Stambyte

Allt om Stambyte & Stamrenovering
Vad är stambyte och vad innebär det för alla parter

Välkommen till Stambyte SE.

De finns många som tror att stamrenovering och stambyte är samma sak, men i verkligheten är detta två helt olika saker. Det ena handlar om en reparation medan det andra medför att alla stammar som leder vatten till och från en fastighet byts ut mot nya. Ja, det låter väl enkelt?

Dock är det så att ett stambyte innebär massor med arbete och krångel för många. Med anledning av detta har Stambyte.se lanserats, som är Sveriges största informationskälla gällande stambyte och stamrenovering.

Här finner alla hyresgäster, ägare av bostadsrätt, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar allt de behöver veta. Du finner nätets största avdelning för frågor och svar när det är dags att byta stammar i en fastighet.

Det finns också massor med länkar, informationssidor samt bloggartiklar med information som alla måste veta inför, under och efter ett stambyte.

Välkommen och ta del av all information och möjligheten att begära gratis offert på stambyte från en av Sveriges mest erfarna entreprenörer.

Dags för Stambyte?

Dags för stambyte? Kommer läckagen allt tätare? Kan du se tydliga fuktskador? Klagar de boende på vatten och avlopp? Är det över 40 år sedan ett stambyte utfördes?

Ja, då är det verkligen dags för en översyn för att se om det är dags att byta stammar igen. Här finns bred kunskap och många års erfarenhet av stambyte.

Se vår informationsvideo för att se hur det går till att byta stammar i din fastighet.

Vad är Stambyte

Vad innebär ett stambyte. Att byta stammar är något alla måste göra

Ett stambyte är ett stort projekt som innebär att alla gamla stammar måste bytas ut. Med ett byte av stammar menas i folkmun att alla gamla vattenrör och avloppsrör byts ut. Dessa befinner sig i grunden av fastigheten och i dess väggar.

Detta betyder att alla de som berörs av ett stambyte kommer att stå inför ett stort projekt. Här måste golv bilas upp och väggar rivas i allt från lägenheter och gemensamma lokaler till källare. Läs om hela förloppet i stambytesprocessen.

Den största delen när stammarna måste bytas handlar om planering och förberedelser, som kan ta upp till två år. Det fysiska arbetet rörande ett byte av stammar brukar i genomsnitt ta runt sex veckor per lägenhet.

Dock utförs ett stambyte i en fastighet i flera lägenheter samtidigt, vilket gör att även den totala arbetstiden brukar ligga på runt 6 veckor.

Under det fysiska arbetet blir det mycket buller och damm. Trots detta utförs idag de flesta stambyten med kvarboende. Ett stambyte är något som måste utföras för att en fastighet ska kunna fortsätta erbjuda ett bra boende.

Det är också något som ökar värdet både på hela fastigheten samt även de enskilda lägenheterna. Det finns tre stora anledningar till att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar måste byta stammarna i fastigheter.

Dessa är att för minska förhöjda driftkostnaderna, ökade läckage samt bibehålla fastighetens funktion. Om detta inte utförs kan detta medföra att de försäkringar som finns på fastigheten räknas som ogiltiga.

Ovan har det enbart talats om ett byte av stammar som förhåller sig till vatten- och avloppsrör. Här kan detta dock vara mycket större då det även finns stammar i en fastighet gällande el, ventilation samt värme. Allt detta kan också inkluderas i ett stambyte.

Läs mera under allmänt gällande byte av stammar i fastigheter.

Något som alltid ingår i ett byte av stammar i en fastighet, är en badrumsrenovering. Detta med anledning av att badrum och toaletter alltid blir förstörda vid ett stambyte. I samband med detta projekt kan det också vara mening att utföra en köksrenovering eller allt från fasadrenovering till totalrenovering av fastigheten.

På denna sida får du ingående information vad ett stambyte är, de olika delarna i detta projekt samt allt du måste tänka på inför, under och efter ett stambyte. Här kan du läsa som hyresgäst, ägare av bostadsrätt, fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Alla får reda på allt de behöver veta om stambyte. Som bostadsrättsförening eller fastighetsägare kan du även begära gratis offert på stambyte. Som ett alternativ till stambyte, finns även något som kallas relining, vilket är en stamrenovering.

Detta är något som i vissa fall kan leda till ytterligare 10-20 år innan ett traditionellt stambyte slutligt måste utföras.

Vad är Stambyte med Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring – Ett arbete utförs enligt plan och håller den kvalitet som krävs

Ett stambyte med kvalitetssäkring förväxlas ofta med kvalitetsgaranti. Detta är två skilda saker där kvalitetssäkring är något som ser till att ett arbete utförs på, samt genomgående håller samma höga kvalitet på alla platser.

Kvalitetsgaranti är det som lämnas på ett stambyte med kvalitetssäkring, vilket ger kunden tryggheten och garantin att kunna åberopa eventuella fel som kan härledas till projektet.

Genom att erbjuda ett arbete med kvalitetssäkring innebär detta att uppdragsgivaren alltid får ett kontrollerat arbete som följer föreskrifter i gjord planering som garanterar att ett arbetes eller en produkts kvalitet håller högsta möjliga nivå.

Arbetet utförs efter standardiserade föreskrifter som entreprenören satt upp och använder de verktyg och material som krävs för att kunna garantera högsta möjliga kvalitet på det färdiga resultatet.

En kvalitetssäkring är också ofta något som bygger på ISO-standard, vilket också är något som har certifierats för ett företags arbete, produkter eller tjänster. (Källa: Wikipedia)

Ditt val vid Stambyte

Många BRF och fastighetsägare väljer oss vid behov av stambyte. Det med anledning av att vi innehar bred kunskap och expertis inom området från:

Över 1 500 badrumsrenoveringar kopplade till Stambyte

När det är dags att byta stammar i en fastighet sker också automatiskt renovering av badrum och toaletter.

Inom detta område har vi mycket stor vana och erfarenhet, då vi utfört många professionella badrumsrenoveringar.

Faktum är att vi totalt renoverat över 1 500 badrum, vilket gör oss till experter på stambyten med badrumsrenovering.

Stambyte med kvalitetssäkring som klarar slutbesiktning

En entreprenör ska kunna sitt arbete och ta ett totalt ansvar för ett projekt och dess funktion.

Våra kunden får alltid en professionell entreprenör vid stambyte med kvalitetssäkring som klarar en slutbesiktning.

Tre stora steg vid Stambyte

När ett stambyte ska utföras kan detta indelas i tre stora steg

Inför Stambyte – Den långa planeringen

Det kan kännas svårt när det är dags att byta stammar i en fastighet. Bara planeringen kan ta mellan 6-18 månader. Se vår checklista. Du kan tyggt lämna din planering av stambyte till oss.

Under Stambyte – Det fysiska arbetet

Under den fysiska arbetsdelen finns det inget som varken fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar kan göra. Vi erbjuder trygg hantering och funktionellt resultat.

Efter Stambyte – Besiktning och garanti

Efter att vi har utfört ett stambyte, kommer detta med ett totalansvar i form av en stambytt fastighet som klarar kraven vid en slutbesiktning samt ger uppdragsgivaren en lång kvalitetsgaranti. Som entreprenörer inom stambyte lägger vi fokus på uppdragsgivaren och de boende.

Välj oss för Stambyte i Hyresrätt och BRF

Stambyte med kvalitetssäkring

Planering

Vi tar hand om planeringen från start till mål vid stambyte, så att ni som uppdaragsgivare slipper glömma någon viktig detalj.

Projektledare

Om ni vill att vi agerar projektledare för ert stambyte, står vi givetvis till tjänst med detta.

Entreprenör

Vi har mycket lång och bred erfarenhet och kunskap som entreprenör vid byte av stammar och stamrenovering.

Ansvar

När du lägger ett stambyte i våra händer, tar vi alltid vårt ansvar. Här erbjuds enbart stambyte med kvalitetsgaranti.

Ett stambyte är en stor och komplicerad process både vid planering och vid det fysiska arbetet. Vi besitter alla de kunskaper som krävs för att leda ett komplett stambyte för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar från planering till utfört stambyte med kvalitetsgaranti. Denna process är påfrestande för både fastighetsägare och de boende. Att byta stammar i en fastighet betyder att vatten och avlopp stängs av, samt att alla rörstammar byts ut i en fastighet. Läs mera om processen vid stambyte.

Det finns ingen fastighetsägare eller bostadsrättsförening som kan komma ifrån ett behov av stambyte. Detta är något som tids nog måste utföras i alla fastigheter. Att vänta för länge med ett stambyte kommer enbart att leda till högre kostnader och risker att fastighetsförsäkringen inte kommer att gälla vid fel.

Det finns olika sätt att finansiera ett stambyte. Här kan detta göras av en bostadsrättsförening, föreningens enskilda medlemmar eller av en fastighetsägare. Det vanligaste sättet att finansiera ett stambyte, är att ställa ut en bankgaranti i form av lån på fastigheten som berörs. Detta är det vanligaste valet vid stambyte. Läs mera om hur det kan gå till att finansiera ett stambyte här.

Det går aldrig att säga exakt hur lång tid ett stambyte i en fastighet kommer att ta. Detta är givetvis beroende av antalet lägenheter samt den kapacitet som den valda entreprenören kan erbjuda. Annat som kan verka för att tiden det tar att utföra ett stambyte är de olika tillvalen i form av renoveringar i samband med stambyte. Ett rent traditionellt stambyte tar mellan 5-6 veckor i snitt, medan vissa stambyten kan ta upp till 10 veckor per lägenhet. Läs mera i frågor och svar vid stambyten.

Stambyte i Fastigheter

Expert på stambyte med modern teknik som klarar en slutbesiktning

Som fastighetsägare eller BRF känner alla till hur viktigt det är med både förebyggande underhåll och att utföra reparationer av fastigheter innan det uppstår fördyrande omständigheter.

Allt för att behålla värdet på ett fastighetsbestånd, samtidigt som lokaler och lägenheter ska vara så attraktiva som möjligt. En av de största renoveringarna som kan utföras på en fastighet är att byta stammar.

Här handlar det om något som du kan se både som en reparation och ett underhåll.

Förebyggande åtgärd eller nödvändig reparation

Stambyte kan räknas som en förebyggande åtgärd som måste göras på en eller flera fastigheter. I det fallet räknas detta som underhåll. Om du bortser från ett behov att byta stammar i en fastighet riskerar du stora skador och läckage, vilket också leder till extrakostnader.

När en eller flera fastigheter står inför ett byte av stammar, kan arbetet också räknas som en nödvändig reparation och renovering. Det med anledning av att skador och läckage uppstår mera frekvent, samt att kvaliteten på uppvärmning och dricksvatten har försämrats.

Det rätta valet för professionella stambyten

När du som fastighetsägare är i behov av ett stambyte  ska du alltid välja en expert inom området. Vi har mycket stor och bred erfarenhet av stambyten.

Vår erfarenhet spänner inom allt från kontorslokaler och bostadsrättsföreningar till enskilda fastighetsägare och hyreshus.

Vi är har expertis inom stambyte. Vi blir det självklara valet för dig som vill ha följande resultat:

  • Hög kvalitet på professionella stambyten utförda med senaste teknik och lång kvalitetsgaranti
  • Kostnadseffekt resultat som utlovar optimal komfort och livskvalitet i många år rörande vatten och avlopp
  • Ett arbete som garanterar fastighetens skick, fortsatta värdeökning och funktion

Läs mera om stambyte

Inför ett byte av stammar i en fastighet är det viktigt att vara på det klara med om det verkligen behövs. Faktum är att både stamrenovering och att byta stammar i en fastighet är ett stort och kostsamt arbete.

I snitt sker ett stambyte cirka en gång under 50 år. Med det sagt är det viktigt att få professionell rådgivning av en entreprenör som är expert på att byta stammar. På Sarab Entreprenad AB erbjuder vi våra professionella kunskaper helt gratis.

I vissa fall kommer det att fungera med en billigare lösning, som kallas för relining (stamrenovering). Det innebär det att befintliga vattenrör och avloppsrör som finns i fastigheten kan behållas och beläggs med en ny insida.

Relining är tyvärr ingen ersättning för det framtida behovet att byta stammar. Dock kan det förlänga hållbarhetstiden så länge som mellan 10-20 år. Då kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar samt ägare av bostadsrätt kan få mera tid.

Detta för att förbereda sig ekonomiskt inför det stora ingreppet som ett komplett traditionellt stambyte innebär.

För dig som vill veta mera ingående om vad relining och stamrenovering handlar om: Byta stammar eller stamrenovering?. Du kan också läsa mera om relining genom att klicka här.

Kontakta oss och beställ gratis besiktning och offert på stambyte i Stockholm.

Bra planering ger gott resultat

När en fastighet står inför ett byte av stammar, är det mycket viktigt att planera projektet. Detta för att arbetet ska bli så optimalt sätt som möjligt. Det första kan vara om de som bor eller arbetar i fastigheten kan göra detta under ett byte av stammar.

I det fallet kan det behövas tillfälliga baracker för att tillgodose behovet av boende eller arbetsplats. Det är givetvis något som Sarab Entreprenad AB kan bistå med. Det bidrar till att alla som väljer oss för att byta stammar, får ett komplett koncept där vi ser till att allt fungerar effektivt och att alla trivs under arbetets gång.

Idag utförs de flesta projekt med något som kallas för stambyte med kvarboende. Det gör det möjligt att arbeta och bo i en fastighet under tiden ett byte av stammar sker.

Utöver den generella planeringen bör alla fastighetsägare och ägare av bostadsrätt också planera in andra renoveringar. Det i kombination med det stora projektet att byta stammar i en fastighet leder oftast till ett mer kostnadseffektiv projekt.

Ett stambyte innebär att alla rör i en fastighet byts ut och att ofta nya schakt för rör skapas. Det betyder det att väggar och ytskikt i badrum och toaletter förstörs. I och med detta skapas ett behov av att också utföra en badrumsrenovering.

Speciellt gäller detta kakel och klinker i badrum och kök. I det fallet kan det bli ett kostnadseffektivt val att även byta ut inredning i badrum och kök. Detta alltid något som vi sätter oss ned och diskuterar samt planerar i samråd. Vi erbjuder alltid fastighetsägare, ägare av bostadsrätt samt hela bostadsrättsföreningen att vara delaktiga i arbetet.

Ditt val av Sarab Entreprenad AB i Stockholm blir alltid perfekt. Vi erbjuder alltid ett komplett paket med tjänster där vi åtar oss att utföra alla arbeten från start till mål.

Vi är experter på stambyte. Dock innebär inte det att vi enbart utför byte av stammar i Stockholm och Uppsala. Vi erbjuder våra professionella tjänster, expertis, stora erfarenhet av stambyten utförda med moderna metoder i hela Stockholms Län.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i behov av nya stammar, vattenrör och avloppsrör eller en stamrenovering, kan lita på oss. En generalentreprenör med stor erfarenhet som erbjuder totalentreprenad.

Läs om byte av stammar i de kommuner vi bedriver vår verksamhet i.

Ett stambyte som följer regler och föreskrifter

När en fastighet ska byta stammar, är det viktigt att utföra projektet efter regler och föreskrifter som finns. Utan det kommer inte det arbete som utförs att kunna genomgå en besiktning, och kunna godkännas av en licensierad kontrollant.

En fastighetsägare eller bostadsrättsförening som väljer Sarab Entreprenad AB för byte av stammar kan allt känna sig säker. Vi följer alltid de regler och den standard som fastställts av den svenska byggnadsinspektionen.

Alla våra anställda och medarbetare har en gedigen utbildning och lång erfarenhet. Givetvis innehar vi de licenser och certifikat som krävs för att utföra våra arbeten. Allt detta ingår i ett stambyte med kvalitetssäkring. Detta är något vi på Sarab Entreprenad AB alltid sätter i fokus som en tjänst till alla våra uppdragsgivare.

Öka livslängden och värdet på fastigheter

Att byta stammarna i en fastighet kommer inte enbart att garantera livslängden och minska risken för stora skador och läckage. Det bidrar också till en kraftig värdeökning.

De som har stambytt sin fastighet värderas alltid högre än de som inte har utfört detta arbete. En av anledningarna är att ett stambyte är en stor investering. När en fastighet är stambytt garanterar det att det är lång tid tills nästa gång samma arbete måste utföras.

En annan anledning till värdeökning, är att badrum, kök och andra rum får en högre standard efter renoveringen. Allt detta bidrar till att fastigheten värderas högre.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Det finns många metoder och olika sätt att byta stammar. Här går det att utföra i ett visst antal lägenheter åt gången. Detta kallas för partiellt stambyte. I andra fall finns det för-producerade delar samt olika kassetter med monterade tvättställ och toaletter.

Den största skillnaden när det handlar om stambyte är dock ägarskapet. Helt enkelt om det utförs i en bostadsrättsförening, BRF, med bostadsrätter eller om uppdragsgivaren är en fastighetsägare med hyresrätter.

Här finns de stora skilnaderna. Vem eller vilka, som tar de olika besluten? Vad ingår i ett beslut att byta stammar i en fastighet? I mångt och mycket är det i hyresrätter fastighetsägaren som tar besluten.

Det medan det i en BRF är lägenhetsinnehavarna vilka är föreningens medlemmar som beslutar med minst två tredjedelars majoritet.

Alla i styrelsen för en bostadsrättsförening, medlemmar eller ägare av en bostadsrätt finner mera information om stambyte bostadsrätt här. För fastighetsägare och alla som bor i en hyresrätt finns mera detaljerad information om stambyte i hyresrätt här.