Tjänster Stambyte

Olika tillval och renoveringar vid stambyte

Välj olika tjänster stambyte – Då kan flera renoveringar utföras på samma gång.

Det finns många olika tjänster stambyte. De som ingår och de som kan väljas. Att erbjuda allt från traditionella stambyte och prefabstambyte samt kassettstambyte till partiellt stambyte kan många gånger anses som tillräckligt för de flesta entreprenörer.

Hos oss är detta dock bara det första steget våra uppdragsgivare tar längs den stora och breda vägen mot ett kostnadseffektivt stambyte. Med det sagt har vi etablerat oss som en generalentreprenör som tar sitt ansvar i alla lägen, samtidigt som vi erbjuder ett totalt utbud av tjänster stambyte, kombinerade under ett och samma tak.

När du anlitar oss kommer du alltid ha en totalentreprenad där alla arbeten utförs av ett och samma företag. Du slipper fördyrande mellanhänder och du har alltid en entreprenör som tar ansvaret för alla arbeten och projekt.

Tjänster Stambyte – Detta ingår i ett byta av stammar

De första valen av tjänster du gör som uppdragsgivare är vilka metoder du vill att stambytet ska utföras med. Det vanligaste kommer alltid att vara det traditionella stambytet, som också ger uppdragsgivaren flera olika valmöjligheter och en högre kvalitet på det utförda arbetet.

Vissa gånger går det dock inte att utföra ett stambyte i alla lägenheter samtidigt. I det fallet kan valet av ett partiellt stambyte komma i fråga.

Efter detta finns något som kallas för kassettstambyte, vilket betyder att badrum blir enklare att återställa samt att den delen av arbetet då också går mycket fortare. Ett sådant val kan som exempel passa i kontorshotell eller vanlig hotellverksamhet där allt kan se likadant ut.

Som ett annat val finns det som kallas prefabstambyte, vilket betyder att nya väggar installeras invändigt i badrummet. Detta betyder då att det inte behöver rivas och bilas lika mycket, vilket ger en trivsammare miljö under den fysiska stambytesprocessen.

Hur som helst är ett stambyte en så pass stor process och ingrepp i en fastighet, att detta kräver att alla bostadsrättsföreningar tänker på vad som blir kostnadseffektivt att utföra i samband med detta projekt.

Läs vidare och få kortfattad information om de vanligaste renoveringarna som utföra i samband med ett stambyte.

Badrumsrenovering vid stambyte

Att tala om badrumsrenovering som en extra tjänst i samband med stambyte kan vara lite missvisande. Detta för att nästan alla stambyten medför att badrummet måste bilas upp, rivas ned eller byggas om.

Med det sagt ingår det alltid kostnader för badrenovering i en offert för stambyte. Här skapas alltid ett standardutbud som ska ingå vid stambyte, vilket då utgör allt det nya som krävs för att renovera och återskapa badrum och toaletter.

Även om det skapas en kalkyl och att badrumsrenovering ingår som standard vid ett stambyte, så innebär inte detta att allt det roliga måste sluta där. Här finns det många saker som går att utföra i ett badrum, och ibland kan det vara så att vissa personer vill ha det lite bättre medan andra anser att standardpaketet blir gott nog.

Du läser mera om badrumrenovering genom att klicka här.

Renovering av kök i samband med stambyte

Vid ett stambyte är det alla gamla rörstammar i form av avloppsrör, vattenrör samt vattenledningar som ska bytas ut. Dessa ligger i väggar, golv och ibland också tak. Det är heller inte bara i badrummet det finns vatten och avloppsrör i en lägenhet. Detta finns också i alla kök.

Här är det dock så att köket inte behöver utstå så mycket skada. Normalt sett måste köksinredningen tas ned, samt att det bilas upp och byts ut rör på ett fåtal platser. Även om köket inte rivs helt och hållet, kan detta vara ett gammalt kök, vilket då också skulle behöva bytas inom kort.

I det fallet är det alltid bäst att inkludera renovering av kök tillsammans med ett stambyte, då det alltid medför en större kostnadseffektivitet. Även i ett kök finns det massor med olika saker som kan utföras, vilket skapar ett modernt och funktionellt kök som höjer värdet på allt från lägenheten till hela fastigheten. Läs mera om köksrenovering.

Stambyte med fasadrenovering

När ett stambyte sker i en fastighet, kommer det generellt sett aldrig att sättas upp en byggställning kring fastighetens fasad. Detta med anledning införsel och utförsel av material vid stambytet sker via trappuppgång och hiss.

I de fall en byggställning brukas, kommer detta dock bara att göra valet av en fasadrenovering mera effektivt. I det fallet kommer naturligtvis en ställning sättas upp enbart för detta ändamål.

Att utföra en fasadrenovering i kombination med ett stambyte är inte alls nödvändigt, då alla stammar som ska bytas ut går att nå från insidan av fastigheten och lägenheterna. Hur som helst kan det vara en fastighet med en gammal och sliten fasad som det ska utsättas för ett stambyte.

I det läget ska varje bostadsrättsförening och fastighetsägare verkligen tänka över om fasadrenovering är ett arbete som kan kombineras med det stambyte som måste utföras. På så sätt kan de boende slippa en stor senare renovering samt att allt kan bidra till ett bättre totalpris.

Ta reda på mera om fasadrenovering vid stambyte.

Andra renoveringar i kombination med stambyte

Att badrumsrenovering är det som alltid kombineras med stambyte, står helt klart. Detta blir då den absolut vanligaste renoveringen i samband med ett stambyte. Efter detta kommer sedan köksrenovering. Om sedan fasadrenovering kommer som tredje vanligaste är inte lika säkert, även om det är en vanlig kombination.

Detta med anledning av att det finns så många andra olika renoveringar och ombyggnader som kan utföras på samma gång som ett stambyte. Andra vanliga renoveringar som kan utföras i samband med ett stambyte är byte av tak, golvläggning samt totalrenoveringar av alla eller vissa av lägenheterna i en fastighet.

Här finns det också utrymme för att bygga om eventuell vind till lägenheter, vilket skulle medföra att rörstammar även måste dras upp till detta plan. Hos vissa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar finns det även planer på att bygga om i källare, vilket också är ett perfekt val tillsammans med ett stambyte.