Planering vid Stambyte

Att tänka på innan ett stambyte

Innan, inför och även under ett stambyte i en fastighet är det mycket som måste ses till och tänkas på. Det största jobbet brukar vara det som gäller planering stambyte för att det ska kunna genomföras. Hur som helst är det inte bara det fysiska arbetet rörande stambytet som måste planeras.

Det är heller inte bara uppdragsgivaren, fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som måste planera. Här måste alla inblandade parter planera allt det de kan för att genomförandet av ett stambyte ska bli så bra, effektivt och smidigt som möjligt.

Faktum är att det är tre stora parter som delar på alla de tankar som rör sig i huvudet innan, inför och under ett stambyte. För två av dessa är det något stort som kan leda till oro. Dessa två är uppdragsgivaren samt de boende.

För den tredje är detta bara ytterligare en dag på jobbet. I det fallet handlar det om entreprenören. Nedan ser du kortfattat vad det är dessa parter måste fundera över rörande stambyte i en fastighet. 

Viktiga punkter för uppdragsgivaren 

Den som definitivt har mest att tänka på, se till och fundera över vid ett stambyte är fastighetsägaren eller en bostadsrättsförening. Här är dessa ansvariga för fastighetens skick och att den hela tiden får det underhåll och de renoveringar som gör att den kan behålla eller öka sitt värde. Se även vår checklista vid stambyte.

Bara det kan vara en stor press. Inom kategorin uppdragsgivare kan vi inkludera allt från ägare till den som utses som projektledare vid ett stambyte. Nedan ser du de fyra viktigaste punkterna de har att tänka på: 

• Att utföra en grundlig och total inspektion av fasighetens hälsa. Detta så att det kan fastställas ett behov av stambyte, samt att det också ser till att inget missas vid detta stora ingrepp i fastigheten.

• Se över vilka andra renoveringar som kan inkluderas i projektet vid stambyte, för att få ett så kostnadseffektivt resultat som möjligt.

• Se över den finansiella situationen så att den mest optimala finansieringsmetoden används vid stambytet, samt att se över avtal och kontrakt med entreprenören och vilken entreprenad och upphandlingsform som ska brukas.

• Se till att de boende får ett så enkelt och lättsamt stambyte som möjligt.

Planering Stambyte – För entreprenören 

När det gäller entreprenören kommer egentligen inte denna part ha mycket press rörande allt det som måste tänkas på inför ett stambyte. Här ska alltid valet falla på en erfaren entreprenör, vilket gör att ett stambytesprojekt är vardagsmat för denna part.

Hur som helst ser du nedan några saker som även de har att fundera på innan och under tiden som ett stambyte utförs i en fastighet. 

• Eftersom generalentreprenad och totalentreprenör är det vanligaste valet vid ett stambyte, kommer det finnas en entreprenör som har det stora ansvaret för arbetet samt funktionen på hela projektet. Denna entreprenör måste då noga välja ut de underentreprenörer som de verkligen kan lita på.

• Sätta upp klara och tydliga regler hur all den personal som är inblandad i den fysiska delen av stambytet ska agera med de boende, vilket underlättar samvaron mellan okända människor.

• Att verkligen informera om hur ett stambyte går till och vad som måste utföras till både uppdragsgivare, projektledare, fastighetsägare, bostadsrättsförening samt de boende. Här är det viktigaste att den som redan har kunskapen verkligen delar med sig av denna.

Planering Stambyte – För boende 

Förutom uppdragsgivaren och projektledaren, kommer det förmodligen vara de boende som bävar mest och känner den största oron inför ett stambyte. I det fallet talar vi om antingen lägenhetsinnehavarna i en bostadsförening som även är ekonomiskt ansvariga för sina lägenheter, samt alla de hyresgäster som utsätts för ett stambyte.

Det finns dock några olika sätt att förbereda sig inför detta och olika saker som gör det hela enklare. 

• Idag utförs stambyte oftast med kvarboende om annat inte inkluderas i projektet som gör detta omöjligt. Även om du kan bo kvar under ett stambyte, är det alltid bättre att välja ett tillfälligt boende om möjligheten finns.

• Se till att skaffa dig så mycket information som möjligt innan stambytets fysiska arbetsdel tar fart. Detta hjälper dig att förbereda dig och din familj på bästa sätt.

• Räkna med att vara utan vatten och avlopp under tiden stambytet sker i din lägenhet, samt att du många gånger får mycket begränsad möjlighet att använda köket.

• Se till att delta vid allt från förbesiktning till slutbesiktning samt garantibesiktning så att även du kan yttra dig om olika saker rörande stambytet.