Stambyte Stockholm

Dags för Stambyte Stockholm? Ett stambyte är ett stort och komplicerat arbete som kräver stora resurser och noggrann planering för att genomföra. Det är ett projekt som för många upplevs som jobbigt och påfrestande, inte minst för de som bor i den byggnad där ett stambyte skall genomföras. Det är viktigt att man utför ett stambyte i Stockholm om fastigheten har ett behov av det.

Vi hjälper dig som bostadsrättsförening och fastighetsägare som har ett behov av stambyte i Stockholm! Som pålitlig konsult med över 40 års erfarenhet av stambyte kan du alltid känna dig i trygga händer då du får hjälp av oss. Vi säkerhetsställer att ditt stambyte utförs i god tid så att ni som fastighetsägare och boende i huset slipper omfattande avloppsproblem med stammarna och vattenskador.

Vi är experter på stambyte i Stockholm

Vi och våra stambyte experter finns här för alla fastighetsägare som har ett behov av att genomföra ett stambyte i Stockholm. Hos oss kan du få hjälp med allt vad rör rådgivning och planering inför ett stambyte. Våra experter hjälper er med alla delar vid ett stambyte.

  • Behovsanalys
  • Projektering
  • Upphandling
  • Projektledning
  • Besiktning

Om du har behov av rådgivning och en övergripande guidning för att se hur ett möjligt stambyte i Stockholm skall genomföras är du varmt välkommen att kontakta oss.

Med över 40 års erfarenhet som stambyte konsulter och projektledare har vi all den nödvändiga kunskap som krävs för att planeringen av ett stambyte ska kunna genomföras på bästa sätt. Vårt företag och våra experter arbetar dagligen med stambyte och kan därför med fog kalla oss för Stockholms stambyte experter.

Alla fastigheter i Stockholm har ett behov av stambyte

Det är ett faktum att alla fastigheter och byggnader nån gång har ett behov av stambyte. Vanligen brukar man säga att ett stambyte och hur ofta det behöver utföras normalt är nån gång efter 40-60 år sen det senaste bytet beroende på avloppens skick.

I alla fastigheter i Stockholm kommer det en tid då avloppen blivit för gamla och måste bytas ut och då är det enda alternativet att genomföra ett stambyte. Vid utförandet av ett stambyte i en fastighet i Stockholm går arbetet till så att man går in i fastigheten och byter ut alla stammar för vatten och avlopp.

Det är viktigt att ett stambyte i Stockholm genomförs i god tid före avlopps stammarna blir allt för gamla och slitna och riskerar att gå sönder. Det är därför viktigt att underhålla stammarna så att man håller koll på stammarnas skick. Som vi varit inne på kan ett stambyte som inte utförs i tid riskera att stammarna går sönder och orsaka stora vattenskador på byggnader och inventarier.

Ett stambyte är en del av underhållet i en fastighet. I Stockholm brukar rören behöva bytas mellan vart fyrtionde och vart sextionde år. Med metoder som relining kan rörens livslängd förlängas, men förr eller senare krävs ett komplett byte för att undvika sprickbildning och skador. Slitna rör och stammar kan leda till stopp i avloppet och i värsta fall till dyra vattenskador.

Det finns främst tre orsaker som ligger till grund för ett behov av stambyte:

  • Rostskador. Stammar och rör som är tillverkade i gjutjärn kommer förr eller senare att angripas av rost. Så småningom leder det till ett behov av att helt byta ut rören.
  • Fuktskador. Fuktskador i golv och väggar som återkommer kan förorsakas av trasiga stammar. I sådana fall krävs ett stambyte. Om problemet är isolerat kan det räcka med en relining – men orsaken måste identifieras och åtgärdas.
  • Stopp. Ett möjligt tecken på att nya stammar behövs är att det blir stopp, eller att funktionen är dålig.

Planeringen är viktigast inför ett stambyte

Planeringen är det viktigaste inför ett Stambyte i Stockholm. Planering är A och O för att ett stambyte ska gå rätt till och gå så smidigt som möjligt för alla inblandande. Ett stambyte påverkar alla boende i en fastighet där det ska genomföras.

Undet ett stambyte behöver man gå in och byta ut alla rör som ligger i golven, i väggarna och i taken – det är ett stort arbete som tar lång tid att genomföra. Det innefattar även att ytskikt i både badrum och kök förstörs, vilket innebär att även badrum och kök blir påverkade. Ett stambyte innebär därför en hel del merarbete som måste göras bara för att återställa fastigheten. Ett stambyte är ett omfattande projekt och kräver både tid och rätt kunskap, och för att det ska gå smidigt och kännas tryggt för alla inblandade krävs det en ordentlig planering på alla plan.

Vi är ditt företag för stambyte i Stockholm

Vi kan hjälpa dig som fastighetsägare med ditt Stambyte i Stockholm. För att du ska känna dig trygg och säker med hanteringen av stambyte i din byggnad är vår rekommendation att du kontaktar oss och vårt företag för att få hjälp av våra stambyte konsulter för att rådgöra och planera inför ditt behov av ett stambyte.

När du kontaktar vårt företag kan vi sätta oss ner tillsammans och gå igenom projektet för att kunna planera in alla arbeten i minsta detalj. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att hålla fastigheten i gott skick och se till att det underhålls vid behov. Vi hjälper dig gärna med detta.

Kontakta vårt företag för ditt Stambyte i Stockholm så hjälper vi dig.


Kontakta oss idag för mer information.