Hållbarhetstider i fastigheter

Hållbarhet på olika detaljer kopplade till stambyte

Något som kan vara intressant att veta för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, är hållbarhetstider i fastigheter (livslängden) på alla de olika bygg delar som finns i en fastighet.

Detta inte bara när det är dags för ett stambyte i fastigheten, utan helt enkelt för att det skiljer så mycket. Kunskaper gör att du som ansvarig kan ta bättre beslut. Att ta del av denna information kan alltså vara det som ger dig möjligheten att avgöra och definiera vad det är som har orsakat allt från att något inte fungerar till att en vattenskada har uppstått.

Faktum är att det inte är många som vet att livslängden på enbart de olika byggdelarna i ett badrum, varierar från 10 år upp till 80 år. Visste du det?

De olika byggdelarna i ett badrum 

När det gäller behovet av att utföra ett stambyte. Ja, då kommer nästan alltid detta baseras på alla de bygg delar som befinner sig i och i anslutning till ett badrum och en lägenhets toaletter. Detta kallas hållbarhetstider i fastigheter. Att vi gjort valet av att använda ett exempel av ett badrum, är helt enkelt baserat på att det är mera omfattande och inkluderar alla de olika byggdelarna som berör ett stambyte. 

Nedan ser du de olika byggdelarna i ett badrum beskrivna, varför de används, vilken funktion de har samt riktvärden på hur lång livslängd alla dessa har separat. Efter det kommer du snabbt förstå varför det beräknas finnas ett generellt behov av stambyte hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar mellan vart 30-60 år.

Värmeledningar

Detta kan vara allt från oljeburen värme till luftburen såväl som vattenburen värme. I det fall det handlar om vattenburen värme faller dessa mera under kategorin vattenledningar. Gällande alla andra värmeledningar kommer de ofta beräknas inneha en hållbarhetstid på mellan 70-80 år. 

 Avloppsledningar i gjutjärn

De stora avloppsstammarna och ledningarna/rören för avloppet är oftast tillverkade i gjutjärn. Detta för att det anses vara ett relativt kostnadseffektivt material, samt att det också har en godtagbart lång livslängd. Dessa beräknas klara sig mellan 40-55 år.

 Vattenledningar och avloppsrör

När det gäller vattenledningar i rostfritt stål eller koppar samt de mindre avloppsrören i PVC-plast kommer dessa inte alltid att bytas ut vid ett stambyte. Hur som helst är det alltid de bästa valet, och de flesta väljer att byta även dessa.

Här är det väldigt olika livslängd på dessa. Vissa gånger måste de bytas efter bara 20 år, medan de andra gånger kan hålla i upp till hela 60 år. 

 Platsmatta på vägg och golv

Något som är mycket vanligt badrum och toaletter som skapades eller renoverades under 1970-1980-talet och även början av 1990-talet är plastmattor på golv och väggar. Här ansågs detta som ett billigt och effektivt material för att skapa täta våtrum.

Detta har många gånger medfört fuktskador då livslängden på dessa överskattats. Här ligger hållbarhetstiden på bara 15-25 år. 

 Tätskikt/Fuktspärr (vägg och golv)

Viktigt underlag som för ett antal år sedan fick en rad nya regler, då försäkringsbolagen hade satt sig emot för många fuktskador vid dåligt preparerade badrumsrenoveringar. Här har det skapats tydliga och klara riktlinjer för hur ett tätskikt ska appliceras.

Idag har dagens moderna tätskikt en livslängd på mellan 30-45 år. 

 Målning/Tapet

När det handlar om ett badrum, även gällande toaletter, år inte alls tapeter och vanlig målning något som kan anses hålla en hög standard och en bra kvalitet. Numera används inte detta i så stor utsträckning som det gjorde förr.

Hållbarhetstiden för tapet och målning i ett badrum eller en toalett beräknas ligga på mellan 5-15 år. 

 Ventilation/Vetilationsrör

Även här handlar detta om rör som har mycket liten påfrestning. Det enda som sker är att luft passerar i dessa. Detta gör att de ventilationsrör som finns i en fastighet beräknas ha en livslängd på mellan 30-60 år. Om själva systemet för ventilation tas med i beräkningen kan detta sjunka till mellan 20-30 år. 

 Armatur (Toalett/handfat/Badkar)

Själva keramiken som utgörs av badrummets armatur har en lång hållbarhetstid. Faktum är att du kan finna badrum och toaletter även idag som inte bytt ut varken toalett, handfat eller badkar sedan det senaste stambytet eller sedan fastigheten byggdes för 50-60 år sedan.

Hur som helst anses inte detta ha en livslängd på mer än 30-40 år. 

 Kakel och klinker

Om det bara skulle behöva ses till det kakel som sitter på väggarna och det som ligger på golven i massor av badrum och toaletter. Ja, då skulle et kunna sägas att detta skulle kunna vara det byggmaterial som har längst livslängd.

Hur som helst handlar det även om tätskiktet och själva fogarna mellan plattorna. Med det sagt ligger livslängden på kakel och klinker i ett badrum på mellan 30-45 år. 

 Badrumsinredning/Möbler

Här handlar det om något som du idag finner i de moderna och lite mera exklusiva badrummen och toaletterna. Hur som helst har det funnits under lång tid och även de fastigheter där det idag är dags för stambyte kan ha dessa inredningar.

Livslängden är helt beroende av hur mycket fukt och vatten de får utstå och kan variera mellan 5-25 år. 

 Elektriska stammar/Elinstallationer

Gällande de el stammar och elektriska installationer i form av kablar samt el centraler som finns i en fastighet så har de lång livslängd. Detta är dock också något som är mycket vanligt att renovera samt byta ut i samband med ett stambyte.

Här beräknas dessa produkter ha en hållbarhetstid på 40-50 år. 

Badrumsrenovering eller stambyte

När du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening ser på alla dessa olika hållbarhetstider i fastigheter. Ja, då kan det bli svårt att smälta samman till en enhet där du kan kombinera många arbeten i kombination med ett stambyte.

Hur som helst är det nästan alltid så att när ett stambyte ska utföras, kravs det också att en badrumsrenovering utförs. Här är detta då så bra att både badrum och stammar kan hålla ungefär lika länge.

Generellt sett sker det genomsnittliga stambytet i fastigheter med ett mellanrum av 45-50 år.

När du tagit del av informationen ovan är det också massor med andra olika saker som kan tänkas passa in att kombinera med ett stambyte. När du väljer att tillfråga oss på Sarab Entreprenad AB så skickar vi alltid ut en erfaren fastighetskonsult.

På så sätt får ni alltid bra vägledning och information om vad som blir bästa att kombinera med ett stambyte i just er situation och gällande er berörda fastighet.