Stambyte konsult

Stambyte konsult

En stambyte konsult kan fylla flera olika funktioner under ett stambyte och andra former av stamrenovering och stambesiktningar. Ett stambyte syftar till att säkerställa att försörjningen av tappvatten och avlopp fungerar problemfritt i upp emot 60 år. En stambyte konsult kan även se till så att stammar för el, ventilation, värme och gas byts när det är rätt tid att göra det.

Hur arbetar en stambyte konsult?

En stambyte konsult fungerar ofta som den viktiga spindeln i nätet under hela stambytet. Det är vanligt att det är stambyteskonsulten som ser till så att upphandlingen av entreprenörerna blir så fördelaktig för kunden som möjligt. Konsulten kan också fungera som byggledare under genomförandefasen. Alternativet är att kunden själv får försöka se till så att rörmokare, plattsättare, byggnadssnickare och elektriker, kanske från flera olika firmor, kan arbeta väl samordnat så att det inte blir merkostnader i ett projekt som drar ut på tiden. Det är en svår uppgift som en stambyteskonsult har stor erfarenhet av.

Det är en bra idé att anlita en stambyte konsult i god tid innan det är dags för själva bytet. Då kan stambyteskonsulten hjälpa till att fastställa när stammarna i en fastighet ska bytas. Gör man besiktningen i god tid innan de gamla stammarna är helt utslitna kan det vara ett alternativ att infordra rören istället för att byta stammarna mot nya. Det kallas för relining. En annan viktig roll som en stambyte konsult kan ha är att se till så att de boende alltid får svar på sina frågor och att det finns lösningar redo när våtutrymmen inte kan användas som vanligt. En stambyte konsult måste alltså inte bara ha hög tekniskt kompetens utan även vara duktig på att lyssna och kommunicera då det är många som är inblandade i, och berörda av ett stambyte.

En stambyte konsult kan genomföra kvalitetskontroller och besiktningar löpande genom hela projektet och även gå in som certifierad kontrollansvarig. Denna roll är oberoende gentemot den som genomfört stambytet och innebär att ni kan vara trygga i att de nya stammarna kommer fungera under lång tid framöver.

Ansvarsområden för en stambyte konsult

En stambyte konsult kan alltså gå in i olika faser av ett stambyte och ha olika funktioner. För att sammanfatta följer här en lista med några av de vanligaste funktionerna för en stamkonsult:

  • Ansvara för besiktning och för projektering
  • Projektledare med helhetsansvar
  • Ansvarig för upphandling och förhandlingar
  • Byggledare
  • Kontrollansvarig

Ni vinner mycket på att anlita en stambyte konsult

Ett stambyte brukar räknas som det största projektet inom renovering som genomförs i en fastighet. En stamkonsult kan hjälpa er att spara stora belopp genom att planera stambytet så att det genomförs kostnadseffektivt samtidigt som slutresultatet blir så bra att stambytet inte behöver göras om på mycket länge. Det är också en stor trygghet att ta kontakt med en stambyteskonsult om ni är osäkra på i vilket skick de befintliga stammarna är. I värsta fall läcker de med vattenskador som följd. En framgångsfaktor är att välja rätt metod för rätt fastighet och en stambyteskonsult är expert på att göra den bedömningen. Här får du mer information och detaljer kring olika sätt att genomföra stambyten.

För att ett stambyte ska blir så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt är det viktigt med god timing i förhållande till andra insatser som innebär att våtutrymmen behöver byggas om. I samband med ett traditionellt stambyte helrenoveras badrummen och det vill man naturligtvis undvika om det inte är länge sedan det gjordes. En erfaren stambyte konsult kan ge input utifrån sin erfarenhet när det gäller den typen av överväganden.

Så kan en stambyteskonsult hjälpa er

En stambyte konsult från kan ta på sig precis de uppgifter som ni behöver hjälp med. Det kan handla om något väldigt specifikt och avgränsat eller om att ta ansvar för allt, från den första kontrollen till dess att stambytet är genomfört och slut besiktigat. Ni är välkomna att kontakta oss oavsett om projektet avser ett stambyte i en hyresrätt eller ett stambyte i en bostadsrättsförening. Vi kan även agera byggledare i samband med andra större renoverings- och ombyggnadsprojekt. Det brukar vara en bra idé att göra annat som behövs i huset när det ändå finns hantverkare på plats.

Boka gärna ett första förutsättningslöst möte så berättar vi mer om hur vi arbetar!


Kontakta oss idag för mer information.