Relining eller stambyte

Relining eller stambyte – Vad ska du välja

Något som står helt klart är att ett stambyte aldrig kan ersättas. Dock kan det i vissa fall vara ett val mellan stambyte eller relining som också benämns stamrenovering. Läs mera nedan.

Att göra ett val mellan att utföra en enklare relining, stamrenovering, istället för ett stambyte kan vara både lätt och svårt. Det kan också vara rätt eller fel. Vad som står helt klart är att ett val av att utföra relining, inte är något som kan ta bort eller ersätta behovet av ett stambyte. Dock är tekniken så pass avancerad idag att till och med mycket trasiga stammar kan räddas med hjälp av relining.

Dock kommer detta bara att ge mellan 10-20 år extra innan det slutligen blir dags för ett traditionellt stambyte.

När stamrenovering blir det bästa valet

Det finns olika anledningar att göra valet av stamrenovering istället för ett komplett stambyte. Egentligen, när allt ska hårdras, kommer det inte gå att säga att relining blir ett bättre val baserat på någon anledning. Detta med anledning av att inget egentligen byts ut. Här handlar det om en stamrenovering, där de gamla stammarna, vattenrören och avloppsrören får en ny insida.

Faktum är dock att relining som ett tillfälligt alternativ till stambyte blivit ett bättre alternativ än det tidigare var. Detta beror naturligtvis på ny modern teknik som skapar en bättre kvalitet, högre hållfasthet och en längre livslängd. När det sedan ska gås in på de olika anledningarna som eventuellt skulle kunna försvara att en relining hos en fastighetsägare eller bostadsrättsförening utförs istället för ett stambyte.

Ja, då finns det egentligen bara två anledningar till detta. Det första är den ekonomiska situationen för dagen och det andra är att det inte finns tid och tillfälle för det stora arbete och den planering som måste föregå ett komplett stambyte. När det gäller tidsaspekten kommer detta att kunna godtas som en anledning, medan det är svårare att förstå den ekonomiska anledningen.

Relining – Förstå det ekonomiska

Svårigheten att förstå den ekonomiska anledningen bottnar i att även om en relining kan vara mindre kostsam måste den ändå finansieras. Här kanske den kostar långt under hälften av vad ett stambyte skulle betinga, men som fastighetsägare eller bostadsrättsförening måste ni tänka smart.

Stambytet kommer ändå i ett senare skede och vem betalar egentligen en relining? I mångt och mycket kommer en relining inte att bidra till en högre standard i fastigheten, vilket betyder att hyreshöjningar för fastighetsägare uteblir, vilket annars kommer vara det som finansierar ett stambyte.

Med tanke på detta kommer egentligen bara relining att vara ett kostnadseffektivt val för vissa bostadsrättsföreningar där medlemmarna går med på en avgiftshöjning vid beslut i en föreningsstämma. I alla andra fall kommer det bästa valet alltid att fall på ett traditionellt stambyte.

Det traditionella stambytet

När du läst informationen ovan vet ni som fastighetsägare och bostadsförening att det inte finns något som kan ersätta ett traditionellt stambyte När det tas ett beslut om att relining i bostadsrättsförening eller hos en fastighetsägare ska utföras, kommer detta bara att betyda mellan 10-20 år extra innan det stora stambytet måste utföras i alla fall.

Med det sagt kommer det nästan alltid att vara bättre att från början välja att utföra ett komplett stambyte. Nedan har alla fördelar som detta ger för både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

  • Ett komplett stambyte byter ut alla gamla och trasiga rörstammar i en fastighet, medan en relining enbart utför en stamrenovering och lämnar kvar alla gamla rör samt den eventuella fukt som finns i väggar och golv.
  • Till skillnad från ett komplett stambyte är relining bara en tillfällig åtgärd, vilket betyder en extra kostnad som de flesta bostadsrättsföreningar och fastighetsägare inte behöver ta på sig.
  •  Ett stambyte medför till skillnad från relining en höjning av standarden för de boende, vilket berättigar till en hyres och avgiftshöjning. Med andra ord kommer hela eller delar av ett stambyte att finansieras av de boende.
  • Även om relining inte är ett lika stort ingrepp som ett stambyte, kommer tidsaspekten rörande hållbarhetstider att påvisa en snittskillnad mellan 15 år för relining och 50 år för stambyte.
  •  Om det redan finns en uppenbar risk att mindre till medelstora fuktskador redan finns i fastigheten, kommer en relining inte att avhjälpa dessa problem. Med andra ord får bostadsrättsföreningar och fastighetsägare alltid ett bättre och säkrare resultat vid valet av ett stambyte.

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening ser ni snabbt de stora fördelarna med att utföra ett komplett stambyte istället för en stamrenovering. För att få ett perfekt resultat i form av ett kvalitetssäkrat traditionellt stambyte med kvalitetsgaranti, blir vi det naturliga valet för stambyte i Stockholm. Kontakta oss för en offert på stambyte (Gäller endast juridiska personer).

Detta sker vid en stamrenovering

När det nu är så mycket information om hur mycket bättre valet av ett traditionellt stambyte är istället för relining. Ja, då kommer det ändå att vara vissa som gör bedömningen att relining trots detta blir ett bättre val på det personliga och företagsekonomiska planet. I det fallet är det då viktigt att verkligen veta vad valet av en relining verkligen betyder, vad det är och hur det hela går till.

Vid en relining i fastigheter kommer inga rörstammar att bytas ut. Här utförs istället det som kallas för stamrenovering. Det betyder att en ny insida skapas på fastighetens befintliga stammar och rörsystem. För detta är det plastmassa som används, vilken sprutas in i rörstammar, vattenrör och avlppsrör.

Idag har det blivit möjligt för flera att utföra relining än tidigare. Detta även i alla de fastigheter som faktiskt har stora skador på sina rörstammar. Genom dagens moderna teknik kan i stort sett nya rör skapas på de platser de har gått sönder.

Detta i och med att det finns två olika metoder vid relining. Den traditionella metoden kallas för lösplastmetoden, vilken är den som lämpar sig där rören fortfarande är hela samt där det finns många krökar och smala passager.

Den andra är strumpmetoden. Här kompletteras plastmassan med en glasfiberstrumpa, vilket gör att även de trasiga rören kan byggas upp igen. Att relining och stamrenovering är samma sak vet du. Här finns det dock en tredje benämning som bär namnet rörinfodring, vilket då betyder precis samma sak.

Det nämndes också att en stamrenovering kunde vara ett bra val när det inte finns möjligheter att avvara tillräcklig tid för ett traditionellt stambyte. I det fallet det handlar om en tidsaspekt, kommer relining enbart att ta mellan 3-5 dagar att utföra i en fastighet.