kunna finansiera betalningen till en eller flera entreprenörer då stambytet är utfört. De kommer inte att acceptera att vänta 30-40 år på att få betalt för sitt arbete. Det bästa alternativet när ett effektivt stambyte med kvalitetssäkring och kvalitetsgaranti ska utföras, är att anlita en entreprenör med allt under ett tak.

Vi är ett av de företagen som har den största erfarenheten av traditionella stambyten och som också levererar ett arbete enligt byggnadsnämndens regler som du verkligen kan lita på. För alla de fastighetsägare som vet med sig att de måste ta ett lån för att finansiera sitt stambyte, rekommenderas givetvis den vanliga traditionella bankkontakten. För andra som anser att banken är krånglig brukar det visa sig att Svea Ekonomi eller Ferratum Business är ett av de två bästa valen för att finansiera eller delfinansiera ett stambyte.