Stambyte med kvarboende

Stambyte med kvarboende

Idag utförs det flesta moderna stambyten med kvarboende. Läs om att bor kvar vid stambyte.

När ett stambyte ska utföras i en eller flera fastigheter, finns det egentligen två olika alternativ för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Detta är att utföra ett stambyte kvarboende.

Detta betyder då att de boende fortfarande bor kvar i sina lägenheter under hela det jobbiga stambytet. Det andra alternativet som finns är att utföra ett stambyte med ersättningsboende.

I det fallet kommer de boende att hänvisas till annan plats under tiden stambytets fysiska arbetsperiod pågår. Här finns det för och nackdelar med båda dessa alternativ.

Det som är vanligast idag är att utföra allt från traditionella stambyten med badrumsrenovering till prefabstambyten och kassettstambyten med kvarboende. Naturligtvis finns det anledningar till detta. Här läser du vidare och får en inblick i varför stambyten utförs med kvarboende. Hur det fungerar för de boende att vistas i lägenheten och fastigheten under ett stambyte.

Du får också reda på när det kan vara aktuellt att inte utföra ett stambyte med kvarboende, samt när du själv av olika anledning inte ska bo kvar under det fysiska arbetet av ett stambyte. 

Varför utförs stambyten med kvarboende

Den stora anledningen till att de flesta stambyten idag utförs med kvarboende, kommer naturligtvis att ligga på det ekonomiska planet. Helt enkelt är det mest lönsamt för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att utföra detta utan att behöva erbjuda ersättningsboende under denna tid.

I och med det kan de spara in på en rad olika kostnader som annars skulle ha fördyrat det nödvändiga stambytet. Även om detta många gånger kan vara till de boendes förtret har det konstaterats att de flesta stambyten kan utföras utan att de boende behöver lämna sina lägenheter. Faktum är att detta också har två stora fördelar för de boende.

Den första kommer att bli tillgången till alla sina saker och slippa en ganska så omfattande flytt. Som en andra fördel slipper de fördyrande kostnader som annars skulle tillkommit dem i form av höjda hyror och avgifter efter stambytet hade utförts. 

Att vara med om ett stambyte med kvarboende

När ett stambyte sker kommer de boende att bli mycket närvarande då de får uppleva allt arbete på mycket nära håll. Denna upplevelse ska väl inte definieras som positiv, men den kan faktiskt vara väl så intressant för många. Hur som hels tär det mest krångel med att uppleva och genomlida ett stambyte.

Även om det görs allt som är möjligt för att detta ska passera så enkelt och smidigt som möjligt blir det aldrig riktigt så. Alla som är med om ett stambyte kommer under denna tid att önska att allt bara går så fort som möjligt. Här blir det stökigt, bullrigt och smutsigt samt en massa damm.

Utöver detta kommer vatten och avlopp inte kunna användas under långa perioder. Helt enkelt blir livet mycket annorlunda och jobbigare. Trots det är detta något som måste utföras. Belöningen kommer i form av ett nytt badrum och eventuellt en rad andra olika renoveringar som höjer standarden på ditt boende. 

Då erbjuds stambyte med ersättningsboende

Det finns fortfarande de entreprenörer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som erbjuder stambyte med ersättningsboende, även om detta blir mindre vanligt hela tiden. Det finns också de gånger det måste erbjudas ersättningsboende.

Detta är när olika arbeten i samband med ett stambyte sak utföras som inte medger att de boende kan vistas i sina lägenheter. Här kan detta som exempel vara en totalrenovering av lägenheterna eller att andra stora omfattande renoveringar ska utföras på samma gång.

En annan anledning till att det måste erbjudas ersättningsboende kan vara att det har väntats för länge med ett stambyte, och att de skador som finns är så pass stora att arbetet med stambytet blir mera omfattande. Vad som än erbjuds under ett stambyte, kommer du som boende ändå vara glad när detta är klart och då återigen får full kontroll över ditt liv.

När du ska undvika stambyte med kvarboende 

Även om det vid de flesta stambyten idag inte erbjuds något ersättningsboende, finns det gånger som de boende själva ska se till att ordna detta. I de allra flesta fall se varken entreprenörer, bostadsföreningar eller fastighetsägare till personliga hinder. Här kan detta exempelvis röra sig om handikappade och de med rörelsehinder.

Det kan även gälla de med funktionsnedsättningar. Något som verkligen medför ett behov av ersättningsboende kan vara astma, allergier eller sjukdomen KOL. Här är det upp till dig själv och familj samt vänner att se till att du klarar av ett stambyte.

Naturligtvis går det alltid att tillfråga föreningen eller fastighetsägaren, som i de flesta fall är behjälpliga med det de kan. Dock har de ingen skyldighet enligt lag att se till eventuella personliga eller individuella behov vid ett stambyte.


Kontakta oss idag för mer information.