Tips stambyte bostadsrätt

De bästa tipsen vid stambyte i bostadsrätt

Här läser du om stambyte i bostadsrättsförening och de bästa tipsen för att planera och utföra ett stambyte.

Att ge de bästa tipsen inför behovet av och vid ett stambyte är inte lätt. De enda som kan göra detta är de som har stor erfarenhet av dessa projekt och som har levererat kvalitet inom område under ett flertal år. Här får du tips stambyte bostadsrätt.

Denna blogg ägs och drivs av Sarab Entreprenad AB, som är ett unikt företag, och en av de största, som erbjuder totalentreprenad rörande stambyte i Stockholm för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I och med det är Sarab Entreprenad det enda företag du behöver när det är dags för ett stambyte.

Med denna kännedom förstår du säkert också att vi har tillräckligt med erfarenhet för att ge dig alla de bra råd och idéer som är viktiga i samband med ett stambyte.

Stambyte bostadsrätt – De åtta bästa tipsen  

1. Vikten av en erfaren projektledare

För att kunna planera och utföra ett stambyte både under det fysiska arbetet och under en planeringsprocess, är det viktigt att göra valet av en kunnig och erfaren projektledare. Här handlar det också om att detta ska vara en person som har tillgång till allt det stöd som kan tänkas behövas i form av ekonomer, jurister samt andra sakkunniga inom berörda områden.

2. Utför en komplett utredning och inspektion 

Innan det beslutas om ett stambyte i en bostadsrättsförening, ska det alltid genomföras grundliga kontroller och en utförlig inspektion. Detta är det som ska utgöra underlaget för en styrelse när de presenterar det inledande förslaget om att ett beslut att genomföra ett stambyte ska tas.

Denna inspektion utföres tillsammans med en eventuellt redan utvald projektledare, styrelsen samt en erfaren fastighetskonsult. 

3. Säkerställ rätt val av finansiering av stambyte 

Att planera och definiera de ekonomiska bitarna innan ett stambyte är ytterst viktigt. Här finns det för föreningar med god ekonomi ett antal olika alternativ. Tillsammans med styrelse, projektledare samt erfarna ekonomer skapas ett förslag.

Detta förslag ligger sedan till grund för det beslut som tas via en föreningsstämma gällande de ekonomiska bitarna vid ett stambyte. 

4. Ge komplett information till lägenhetsinnehavare 

Alla är oroliga inför ett stambyte. Denna oro kommer även att finnas bland föreningens medlemmar, vilka är de som äger lägenheterna i de berörda fastigheterna. Här är det viktigt att vara tydlig och klar med information.

Detta via skriftlig information samt även en rad olika informationsmöten innan och under det stambyte som ska ske i föreningen. 

5. Den viktiga arbetsgruppen 

För att kunna ge och dela med sig av viktig information, måste det också finnas de som inhämtar och samlar på sig denna information. I det fallet handlar det om att föreningen utser en så kallad arbetsgrupp.

Dessa ska sedan tillsammans följa vad som händer innan och under stambytet, samt delta vid byggmöten och vara lyhörda för frågor från föreningens medlemmar. 

6. Rätt val av entreprenör och entreprenad 

Något av det allra viktigaste är att välja rätt entreprenör och entreprenadform. Vår övertygelse är att det alltid är bättre med en totalentreprenör, som har alla de tjänster som krävs under ett tak.

Alltså inga underentreprenörer. Fråga också alltid om referenser samt kontrollera entreprenörens kreditvärdighet, samt att denne betalar skatter och avgifter i tid. 

7. Lös tvister och problem innan byggstart 

Vid vissa tillfällen kan det vara så att alla lägenhetsinnehavare/medlemmar inte är överens om ett stambyte verkligen är nödvändigt. Andra gånger kan det gälla motsättningar rörande hur mycket som måste renoveras, eventuella ersättningar eller de kostnader som ett stambyte kommer att medföra för både föreningen och de enskilda medlemmarna.

Lös allt detta innan den fysiska delen i ett stambyte, så att alla surfar på samma våg. 

8. Ha kunskap och svara snabbt på frågor 

När olika frågor ställs från medlemmar eller andra inblandade på något sätt i stambytesprocessen, är det viktigt att det finns snabba svar. När människor får vänta på ett eventuellt lite vagt svar, kommer detta enbart att späda på den eventuella oro som gjorde att frågan uppkom.

Här är det viktigt att ha snabba, raka och koncisa svar på alla tänkbara och även otänkbara frågor. 

Sammanfattning – Tips Stambyte

Genom att följa dessa enkla och egentligen ganska så självklara tips och råd, kommer alla bostadsrättsföreningar att få det enklare att optimera effektiviteten och trivseln inför och under ett stambyte.

För alla de som vill ha mera information och kontroll över allt som händer inför och under ett stambyte, blir det perfekta valet att läsa Checklista vid Stambyte samt Stambyte i bostadsrättsförening som finns på vår informativa webbplats om stambyte.