Stambyte Botkyrka

Stambyte Botkyrka Kommun

Vi utför stambyte i Botkyrka med modern teknik

När det är dags att byta stammar i en eller flera fastigheter i Botkyrka kommun finns det inte anledning att vänta. Här är detta ett arbete som måste utföras. Vi erbjuder ett professionellt och kostnadseffektivt stambyte Botkyrka.

Botkyrka är en kommun som växte sig riktigt stark och expanderade kraftigt under 1965 – 1980, vilket gjorde att det skapades massor av bostadsrätter och hyresrätter. Alla vet att det är något som leder till flera fastigheter.

Nu är det dags för ett första stambyte för många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Låt oss på Stambytesgruppen vara de som utför ert stambyte i Botkyrka.

Stambyte är något de flesta bävar för, då detta är ett stort och kostsamt ingrepp i en fastighet. Dock kan ett stambyte Botkyrka utföras på många olika sätt. I de fastigheter som finns i Botkyrka ligger det olika typer av rör och ledningar i väggar och golv. Här finns de stora stammarna, avloppsrören som kan vara i plats eller gjutjärn.

Dessa är de som i första hand måste bytas ut. Detta då andra rör såsom mindre vattenledningar i koppar har en längre hållbarhet. Med det sagt kan ett stambyte Botkyrka bli mer eller mindre omfattande beroende på det skick de befintliga rören och ledningarna befinner sig i.

Hur det än ser ut, ger vi på Stambytesgruppen alltid en offert med ett kostnadseffektivt förslag.

Så inleds ett stambyte i Botkyrka Kommun

När du anlitar oss på Stambytesgruppen för ditt stambyte Botkyrka, gör du valet av en erfaren entreprenör med lång, stor och bred erfarenhet inom området. Det hela initieras med att en inspektion av den/de fastigheter som uppvisar tecken på ett behov att byta stammar.

Den största delen när stammar ska bytas i en eller flera fastigheter, är den stora planeringen inför ett stambyte i Botkyrka. Faktum är att det praktiska och fysisk arbetet normalt sett bara tar mellan 6-8 veckor.

Planeringen inför projektet kan däremot ta över ett år. Anledningen att planeringen inför ett stambyte Botkyrka tar så lång tid är att allt måste informeras, och veta vad som händer och vad alla processer och delar i ett stambyte innebär.

Vi på Stambytesgruppen erbjuder alltid ett stambyte i Botkyrka med bästa tänkbara förhållanden för alla inblandade och berörda av detta stora projekt.

Tillval i samband med byte av stammar i Botkyrka

Det är inte bara vattenledningar och avloppsrör som kallas för stammar i en fastighet. Här finns det andra stammar såsom el-stammar, ventilation och värme. Om dessa är gamla och snart kommer att behöva renoveras eller bytas ut, kan det vara kostnadseffektivt att utföra detta i samband med ett stambyte i Botkyrka.

Utöver det kommer det även vara andra renoveringar som till och från behöver utföras för att bibehålla eller förhöja boendestandarden. Badrum och toaletter kommer alltid att hel renoveras vid ett stambyte. Dock kan även ett val av att renovera kök, fasad eller till och med en hel renovering av alla lägenheter vara möjligt att utföra på samma gång.

Standarden på boende höjs alltid vid stambyte i Botkyrka

Som vi redan förespråkat är ett stambyte Botkyrka något mycket stort. Vid ett sådant projekt kommer alltid alla badrum och toaletter genomgå en hel renovering. Även delar av köket berörs, där det ibland även där utförs en total renovering och byte av inredning.

Alla dessa ingrepp kommer att medföra en högre boendestandard. Detta leder i sin tur till att hyran höjs i hyresrätter samt avgiften för de som bor i bostadsrätt. Här handlar detta om en balansgång mellan kvalitet och design samt smak, samtidigt som det heller inte får kosta för mycket.

Detta är också en faktor som leder till att planeringen tar så pass mycket av tiden gällande ett stambyte Botkyrka. På Stambytesgruppen har vi alltid som målsättning att alla ska bli nöjda. De boende ska ha råd att bo kvar, och föreningen eller fastighetsägaren ska få ett modernt och kostnadseffektivt stambyte som höjer fastigheten värde.

Fakta om Botkyrka Kommun

Botkyrka är fortfarande en stor kommun i Stockholms Län. Här är denna belägen bara ett fåtal mil, söder om centrala Stockholm, och Stockholms Kommun. Om man räknar till invånarantal är Botkyrka Kommun Sveriges 21:a största kommun. Botkyrka Kommundelsnämnd är placerad i staden Tumba, som också är residensstad i Botkyrka Kommun.

  • Invånarantal: 93 106 (2019)
  • Landareal: 209,56 km2
  • Politiskt Styre: Socialdemokratiskt genom koalition med MP och V (2014-2018)
  • Residensstad: Tumba
  • Kommunens distrikt: Botkyrka, Tumba, Grödinge och Tullinge
  • Kommundelar: Alby, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba-Grödinge och Fittja
  • Solna Kommun Hemsida: https://www.botkyrka.se

Uppdelningen av invånare med svensk eller utländsk bakgrund är relativt jämt fördelad, där de med svensk bakgrund har majoriteten av 56,36%. Botkyrka är en levande kommun som hala tiden expanderar och beräknas fortsätta växa de närmaste åren.

Botkyrka Kommun i nuvarande skick bildades vid den stora och omfattande kommunreformen 1971 för att sedan växa sig ännu större 1974. Vid den tidpunkten ingick Grödinge, Botkyrka och Salem, men 1983 bröt sig Salem ut och bildade en egen kommun.

Med Mälaren i norr och Östersjön i söder, är Botkyrka Kommun en plats där de flesta vill leva och bo med en hög boendekvalitet.

Därför ska du byta stammar innan det är försent

Alla områden och kommuner som expanderade kraftigt under 1960 – 1980-talet står idag med många fastigheter i behov av att byta stammar. Precis som med ett stambyte i Botkyrka ska detta utföras i tid, och inte väntas med till det är försent. Detta leder enbart till fördyrande kostnader, med samma resultat. Ett stambyte i måste ändå genomföras.

Är det så att läckage och kostnader ökar kraftigt, och en fastighetsägare eller bostadsrättsförening väljer att blunda för behovet av ett stambyte Botkyrka. Ja, då kan det försäkringsbolag som försäkrar den berörda fastigheten enligt gällande regler neka ersättning för skador uppkomna av ovarsamhet och ovilja att ta de rätta besluten.