Relining konsult

Relining konsult

En relining konsult är expert på relining, alltså infodring av rörstammar i en fastighet. Det är en insats som kan innebära en stor besparing jämfört med ett traditionellt stambyte. Det är dock inte alltid möjligt att genomföra relining med bra resultat. En relining konsult kan hjälpa er att bedöma vilka insatser som krävs i er fastighet och sedan leda arbetet med relining.

Hur arbetar en relining konsult?

En relining konsult arbetar på ungefär samma sätt som en byggkonsult. Att relina stammarna är ett stort projekt och det finns mycket att vinna på att låta en erfaren reliningskonsult samordna arbetet. En relining konsult kan bidra med något specifikt under ett avgränsat moment eller finnas med i en central roll från början till slut. Genom att relina stammar kan man förlänga livslängden med upp emot 40 år under ideala omständigheter. Relining konsultens viktigaste uppgift är att se till så att en relining håller så länge som möjligt och genomförs kostnadseffektivt och på ett sätt som passar alla som bor i fastigheten.

Varför ska man anlita en relining konsult?

Rörstammarna är en del av infrastrukturen i en fastighet som bara måste fungera. Problem med avloppsrör och vattenledningar kan skapa stor irritation men också leda till allvarliga vattenskador i värsta fall. En erfaren relining konsult hjälper er att säkerställa grundläggande funktioner i huset för lång tid framåt. Det är tryggt att ha tillgång till en expert med ett stort kontaktnät när det är dags att genomföra ett så pass komplext projekt som relining.

Olika arbetsområden för en relining konsult

Relining är ett projekt som kan delas in i ett antal arbetsmoment som reliningskonsult behärskar.

Projektering och förstudie relining

Innan genomförandet måste arbetet planeras noga. Relining är inte en specifik metod utan arbetet med att fodra rörstammar invändigt kan genomföras på flera olika sätt. En rad faktorer avgör vilket som är det bästa sättet i en specifik fastighet. En relining konsult kan se till så att en besiktning av de befintliga stammarna genomförs och bedöma vilken metod som passar. Att välja fel metod påverkar stammarnas livslängd negativt. Resultatet av projekteringen kan också vara att en relining konsult bedömer att det är bättre att genomföra ett stambyte eller att man kan vänta med relining.

Projektledning relining

Under själva genomförandefasen kan en relining konsult fungera som projektledare och ansvarar då för helheten. Projektledaren har ett fågelperspektiv och ser till så att er budget för reliningen hålls. På så sätt kan resurser användas mer effektivt. En annan viktig uppgift som en erfaren relining konsult kan axla är att löpande svara på frågor från de boende och ansvara för att alla har den information de behöver om hur en relining påverkar fastighetens funktioner under arbetet. En relining konsult med den här rollen kan också ansvara för upphandlingar och välja vilken eller vilka entreprenörer som ska anlitas.

Byggledning relining

Om en relining konsult fungerar som byggledare behöver inte beställaren själv vara den som står i mitten av det kaos som ett stort renoveringsprojekt kan se ut som. Byggledaren ser till så att arbetet flyter på som det ska utifrån tidsplanen. Det är extra viktigt om det finns flera entreprenörer med i bilden eftersom de påverkas av varandras arbete.

Besiktning och kontroll relining

En relining konsult kan vara en certifierad kontrollansvarig och besiktiga entreprenörens arbete utifrån byggnadsnämndens bestämmelser. Kontroller sker löpande och det är viktigt att den som inspekterar arbetet är oberoende gentemot byggherren.

Tips till dig som funderar på att anlita en relining konsult

Varje relining är ett unikt projekt med sina egna förutsättningar. Det finns ändå en del saker av generell karaktär som är bra att tänka på, om ni börjat fundera på att genomföra en relining.

  • Ta kontakt med en relining konsult så tidigt som möjligt även om ni är inriktade på att göra ett stambyte.
  • Låt en relining konsult hjälpa er att välja en entreprenör som har erfarenhet av att arbeta i den typ av fastighet det gäller och med den metod som är mest lämplig avseende byggnadstyp och ålder på de befintliga stammarna.
  • Fundera över om andra förbättringar behöver genomföras, ofta är det en bra idé att ta tag i flera saker när det ändå finns hantverkare i huset.
  • Det är extra viktigt att överväga relining som alternativ till stambyte om badrummens tätskikt och ytskikt förväntas hålla i många år framöver. Under relining behöver de inte brytas upp, som under ett stambyte.

Så kan du få hjälp av en relining konsult

Genom att anlita en relining konsult från oss kommer ni att kunna ta rätt beslut i frågan om och hur en relining kan genomföras. Våra relining konsulter genomför en noggrann undersökning av era ledningar för tappvatten och avloppsrör om ni tar kontakt med oss i ett tidigt skede. Vi kan också gå in och bidra under genomförandefasen och exempelvis agera byggledare eller hjälpa er med upphandlingen av de entreprenörer som har bäst förutsättningar att genomföra relining på ett bra sätt i just er fastighet. En relining konsult kan också se till så att arbetet med relining genomförs på ett sätt som påverkar de boende i fastigheten så lite som möjligt. Vi kan också gå in i ett projekt som kontrollansvarig.


Kontakta oss idag för mer information.