Kostnadseffektiva Stambyten

Så går det till att utföra ett kostnadseffektivt stambyte

Som bostadsrättsförening eller fastighetsägare, är det viktigt att hela tiden har full kontroll över den ekonomiska situation som råder. Här handlar det om fastigheter och stora kostnader när något går sönder och måste bytas ut eller repareras. Det är viktigt att utföra ett kostnadseffektivt stambyte

Detta gäller också de flesta gånger det måste utföras renoveringar rörande fastigheterna och dess lägenheter. Med det sagt måste dessa juridiska personer alltid tänka på de mest kostnadseffektiva valen.

Så kommer det också att vara när det gäller ett stambyte i bostadsrättsförening eller hos en fastighetsägare. Läs vidare och få reda på vad som gör ett stambyte kostnadseffektivt.

För att komma underfund med vilket/vilka val som blir de mest optimala vid ett stambyte är det tre saker som måste ses till. Det första är vilken metod som ska användas när stambytet utförs. Det andra blir om, och i så fall vilka, andra renoveringar som ska utföras i samband med detta stora projekt.

Som tredje och sista stora faktor för att utföra ett kostnadseffektivt stambyte för fastighetsägare, eller bostadsrättsförening, kommer den ekonomiska biten. För att ta reda på allt detta krävs att det finns tillgång till en fastighetskonsult samt en ekonom och att fastighetsägaren eller föreningen får vara med och ta de slutgiltiga besluten. 

Kostnadseffektivitet – Metod vid stambyte 

Beroende på hur stammarna i en fastighet ser ut, hur de är placerade samt hur mycket tid är värt att spara, kan det vara aktuellt att göra valet av olika metoder vid ett stambyte. Här finns det dock enbart det traditionella stambytet att välja på när det gäller att byta de stora rörstammarna i fastigheten som leder in till lägenheterna och dess toaletter, badrum och kök.

Här är det just i badrummet som valet av två andra metoder vid stambyte finns att välja mellan. Det ena är prefabstambyte medan det andra är kassettstambyte. Gällande prefabstambyte, så kanske inte detta är något som ger en högre kostnadseffektivitet och egentligen kanske det heller inte sparar så mycket tid.

För dig som inte känner till vad prefabstambyte är, så kan du läsa mera om detta under olika metoder vid stambyte. Det val som kan leda till kostnadseffektivitet i vissa fall är ett kassettstambyte i badrum och toaletter. Här handlar detta om att det kommer färdigbyggda kassetter med handfat, toalett och dusch monterade.

Detta gör då återställningen av badrum och toaletter snabbare. Dock kommer generellt sett valet av ett rakt traditionellt stambyte för det mesta vara det mest effektiva valet som ger det bästa resultatet och blir med det också det mest kostnadseffektiva valet vid stambyte.

Kostnadseffektivitet – Renoveringar i samband med stambyte

Kostnadseffektivitet – Renoveringar i samband med stambyte 

Ett stambyte ska utföras efter en budget

Där det finns möjligheter att göra de stora pengarna och få en riktigt stor lönsamhet vid ett stambyte, är när det kan utföras andra mer och mindre nödvändiga renoveringar på samma gång. Det självklara är att ingen väljer bort en badrumsrenovering vid stambyte, då detta är rena döden för den kostnadseffektiva delen.

Utöver detta finns det alltid nytta med att se över om en köksrenovering är effektivt att utföra i samband med ett stambyte i en fastighet. Utöver detta finns det sedan otaliga renoveringar som en fastighetsägare och en bostadsrättsförening ska se över behovet av för att skapa en maximal kostnadseffektivitet vid stambyte.

Några exempel på detta är att inspektera el stammar, centraler och elektriska installationer. Det kan också vara värt att se över värme och ventilation på samma gång. Ja, allting ska ses över, då det faktiskt många gånger även passas på med en fasadrenovering i samband med stambyte då det också kan visa sig bidra till den totala lösningen för att uppnå den optimala kostnadseffektiviteten vid stambyte. 

Kostnadseffektivt Stambyte – Ekonomiska val vid stambyte 

Den maximala kostnadseffektiviteten kan bara uppnås av de bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som har en god ekonomi och likviditet. Detta är lika säkert som att den som saknar inkomst har svårt att få ett bolån, medan den som kan betala ett hus kontant kan få ett lån blixtsnabbt.

Här handlar det om att det mest kostnadseffektiva vid ett stambyte är att ta ett lån för detta. Att betala ett stambyte kontant är det ingen som gör, då det skulle leda till en brist vid behov av kapital för andra ändamål och då inte alls leda till någon kostnadseffektivitet.

De som då har en god ekonomi och hög likviditet kommer då också automatiskt att få de bästa bankgarantierna i form av långa lån upp till 40 år samtidigt som de också får de lägsta möjliga räntan på sitt stambyteslån då de inte anses utgöra en risk.