Våra tjänster

Vi arbetar som oberoende stambyte konsulter och byggledare och har i över 40 års tid upphandlat, projektlett och hjälpt brf:er och fastighetsägare med deras stambyten och andra byggprojekt.

Som projektledare och byggkonsulter kan vi förutom stambyte som är vår specialitet även bistå med vår hjälp och expertis inom flera andra områden.

De vanligaste typen av uppdrag vi hjälper våra beställare med är följande:

 • Stambyte
 • Totalrenoveringar av hela fastigheter
 • Relining
 • Ombyggnad av råvindar till bostäder
 • Ombyggnad av lokaler till bostäder
 • Innergårds och garage renovering
 • Utvändig renovering, fasad, tak, balkonger
 • El-arbeten
 • Vvs-arbeten
 • Underhållsplaner

Oavsett omfattningen så hjälper vi våra beställare med helheten i projekten

 • Besiktning och behovsanalys av fastigheten
 • Oberoende kvalificerad rådgivning
 • Vi hjälper er med finansieringslösningar 
 • Vi hjälper er med rätt försäkringar
 • Vi upprättar förfrågningsunderlag för upphandling
 • Vi handlar upp dom bästa entreprenörerna
 • Vi förhandlar till det bästa priset
 • Vi tar fram säkra entreprenadkontrakt
 • Vi ordnar med bygglov och bygganmälan 
 • Vi står som behöriga och certifierade kontrollansvariga (KA)
 • Vi ombesörjer projektledning och kvalitetssäkrar alla moment
 • Vi tar hand om slutbesiktning 
 • Vi företräder er som beställare genomgående
 • Vi är er trygga partner ifrån start till mål

Kontakta oss idag för mer information.