Steg 2 – Under stambyte

När förarbetet är genomfört är det dags för steg två av ett stambyte. Här kommer vi att gå igenom de olika faserna under genomförandet av ett stambyte. Alltså den del av arbetet då det händer mycket inne i fastigheten och livet för dem som bor i den påverkas.

Med en stambyte konsult och projektledare från Danixo kan beställaren känna trygghet i att alla arbeten utförs effektivt samtidigt som det inte stör de boende mer än absolut nödvändigt.

Kontakta våra stambyte konsulter direkt så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er. Ni når oss på 08-191993 eller via mail info@danixo.se


Nu startar stambytet i fastigheten

Här nedan kommer vi beskriva dom olika stegen som sker under själva genomförandefasen av ett stambyte. Läs igenom texten så förstår ni ungefär vad ni kan förvänta er under ett stambyte.

1. Startmöte

Man brukar börja själva bytet av stammarna med ett möte där alla inblandade deltar. Även representanter för styrelsen ska finnas med under mötet. Mötet är en möjlighet att gå igenom entreprenadavtalet för att reda ut eventuella oklarheter om vem som ansvarar för vad under arbetet.

2. Inventering och dokumentation (försyn)

Innan arbetet kan börja går entreprenören igenom alla lägenheter och lokaler där det ska bytas stammar och kontrollerar att det är klart för byggstart. Det är viktigt att veta hur de befintliga stammarna är dragna och om det finns utrymmen som kräver speciella lösningar. Dokumentationen ligger till grund för det fortsatta arbetet. En stambyteskonsult från Danixo gör ofta inventeringen innan entreprenören tar vid.

3. Etablering

Entreprenören som ska genomföra den första etappen behöver lite tid på sig för att komma i ordning på arbetsplatsen. Exakt vad som behöver göras beror bland annat på vilka stammar som ska bytas och på hur stort projektet är. Det kan vara så att manskapsbodar behöver komma på plats. Containrar för avfall brukar behövas och verktygen som krävs för arbetet ska också ut till arbetsplatsen.

4. Provisoriska toaletter och duschar

Det är naturligtvis av stor vikt att alla som bor i fastigheten eller har lokaler i den som sin arbetsplats kommer åt vatten, duschar och toaletter även när viktiga funktioner är avstängda på grund av arbetet. Exakt hur man löser detta kan variera beroende på förutsättningar i den befintliga fastigheten. Ibland finns det toaletter i huset, ibland behövs det engångstoaletter och/eller dusch- samt toavagnar.

5. Låsbyte

Under ett stambyte byter man oftast till nya låscylindrar för att både hantverkarna och de boende ska ha tillgång till alla utrymmen. Det är säkrare än att göra kopior på nycklar till de befintliga låsen. När arbetet är färdigt i en lägenhet eller lokal byter man tillbaka till den gamla låscylindern. Observera att det inte är alla dörrar som har utbytbara cylindrar och då får man hitta en annan lösning som ger hantverkarna tillgång till alla utrymmen när de behöver det. Vanligtvis är tidsschemat mycket pressat så att vänta på att en lägenhetsinnehavare är hemma och kan öppna en dörr är inte ett alternativ.

6. Skyddstäckning av väggar och golv

Ett viktigt steg är att se till så att arbetet med att byta stammar inte skadar något i de utrymmen som berörs och inte smutsar ner mer än nödvändigt. Detta gör man genom att dela av bostäder och lokaler med plats, papp och ibland masonitskivor. Under stambyten där man behöver bryta upp golven för att komma åt stammarna kommer det att damma mycket och genom att skapa “slussar” hindrar man att dammet sprids. Detta förenklar också den städning som görs löpande och ger de boende möjlighet till en fungerande vardag under stambytet.

7. Löpande kontroller

Kontroller av arbetet utförs löpande. Vem som ansvarar för att det blir gjort kan variera. En byggledare från Danixo kan stå för vissa kontroller. Det är också viktigt att lägenhetsinnehavarna är nöjda med sina nya badrum efter ett traditionellt stambyte.

8. Rivning och demontering

Exakt vilka steg som själva genomförandet består av beror på vad det är för typ av stambyte. Ett traditionellt stambyte innebär att man frilägger de gamla stammarna genom att bryta upp golv och ibland även väggar. Det är det enda sättet eftersom stammarna är ingjutna i betong. Ytskikt, tätskikt och armaturer avlägsnas. Det gäller framförallt i badrummen, men ibland även i kök och toaletter. Vid kassettstambyten och prefabstambyten behöver man inte alltid riva lika mycket.

9. Byte av stammar

Det egentliga stambytet går fort och kan göras på olika sätt beroende på metod. De nya stammarna kan dras i golvet, i kassetter eller i ett prefabricerat rum inuti det befintliga utrymmet.

10. Återuppbyggnad och återställande

När de nya stammarna är på plats byggs de utrymmen som påverkats upp på nytt. Badrum förses med säkra tätskikt och i bostadsrätter med de ytskikt som de boende själva valt. Resultatet är helt nya rum som förhoppningsvis varit väl värda att vänta på.

11. Slutstädning

Alla lägenheter och allmänna utrymmen i en fastighet där stammarna byttes städas efter genomfört arbete. Det är entreprenören som ansvarar för detta om inget annat avtalats.


Kontakta oss idag för mer information.