Stambyte Hyreshöjning

Hyra och avgifter höjs efter ett stambyte

Att utföra ett stambyte i en fastighet eller ett bostadsområde, innebär inte bara ett stort arbete för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Det är heller inte bara något negativt som medför stora kostnader. Här läser du vidare om stambyte hyreshöjning.

Faktum är att stambyte innebär många stora fördelar och har ett stort antal positiva effekter. Det mest uppenbara är naturligtvis att fastigheten räddas och att den kan hållas fri från vattenskador och mögel, samt att vatten och avlopp fungerar som det ska för de boende.

Utöver detta finns det dock något som är mycket positivt för föreningar och hyresvärdar. Detta är att efter ett stambyte sker hyreshöjning och höjning av avgifter för de boende, vilket leder till högre inkomster.

Vad är det då egentligen som anses vara en högre standard? Vad kan åberopas för att en hyreshöjning ska få ske? Finns det något de boende kan göra för att förhindra att högre avgifter och hyreshöjning vid stambyte? Vad är det egentligen som anses som skäliga höjning av hyror och avgifter efter ett stambyte. Ja, läs vidare så får du en inblick i det hela och hur det verkligen fungerar.

Varför anses du få en högre standard efter stambyte 

Här handlar det helt enkelt om en renovering av fastigheten som helhet, samt att det också alltid ingår badrumsrenovering i ett stambyte. Efter detta är det sedan beroende på vilka andra renoveringar som har utförts på samma gång som stambytet i fastigheten. Allt detta tillsammans kommer att vara det som anses ge de boende en högre standard.

Naturligtvis kan du som boende ifrågasätta varför detta måste ske. Vad, höjda hyror stambyte? Du gjorde ju aldrig anspråk på att få en högre standard, utan var helt nöjd med ditt boende som det var.

I det fallet har du större chanser att påverka som ägare av en lägenhet i en bostadsrättsförening, än när du bor i hyresrätt vid ett stambyte. Hur du än gör kommer dock ett stambyte medföra hyreshöjning beräknat på beslutade renoveringar.

Här får de boende en högre standard och därmed kan en hyreshöjning eller högre avgifter åberopas.

Vad kan åberopas för höjda hyror vid stambyte 

Faktum är att enbart det stambyte som utförs i en fastighet är en grund för avgifts och hyreshöjning. Detta av två enkla anledningar. För det första att funktion och kvalitet gällande vatten och avlopp blir bättre. Här räknas då detta direkt till något som i sig kan åberopas som hyreshöjande åtgärd. Sedan är det inte bara detta som ligger till grund. 

Normalt renoveras även badrum och toaletter helt och hållet, vilket också leder till högre avgifter eller en hyreshöjning vid stambyte. Faktum är att rakt av räknas alla renoveringar utförda i samband med ett stambyte som något högre avgifter och höjda hyror efter stambyte kan baseras på.

Har det även funnits olika val utöver det som räknas till det ingående standardpaketet, kommer även detta att antingen kunna läggas på hyran eller betalas som en extra månatlig avgift under viss föreskriven tid. 

Stambyte hyreshöjning – Klaga på höjda hyror

Vissa gånger sker en höjning av avgifter och hyror på ett regelmässigt sätt, medan det andra gånger görs försök att höja mer än skäligt. I det fallet kan du som lägenhetsinnehavare eller hyresgäst naturligtvis klaga på detta och ha invändningar mot de extra kostnader som tillkommit efter stambytet.

I det fallet är det då två alternativ du har. Detta är att ta upp ditt problem direkt med hyresvärden eller föreningen, vilket ibland inte känns möjligt. I det fallet är det då bara att lämna in ditt missnöje till Hyresnämnden och hoppas på att de löser det eller ger dig besked om att allt är rätt och riktigt. 

Så beräknas höjda hyror vid stambyte

Naturligtvis måste högre avgifter ochöjda hyror efter stambyte beräknas på reella siffror. Med anledning av detta brukar alltid en diskussion med Hyresgästföreningen göras, där ett avtal uppgörs. Här brukar det i regel vara så att om alla lägenheter har samma standard, kommer höjningen per månad baseras på de kostnader som tillkommer för fastighetsägaren eller föreningen.

Detta slås då ut på månatlig kostnad över 25-40 år, för att sedan slås ut på hur många lägenheter det är som ska vara med och dela på denna kostnad. Är det så att det finns olika val gjorda som har lett till olika standard i olika lägenheter. Ja, då kommer detta i en bostadsrättsförening redan ha lagts som kostnad för den enskilda medlemmen vid renoveringen.

När det gäller en fastighetsägare brukar de lägga tilläggspaketen på en avbetalningsplan eller utöva separat och individuell hyreshöjning vid stambyte baserat på den valda standarden.