Hur går relining till?

Hur går relining till?

Relining är ett alternativ till stambyte som innebär att rörstammar, alltså ledningar för avlopp och tappvatten, får en ny vattentät insida. Relining genomförs idag med metoder som är pålitliga och beprövade. Det är en form av stamrenovering som kan höja livslängden på de befintliga stammarna med 40 år under ideala omständigheter. Relining är billigare än att genomföra ett komplett stambyte. Relining kräver heller inte lika mycket anpassning från de boende eftersom man inte, som vid ett stambyte, behöver bryta upp golven i alla badrum för komma åt stammarna.

Hur relining går till och genomförs

Om de befintlig stammarna är i tillräckligt bra skick kan ett material appliceras så att stammarna får ett helt nytt tätskikt som fäster mot det gamla. Relining är egentligen inte en enda metod utan en reliningskonsult kan hjälpa er att välja mellan flera olika tillvägagångssätt. Att välja en metod som passar utifrån den fastighet det gäller är mycker viktigt. När det är gjort är relining en förhållandevis smidig process som kan delas in i följande steg:

 • Förstudie och projektering. Man börjar med en rörinspektion, en besiktning måste visa att det överhuvudtaget är möjligt att genomföra en relining och vilken eller vilka metoder som fungerar.
 • Frågor som rör tillstånd och finansiering löses, beslutet om att en relining ska genomföras förankras. Detta sker helst på en årsstämma om det är en bostadsrätt.
 • Rätt kompetens knyts till projektet genom upphandlingar.
 • De boende får information om vad arbetet kommer att innebära för deras del. En relining är inte ett lika stort ingrepp som ett stambyte men vattnet kommer att vara avstängt i perioder och det är viktigt att alla vet när.
 • Eventuell rost och annan smuts avlägsnas från de befintliga stammarna genom rörspolning och avloppsspolning. Finns det rost fäster inte det nya materialet tillräckligt bra. Det är bland annat därför som allt för gamla stammar inte kan relinas.
 • Reliningen genomförs med den metod man valt.
 • Besiktning genomförs, bland annat genom att man filmar avlopp och rör för tappvatten.

Hur går relining till med olika metoder

Hur relining går till beror på vilken metod som valts. Här nedan går vi igenom dom olika relining metoder som finns på marknaden och hur relining går till med respektive metod:

 • Longline
 • Sprayline
 • Borstmetoden
 • Pointline
 • Hybridrelining

Longline

Longline kallas ofta för strumpmetoden. Metoden är att blåsa in en strumpa gjord av polyester och epoxi i fastighetens rörstammar. Strumpan fäster och härdar mot de befintliga stammarna och blir en självbärande yta som kommer att hålla i många år.

Av alla metoder för relining som används idag är Longline den mest beprövade. Longline relining förekommer även vid renovering av markrör. En fördel med Longline är att hantverkarna slipper kontakt med giftiga ämnen. En nackdel är att Longline relining kan bli dyrare än andra metoder och att strumpmetoden inte fungerar lika bra i fastigheter där stammarna har många böjar.

Sprayline

Sprayline innebär att man gör en rörspolning och sedan sprutar in plastmassa i fastighetens rörstammar. På så vis får man en ny insida som blir självbärande och helt utan skarvar. Sprayline, som ofta kallas sprutmetoden kort och gott, är ett bra alternativ när stammarna är försedda med många böjar där det är svårt att få ett perfekt resultat med andra metoder. Sprayline passar också när en fastighet har stammar i olika dimensioner.

Att arbeta med sprayline-metoden är förhållandevis komplicerat och det finns en risk för att skiktet blir ojämnt, om hantverkarna inte är erfarna eller stressar med arbetet. Ojämnheter syns heller inte när man filmar avloppsrören och stammarna för tappvatten efter reliningen. Är entreprenören skicklig är dock Sprayline ett bra alternativ i många fastigheter.

Borstmetoden

När borstmetoden används appliceras plastmassa i de befintliga stammarna med hjälp av ett borstverktyg som förs längs stammarnas insida. Plasten som används fäster inte på feta plaster och tätskiktet blir heller inte självbärande. Borstmetoden brukar rekommenderas när de befintliga rören för tappvatten och avlopp är i gott skick.

Pointline

Relining med Pointline-metoden handlar inte om att använda en särskild teknik eller ett visst material. Pointline är punktvis lagning av stammar där de riskerar att börja läcka. Det är inte sällan man gör det akut efter att en besiktning visat att det finns problem som måste åtgärdas direkt. På så vi får man tid att planera inför ett stambyte.

Hybridrelining

Vid hybridrelining används flera olika metoder vid relining av stammarna i en fastighet. Det är till exempel möjligt att använda spayline-relining där rören har böjar och longline där fastighetens rörstammar är raka och därför enklare att arbeta med.

Tips till er som funderar på att genomföra relining

Visst kan man ha en idé om att genomföra relining istället för ett fullskaligt stambyte, eftersom det är billigare och innebär mindre besvär för de boende. Men det är inte alltid det är att rekommendera. En erfaren stambyteskonsult kan efter en besiktning bedöma om det är möjligt. Ett gediget beslutsunderlag krävs också inför valet av metod. Normalt ser man till att filma alla avloppsrör och själva avloppen.

Ta gärna in offerter från entreprenörer som arbetar med olika metoder, om det inte är väldigt tydligt vilken metod som ska användas. Be även om en offert på stambyte så att ni ser hur mycket ni kan spara på att välja relining.

Relining är något man gör mellan två stambyten, det handlar alltså om att stambytet flyttas fram med upp till 40 år i bästa fall. Hur relining påverkar fastighetens ekonomi beror mycket på badrummens kvalitet. Vid stambyte river man ut och bygger om badrummen. Har badrummen renoverats relativt nyligen är det ekonomiskt sett väldigt ofördelaktigt att göra om allt i samband med stambytet, då är det mycket bättre att välja relining.

Relining påverkar värdet på bostäderna, men inte lika mycket som ett stambyte som alltså även innebär att badrummen helrenoveras.

Så kan ni få hjälp med relining

Vi kan tillhandahålla stambyte konsulter med lång erfarenhet av relining. Vänder ni er direkt till en entreprenör finns det en risk att de förordar sin egen metod. En relining konsult kan på ett mer objektivt sätt avgöra vad som passar i er fastighet och sedan hjälpa er att upphandla just de entreprenörer som krävs för ett bra resultat till ett attraktivt pris.

Vi kan även hjälpa er att ta fram det beslutsunderlag som krävs för att ni ska kunna välja vad som är rätt metod så att ni får stammar som förhoppningsvis håller i flera decennier. En konsult från oss kan agera projektledare och ta helhetsansvar från den första besiktningen till den sista kontrollen. Vi kan ställa upp som certifierad kontrollansvarig och agera oberoende gentemot entreprenören när det gäller relining och stambyte. Hör av er via formuläret så berättar vi mer om hur vi arbetar med relining.


Kontakta oss idag för mer information.