Steg 3 – Efter stambyte

När de nya stammarna är på plats är det några få men viktiga steg efter ett stambyte som återstår innan systemet kan tas i bruk och vardagen återgå till det normala i fastigheten. Det handlar om att alla arbetena ska vara korrekt utförda och godkända under en besiktning samt att garantier och underhålls ska vara på sin plats.

Våra stambyte konsulter och projektledare ifrån Danixo hjälper er och kontrollera så att alla arbetena är utförda korrekt och klarar en slutbesiktning med garanti.

Ring oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er. Ni når oss på 08-191993 eller via mail info@danixo.se


Slutbesiktning

Ett stambyte är en mycket stor insats och det är naturligtvis viktigt att säkerställa att det genomförts med bra resultat. Detta säkerställande görs genom en besiktning av en oberoende besiktningsman. Den som genomför besiktningen representerar alltså inte entreprenören som utfört arbetet.

Danixo kan ställa en auktoriserad besiktningsman till ert förfogande. Besiktningen genomförs när entreprenören anser sig vara färdig med arbetet och fastigheten är städad och återställd. En av utgångspunkterna för besiktningen är de avtal som upprättats mellan beställaren och entreprenören.

Resultatet av en besiktning kan ofta vara att entreprenören behöver åtgärda fel besiktningsmannen upptäckt. Ett stambyte ska vara utfört med garanti så detta innebär ingen extra kostnad för beställaren. Det kan dock vara irriterande att arbetet drar ut på tiden när man hoppats att det skulle vara klart. När arbetet är helt godkänt av besiktningsmannen får både entreprenören och beställaren ett intyg på att arbetet kan anses vara genomfört med ett godkänt resultat. För beställaren är detta viktigt för att alla försäkringar ska gälla. Även banken som finansierat ett stambyte kan vilja ha ett intyg på att det har genomförts en besiktning.


Drift och underhålls skötsel

Ett stambyte innebär tekniska installationer som behöver skötas och underhållas på rätt sätt. Det gäller inte minst om stammar för värme eller ventilation har bytts ut. Det är viktigt att entreprenören överlämnar utförlig och tydlig dokumentation som kan fungera som referens för skötseln. Det är också viktigt att förevisa systemet på plats för till exempel styrelsen och den eller de som ansvarar för fastighetsskötseln.


Garanti under garantitiden

Ifall det är något fel som missats under besiktningen ska det anmälas under garantitiden. Det är viktigt att det finns lättillgänglig information om hur en felanmälan ska göras. Ofta genomförs en garantibesiktning strax innan garantitiden går ut, som en sista möjlighet att försäkra sig om att stambytet är väl genomfört. Hur lång garantitiden är vid ett stambyte varierar, ofta handlar det om 2–5 år på arbete och material och upp till 10 år på tätskikten i våtutrymmena.


Kontakta oss idag för mer information.