Relining Stockholm

Med 20 års erfarenhet av relining åt små och stora fastigheter i Stockholm, kan vi se till att du får rätt hjälp. Vi bistår med allt från inspektion och undersökning, till tredjepartskontroll och slutförande.

Varmt välkommen att kontakta oss förutsättningslöst för en kostnadsfri offert.

Olika metoder vid relining

Relining är ett samlingsbegrepp för att renovera och förnya rör från insidan. Det kan jämföras med ett stambyte, som kräver helt nya rör och att badrum rivs upp. Vi använder oss av olika metoder, beroende på fastighet och förutsättningar. Ibland kombinerar vi flera av metoderna nedan. Det kallas då för hybridrelining.

Longline

Longline, även kallat strumpmetoden, är den metod vi använder mest idag. Den går ut på att man för in strumpan, som är täckt med härdplast, i de befintliga rören med hjälp av tryckluft. Tryckluften gör att strumpan pressas mot rörets väggar. Ganska snart stelnar strumpan, och ett nytt rör har skapats inom det befintliga röret.

En stor fördel med den här metoden är hållbarheten. Det nya röret är robust och påverkas inte av om det yttre röret skulle gå sönder.

Sprutrelining

Sprutrelining är en förhållandevis ny metod. Precis som namnet antyder, “sprutas” ett nytt innerrör på plats. En fördel med sprutrelining är att materialet har hög elasticitet och har inga problem att hantera höga och låga temperaturer. Metoden är vanlig för industriavlopp och andra rör som utsätts för mer påfrestningar än till exempel bostäder.

Det lämpar sig också väl för punktlagningar samt grenledningar där strumpmetoden inte kommer åt.

Pointline

Pointline syftar mer till punktreparation än att renovera hela rör. Det är en metod som används vid brådskande situationer, där en snabb och hållbar lagning behövs. I princip kan det liknas med att sätta på ett plåster.

Så påverkas de boende

De boende påverkas i en mycket liten utsträckning jämfört med ett stambyte. Det som kommer att ske är att vattnet stängs av vid ett par tillfällen. Information om när avstängning behöver ske delges i förväg.

Det kan också bli en del buller och oljud. Själva reliningen låter inte särskilt mycket, men till förberedelserna hör att rensa och spola rören, vilket hörs. I tuffare fall kan vi behöva använda skärhuvuden och renskedjor för att få bort den värsta smutsen. Jämfört med ett stambyte är arbetet dock mycket tystlåtet.

Relining eller stambyte?

Många fastighetsägare står i valet och kvalet mellan en relining eller ett stambyte. Vi hjälper Er, förutsättningslöst och utan kostnad, att ta det beslutet. En relining kostar väsentligt mindre och är betydligt enklare att utföra. Framförallt eftersom badrummen inte behöver rivas ut så som sker vid en stamrust. Samtidigt krävs en inspektion för att säkerställa att det är rätt för just din fastighet.

Främst är det två faktorer som bör tas i åtanke:

  • Stammarnas skick. Är stammarnas skick mycket dåligt finns en risk att det är för sent för relining. En komplex skadebild med brister inom flera funktioner – så som vattenledningar, brunnar och tätskikt – kan göra stambyte till ett klokare val.
  • Stammarnas ålder. Relining är ett sätt att skjuta stambytet långt in i framtiden. Om stammarna dock med råge har överskridit sin tekniska livslängd, kan det vara klokt att välja stambyte.

Fördelar med relining

  • Enkelt och tidseffektivt. Att renovera befintliga rör är billigare och mer tidseffektivt än att byta ut dem.
  • Låg kostnad. Själva processen är inte nämnvärt billigare än ett vanligt stambyte. Däremot innebär ett stambyte höga kostnader runtomkring – att riva upp badrum är ett exempel på det.
  • Miljövänligt. Att renovera, snarare än att byta ut, innebär att man sparar på såväl material som resurser.
  • Smärtfritt för de boende. Medan ett stambyte gör hemmet till en byggarbetsplats, behöver våra montörer inte spendera mer än ett par timmar inne i varje lägenhet. När de är klara märks det knappt att de har varit där.

Värt att tänka på är att relining inte har använts i mer än ca 20 – 30 år. Mycket talar för att man kan räkna med en livslängd på ca 50 år, men det har ännu inte bevisats med säkerhet. I dagens läge är det bäst att utgå från att renoveringen förlänger rörens livslängd med ca 20 – 30 år. Det ska alltså inte ses som ett substitut till ett stambyte – utan snarare som ett starkt och miljövänligt komplement.

Frågor och svar

Vad gäller med tredjepartskontroll?

Vi ser till att en kontrollansvarig gör en tredjepartskontroll. Inte bara inför slutbesiktning, utan även under entreprenaden.

Hur länge håller en relining?

Som skrivet högre upp i texten bör man utgå ifrån att det håller i mellan 20 och 30 år. Nämnas ska dock att metoden enbart använts i ungefär 20 år, och att mycket pekar på att det kan hålla betydligt längre än så.

Tar ni även jobb utanför Stockholm?

Normalt tar vi oss an uppdrag inom Stockholm. Större arbeten kan dock utföras även utanför huvudstadsregionen. Kontakta oss gärna för att veta mer.

Krävs det rivning vid en relining?

Nej, våra montörer renoverar rören från anslutningar för till exempel golvbrunn, diskbänk och toalett. När arbetet är klart kommer det knappt märkas att en rörrenovering har utförts.

Hur länge håller stammarna i en fastighet?

Det här är en fråga vi ofta får från fastighetsägare, och den är svår att ge ett rakt svar på. Ibland hittar vi komplexa skadebilder i stammar som är byggda så sent som på 80-talet. Vi erbjuder kostnadsfria bedömningar av situationen i just din fastighet. Främst tittar vi på rörens ålder, materialets sammansättning och hur rörens användning när vi gör en bedömning huruvida en renovering eller stambyte bör rekommenderas eller inte.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar att renovera rören är en fråga vi får ofta. Utan vidare information är det givetvis svårt att ge ett rakt svar, men som regel tar det ca tre arbetsdagar att göra en relining för en mellanstor fastighet. Kontakta oss gärna med mer information så att vi kan göra en kostnadsfri bedömning av tidsåtgången för just din fastighet.


Kontakta oss idag för mer information.