Relining eller stambyte?

Relining eller stambyte?

Om de gamla stammarna har börjat bli ett orosmoment och det är dags för stamrenovering kan relining eller stambyte vara aktuellt. Ett stambyte är ett stort underhållsprojekt som man inte vill behöva genomföra oftare än nödvändigt. Därför är det mycket viktigt att ta rätt beslut när det är dags att bestämma sig för om rörstammar ska bytas eller om man ska satsa på relining.

Vad är skillnaden mellan relining och stambyte?

Relining innebär att de befintliga stammarna kläs invändigt med ett vattentätt material. Detta kan göras på flera olika sätt men hur man än går tillväga så är det betydligt billigare än att byta de gamla stammarna mot nya. Relining är bara möjligt om de befintliga rörstammarna är i bra skick. Relining innebär inte att stammarna inte behöver bytas, men bytet skjuts på framtiden med upp till 40 år. Vid ett stambyte byts alla stammar ut helt och hållet vilket är ett mycket större jobb som påverkar de boende i fastigheten mer.

När kan man välja relining istället för stambyte?

När de gamla stammarna är så slitna att rosten inte kan avlägsnas med en rörspolning går det inte att infodra dem med ett nytt tätskikt. Om en stambesiktning visar att stammarna kan förses med ett nytt skikt har man däremot valet att genomföra relining. Det är dock inte säkert att relining istället för stambyte är det bästa alternativet, bara för att det är möjligt. Ett traditionellt stambyte är ofta det bästa alternativet om andra stammar än rörstammarna, till exempel elledningar och ventilationsrör, också behöver bytas och om man ändå bryter upp golven i badrummen.

Det är också viktigt att se till ekonomiska faktorer i ett stort perspektiv när man väljer mellan relining eller stambyte. På kort sikt är relining en mycket mindre investering men det innebär också att man skjuter stambytet på framtiden och får ta den utgiften senare istället.

Stambyte vs relining

Det går inte att avgöra en gång för alla om relining eller stambyte är bäst. Det beror helt på förutsättningarna i den aktuella fastigheten. Då talar vi både om själva stammarna och om andra faktorer som också påverkar valet. Men några generella synpunkter vill vi ändå ge.

Anledningar att välja relining

Ett stambyte innebär att man gör ett stort ingrepp i de boendes vardag, det tar längre tid att genomföra och det är bullrigt, bökigt och stökigt i samband med att badrummen rivs ut och byggs upp på nytt. Man behöver inte bryta upp golv och väggar för att kunna relina de befintliga stammarna. Sedan är det som sagt billigare att relina. Ibland kan relining finansieras utan att man behöver höja hyra eller avgifter. Om badrummen är bytta relativt nyligen är det mycket ofördelaktigt att behöva bryta upp dem och göra om allt på nytt, i samband med ett stambyte.

Fördelar med ett traditionellt stambyte

I frågan om relining vs. stambyte så är det trots allt så att förr eller senare måste man genomföra ett stambyte. Nya stammar kan hålla i 60 år, alltså minst ett par årtionden längre än gamla stammar som relinats. Ett stambyte innebär att badrummen helrenoveras och det är något som skapar stort värde för de boende. Särskilt om ett stambyte genomförs med god timing och badrummen ändå har börjat bli slitna. Ett traditionellt stambyte är också ett bra tillfälle att modernisera kök och andra våtutrymmen. Vid ett stambyte i bostadsrätter sparar de boende pengar jämfört med om de själva skulle genomföra kök- och badrumsrenovering. 

Att stammarna byts innebär också att värdet på bostäderna höjs mer än vid relining. Det kan innebära att de kan belånas mer eller att räntan kan förhandlas ner. I samband med att man frilägger stammarna ser man tydligt om det finns problem med fukt i fastigheten och kan åtgärda det som del av stambytet.

Relining eller stambyte – så kan ni få hjälp med valet

Det är egentligen bara en erfaren stambyte konsult som kan göra en stambesiktning och avgöra om det är relining eller stambyte som passar bäst i er fastighet. Våra konsulter har lång erfarenhet av att bedöma vilken typ av stamrenovering som fungerar i en viss fastighet och vad som blir bäst rent ekonomiskt, på kort och lång sikt. Under upphandlingsfasen kan vi se till så att ni får in offerter på både relining och stambyte och hjälpa er att jämföra dem med varandra. Ta gärna kontakt med oss via formuläret så bokar vi in ett möte.


Kontakta oss idag för mer information.