Vad är stambyte

Vad är ett byte av stammar och vad innebär det

När frågan vad är stambyte innebär ställs, kommer detta vara något mycket omfattande. För att kunna ge ett bra svar måste det först svaras på vad ett byte av stammar egentligen är. Detta för att förstå vidden av detta projekt.

Sedan finns det olika metoder som kan användas vid detta ingrepp i fastigheten, vilket gör att arbetet i de boendes lägenheter kan bli mindre påfrestande eller ibland gå snabbare än när enbart metoden traditionellt stambyte appliceras.

Vad som direkt kan konstateras och informeras om är att ett stambyte innebär massor med saker för alla inblandade parter. De som lider mest under tiden detta projekt pågår är dock de boende. I det fallet handlar det om hyresgäster och alla medlemmar i en bostadsrättsförening som äger sitt boende.

Även om du finner utförlig information på vår informativa webbplats om hur och vad ett byte av stammar är, ska det fortfarande informeras om vad det är och vad det innebär i detta blogginlägg. 

Detta är ett stambyte 

För att få grepp om vad byta stammar handlar om, så kan det enkelt förklaras med att alla de gamla rörstammar som finns i en fastighet har kommit till åren och måste bytas ut. Här gäller detta då allt som har att göra med vatten och avlopp. Det finns olika former av stambyte, där de boende utsätts mer eller mindre för stambytet i direkt anslutning till deras boende.

Hur som helst är ett stambyte ett omfattande ingrepp i en fastighets struktur samtidigt som det också påverkar de boendes privata liv och leverne.

Hur ofta utförs ett byte av stammar

När innebörden av ett stambyte ska beskrivas, så riktar vi detta till vad ett stambyte innebär för de boende. Det direkta resultatet av ett stambyte och att då alla rörstammar ska bytas ut, kommer helt naturligt att resultera i att vatten och avlopp inte kan användas under den tid som det fysiska arbetet i stambytesprocessen pågår.

Många ställer sig också frågan hur ofta ett stambyte måste utföras? Detta då det handlar om något jobbigt och kostsamt. Som tur är, sker detta i snitt bara vart 50:e år per fastighet i Sverige.

Det medför då att de stambyten som utförs med kvarboende, kommer erbjuda andra alternativa och gemensamma ytor för toalettbesök, dusch och disk samt tillgång till kranvatten. Bara det kan vara jobbigt beroende på vilken åldersgrupp de boende befinner sig i och för sjuka, rörelsehindrade och barnfamiljer samt alla med någon form av funktionsnedsättning.

Vad är stambyte – Buller och smuts

Utöver detta tillkommer sedan det buller och den dammiga miljö som ett traditionellt stambyte alltid medför, där alla rör i väggar och golv byts ut. Här måste väggar rivas, golv bilas upp samt stammarna rensas. Efter detta ska sedan nya stammar och vattenledningar in samt allting återställas i alla lägenheter. Vissa gånger kan bullar och damm undvikas där metoden prefabstambyte används, medan det ibland kan gå snabbare med hjälp av kassettstambyte.

Detta arbete beräknas normalt ta mellan 5-6 veckor per lägenhet, men kan vid vissa tillfällen ta upp till 10 veckor. Dock utförs stambyte i lägenheter parallellt, vilket betyder att ett komplett stambyte i en fastighet kan ta allt mellan just 6 veckor upp till 15-18 veckor.

Ett stort projekt som måste vara kostnadseffektivt

I och med att ett stambyte är ett så pass stort projekt och att det innebär så stort ingrepp i en fastighet. Ja, då vill alla fastighetsägare att allt blir så kostnadseffektivt som möjligt. Detta kan då leda till att ett antal andra renoveringar utförs på samma gång. Badrumsrenovering sker alltid vid stambyte, medan köksrenovering också är vanligt. 

Andra projekt som kan ingå vid stambyte är nya elinstallationer, fasadrenovering samt byte av golv i lägenheterna. Ja, egentligen kan allt ske i samband med detta stora projekt. Detta kan du läsa mera om på vår webbplats under länkarna i menyn.

Du kan även passa på att läsa råd till boende vid stambyte, om det skulle vara så att det är dags att utföra detta i just den fastighet där du bor.