Stambyte Fasad

Stambyte Fasad – Fasadrenovering Stambyte

Renovera fasaden på en fastighet i samband med ett stambyte

När det är dags att byta stammar i en fastighet kan det vara lönsamt att utföra fasadrenovering i samband med stambyte. Att renovera fasad i kombination med stambyte kan bli ett kostnadseffektivt val.

När vi säger stambyte fasad, så menar vi ett stambyte i kombination med fasadrenovering. Att utföra ett stambyte med fasadrenovering är inte alls någon självklarhet. Dock kommer detta inte heller att vara något ovanligt.

Det hela handlar om att de båda är omfattande arbeten, vilket gör att det kan vara både boendemässigt effektivt och kostnadseffektivt att utföra dem på samma gång. Naturligtvis handlar det hela, och är oftast bara möjligt, om en och samma entreprenör kan åta sig att stå som generalentreprenör för båda dessa stora projekt.

Något annat som också är ett stort jobb är byte av tak, vilket också vid vissa tillfällen kan skådas i samband med stambyte hos förutseende och smarta fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

I och med att stambyte oftast sker med kvarboende, är det då bäst att kontrollera så att resningen av en byggnadsställning runt fastigheten och ett arbete med fasaden i kombination med kvarboende också är möjligt.

I det flesta fall möter detta inte alls några hinder, men om hinder föreligger ska detta tas hänsyn till vid valet att utföra två projekt samtidigt. Detta blir då något som istället negativt kan påverka den kostnadseffektivitet som vill uppnås.

Avskilda arbeten – Stambyte vs fasadrenovering

När ett stambyte utförs kommer detta oftast inte att kräva någon ställning som reses runt fastigheten. Här är detta arbeten som sker på insidan av fastigheten. Vid ett modernt stambyte tas allting ut och in genom befintliga trappor och hissar i en fastighet. På så sätt blir det både enkelt och komplicerat att knyta samman båda dessa stora projekt och ingrepp i en fastighet.

Det som gör detta mera komplicerat är att det krävs mera personal och vissa gånger får även en entreprenör anlita en underentreprenör som kan utföra fasadrenoveringen. Detta med anledning av antingen kunskapsbrist eller personalbrist. Detta då uppdragsgivaren kombinerar dessa arbeten för att allt ska kunna utföras på samma gång till gagn för de boende.

Vad som gör det enklare är de gånger som det går att kombinera en fasadrenovering med ett stambyte som utförs av en och samma entreprenör. Vi är just en sådan entreprenör som ser till att effektivisera alla projekt under ett tak.

Detta skapar alltid ett bra resultat samtidigt som det leder till ett kostnadseffektivt arbete och enbart en kontakt för uppdragsgivaren.

Till skillnad från ett stambyte i en fastighet som sker på insidan, sker en fasadrenovering helt naturligt på utsidan. Med det sagt kommer det första som händer i din fastighet vara att det reses en byggnadsställning.

När en fasad renoveras kommer detta inte att vara något som påverkar den fysiska boendekvaliteten, då det inte berör insidan av en fastighet. Hur som helst kan det vara nog så psykologiskt irriterande.

Detta kan vara via en byggnadsställning som tar bort den annars så bedårande utsikten, eller helt enkelt vetskapen om att någon helt plötsligt kan vandra utanför ditt fönster och se precis vad du har för dig.

När byggnadsställningen som ska användas vid en fasadrenovering sedan kommit på plats är det dags att kontrollera fel och bubblor i den gamla fasaden, där det då kommer att hackas och rivas ned. Detta kan naturligtvis medföra lite buller för de boende, men inget som tillnärmelsevis kan jämföras med det stambyte som pågår vid samma tidpunkt.

En del gånger kommer även en bedömning göras att hela den gamla fasaden måste rivas, då den helt enkelt har en för dålig kvalitet att bygga vidare på. Efter det kommer nytt underlag, eventuell tilläggsisolering samt den nya fasaden att appliceras.

Det bästa med ett stambyte och en fasadrenovering, är att det är två stora projekt som tar ungefär lika lång tid att utföra på en fastighet.

Renovera fasad Stambyte – Trivsel för de boende

Att utföra ett stambyte kommer naturligtvis inte att öka trivseln för de boende. Inte heller kommer en fasadrenovering att vara något som ger en mera komfortabel upplevelse rörande livet i en fastighet. Detta gäller naturligtvis under själva arbetets utförande.

När allting är klart ska dessa åtgärder naturligtvis medföra en mycket högre standard och en bättre boendekvalitet för de boende. Vad som är viktigt är dock att tänka på att inte bidra till för mycket trassel för boende.

Med det sagt kommer det alltid att vara en bra idé att utföra flera arbeten på samma gång. Detta gäller såväl ett stambyte med badrums- och köksrenovering som ett stambyte med fasadrenovering.

Konsten att öka trivseln för de boende även under den tid som arbetet utförs, ligger i att ge dem vetskapen om att allting utförs på en och samma gång. Här får de då klart för sig att det blir en jobbig tid, men det kommer inte en ytterligare lika lång period om kanske bara två år.

Begär offert på stambyte med fasadrenovering

Precis som du begär offert på traditionellt stambyte på denna sajt, är det lika enkelt att begära en offert på stambyte i kombination med fasadrenovering. Vi har kunskaper inom byggsektorns alla områden och har erfarenheten av att agera som generalentreprenör.

Detta vid allt från nybyggnation till att utföra stambyten med kvalitetsgaranti samt alla de andra olika projekt som våra uppdragsgivare kan önska koppla till detta.

Begär offert på stambyte i kombination med fasadrenovering eller byte av tak redan idag, för att få ett pris på detta och se vad det kan göra för en ökad kostnadseffektivitet på ett arbete utfört av en professionell hantverkare.

När det gäller just kombinationen stambyte och fasadrenovering, kommer detta inte att innebära några skillnader mellan bostadsrättsföreningar respektive fastighetsägare. Detta bortsett från beslutsprocessen.

Som fastighetsägare tar denne beslutet på egen hand, medan det i en bostadsrättsförening måste tas vid en föreningsstämma med två tredjedelars majoritet. Inte heller rörande egna val eller bättre respektive sämre komfort när arbetet utförs kommer det vara några skillnader.

Oavsett vem av dessa som tar beslutet kommer det alltid att vara ett bra beslut om det leder till en högre kostnadseffektivitet samtidigt som det också leder till en totalt snabbare arbetstid vilket er mindre besvär för de boende.