Relining kostnad

Räkna med att relining kostar omkring en miljon i en fastighet med 20 lägenheter. Ett traditionellt stambyte kostar betydligt mer än så och när relining kan genomföras gör man en stor besparing. Det krävs dock att det är en erfaren entreprenör som utför arbetet och tar beslut om vilken metod som ska användas. Kostnaden för relining och livslängden på arbetet varierar utifrån hur en relining genomförs.

Bra att veta om kostnad för relining

Om de gamla stammarna i en fastighet är i gott skick kan deras livslängd förlängas med 40 år innan ett stambyte måste genomföras. Genom att relina mellan två stambyten istället för att vänta tills stammarna är så dåliga att de måste bytas säkerställer man rörstammarnas funktion. Om man istället väntar med att göra något åt stammarna för att ett stambyte planerats in längre fram ökar risken för problem med läckande rörstammar. Kostnaden för relining i förhållande till hur den förlänger livslängden på stammarna avgör hur stor besparing det innebär på sikt att genomföra relining. 

Relining är ett smidigare ingrepp än ett stambyte, när det gäller kostnad för relining är det viktigt att känna till att det inte uppstår några extra kostnader för boende i fastigheten. Ingen behöver flytta ut under den tid som arbetet pågår.

Vad kostar relining av en lägenhet?

Räkna med att kostnaden för relining hamnar i spannet 20–50 000 kronor gånger antalet lägenheter i fastigheten. Räknar du på 30 000 gånger antalet lägenheter får du ett ganska bra riktmärke. Stammarna behöver besiktigas av en erfaren reliningkonsult för att kostnaden för relining ska kunna fastställas mer i detalj.

Faktorer som påverkar kostnaden för relining:

  • I vilket skick är de befintliga stammarna? Det krävs mer avloppsspolning och annan stamrengöring om de är i sämre skick.
  • Med vilken metod ska stammarna relinas?
  • Hur många meter rör som ska relinas påverkar priset så det handlar inte bara om antalet lägenheter utan också om hur rören är dragna. Är det många förgreningar och böjar tar det längre tid att genomföra en relining.
  • Kostnaden för relining per lägenhet blir billigare i en större fastighet där priset slås ut på ett större antal lägenheter.
  • Ska våtutrymmen uppdateras i samband med reliningen? Golven behöver inte brytas upp för att rörstammar ska kunna infodras men det kan ofta löna sig att byta avloppsbrunnar och göra andra mindre förbättringar.

Slutligen spelar kvalitén på projektering och förarbetet stor roll när det gäller kostnad för relining. Det är billigare att anlita en skicklig stamkonsult som ser vilken metod för relining som passar i den aktuella fastigheten och som kan bistå beställaren vid upphandling av en lämplig entreprenör.

Tips kring finansiering av kostnader för relining

Även om kostnaden för relining är betydligt lägre än för ett stambyte handlar det om ett relativt stort och kostsamt projekt. I ett välskött fastighetsbolag eller en bostadsrättsförening med goda finanser kan man ofta täcka kostnaden för relining med befintliga tillgångar. När det gäller stamrenovering så kommer inte utgiften som en överraskning utan alla rörstammar behöver bytas ut eller relinas efter 30–40 år. Det innebär att det bör finnas pengar i en renoveringsfond som byggts upp under en längre tid.

En del av kostnaden för relining kan också täckas genom att en förening eller ett fastighetsbolag höjer sina lån. De ökade utgifterna som följer av det täcks då genom att hyran eller avgiften, beroende på om det är en bostadsrätt eller hyresrätt, höjs i motsvarande grad. När det gäller stambyte är det vanlig med relativt höga hyreshöjningar eftersom badrummen renoveras och boendestandarden ökar. Den möjligheten finns inte när det gäller relining eftersom badrummen inte måste byggas om. En villaägare kan ofta finansiera relining genom att öka bolånet. Det brukar inte vara något problem så länge villan inte är belånad över sitt marknadsvärde.

Så kan du få hjälp med att sänka kostnaden för relining

Danixo är en stamrenoveringskonsult med lång erfarenhet av relining i olika typer av fastigheter. Vi kan hjälpa fastighetsbolag eller en förening med förstudier och projektledning. På så vis kan en stamrenovering planeras så att den kan genomföras så kostnadseffektivt som möjligt. Inte minst kan vi hjälpa till med att avgöra när det är mest fördelaktigt att genomföra en relining. Det görs genom att vi analyserar de befintliga stammarnas skick efter att ha genomfört en noggrann besiktning och rörinspektion. Kontakta oss gärna via formuläret för ett förutsättningslöst samtal och en offertförfrågan.


Kontakta oss idag för mer information.