Stambyte Stockholm

Behöver du hjälp med stambyte i Stockholm?

När du behöver hjälp med ett stambyte i Stockholm är vi på Danixo det rätta valet för dig. Våra stambyte konsulter och projektledare har lång erfarenhet och har arbetat med stambyten i över 40 års tid. Vi är sannolikt det företag i Stockholm som har störst erfarenhet och kunskap av att projekleda, planera, upphandla och besikta stambyten i Stockholm.

När du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening söker professionell hjälp inför ett stambyte så finns vi på Danixo här för dig. Vi har ett stort antal referenser med nöjda kunder på tidigare utförda stambyten i Stockholm.

Kontakta oss direkt ni når oss på 08-191993 eller via mail info@danixo.se


Vad är ett stambyte?

Ett stambyte är när man byter ut rör och stammar i en fastighet. Ett stambyte är ett arbete som utförs för att garantera att rören och stammarna för avlopp och tappvatten fungerar säkert. I ett hus så finns det både horisontella och vertikala stammar och rör som transporterar fram avloppsvatten och spillvatten till och från dom olika hushållen i huset. Vid ett traditionellt stambyte så byter man ut alla stammar och rör i fastigheten. Ett stambyte är ett stort arbete i en fastighet eftersom att rör och stammar oftast ligger dolda bakom ytskikt bakom väggar och i golv. Man behöver därför frilägga ytskikten för att sedan kunna byta ut dom gamla rören och stammarna. När man bytt ut rören och stammarna återställs sedan ytskikten till ursprungsskick. När dessa arbeten är klara har man en stambytt fastighet med nya rör och stammar i hela huset.


Vill du ha proffesionell hjälp med stambyte i Stockholm? Kontakta oss så hjälper vi dig.


Hur går ett stambyte till?

Hur ett stambyte går till handlar om flera olika steg i en stor process. Inför ett stambyte i Stockholm måste man ta reda på och fastställa vilka behov som finns i den aktuella fastigheten. När man är klar med detta arbete måste man planera och projektera stambytet för att sedan kunna genomföra det. När det arbetet är klart måste man besikta stambytet. I Stockholm finns ett stort antal olika fastigheter med olika förutsättningar så alla delar i processen nedan är viktiga i utförandet av ett stambyte i Stockholm.

Här nedan går vi igenom hur ett stambyte går till i 4 olika steg:

• Inspektion och behovsanalys

• Planering och projektering

• Genomförande

• Slutbesiktning

Förstudie och behovsanalys

En förstudie och behovsanalys är det första som utförs av fastigheten i Stockholm för att fastställa om det finns ett behov av stambyte. Vid inspektionen tar man reda på i vilket skick rören stammarna är i och fastställer när dom behöver bytas ut.

En inspektion går till på följande sätt:

• Inspektera rör och stammar med en kamerainspektion

• Utföra tester av vattenkvalitén

• Fysiskt inspektera och kontrollera rören och stammarna i huset


En förstudie och behovsanalys utförs av en kunnig stambyte konsult som gör en rapport med utlåtande i ett beslutsunderlag till fastighetsägaren för att kunna ta ett beslut om ett stundande stambyte i Stockholm.

Projektering och planering

Planeringen och projekteringen inför ett stambyte i Stockholm görs när det fastställts att det finns ett behov av att genomföra ett stambyte i fastigheten. Planeringen och projekteringen är ett stort arbete där man samlar in alla nödvändig fakta om fastigheten samt vilka materialval och arbetsmoment som kommer krävas under projektet.


Här nedan beskriver vi vad en projektering och planering innebär:

• Beräkna och dimensionera stammarna i fastigheten

• Beräkna och dimensionera andra rör och vattenledningar i fastigheten

• Upprätta ramhandlingar för alla berörda arbeten

• Upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör

• Upprätta ritningar på alla berörda delar

• Ansöka om myndighets tillstånd och bygglov

Den som planerar och projekterar ett stambyte är normalt en oberoende sakkunnig stambyte konsult. Med hjälp av en stambyte konsult får du som fastighetsägare ett stambyte projekterat och utfört enligt dagens gällande regler och byggnormer. 

Genomförande

Genomförandet av ett stambyte i Stockholm är ett komplicerat och omfattande arbete som måste utföras av utbildad och licenserade företag. Ett stambyte innefattar arbeten ifrån flera olika hantverkare med olika kunskapsområden. Olika arbeten kräver olika kompetenser och vi kommer nedan kortfattad beskriva vad ett stambyte fysiskt handlar om i genomförandet:

• Riva och bila upp väggar och golv för att frigöra dom gamla stammarna, rören och ledningar som skall bytas ut under stambytet.

• Byte av alla rör och stammar för avlopp och tappvatten i fastigheten.

• Återställa alla berörda golv och väggar samt alla ytskikt där man byt ut stammar och rör, samt montering av ny inredning i toaletter, badrum

Ett stambyte ska genomföras av ett licenserat företag som har rätt kompetens och utbildning för att utföra detta arbete. Ta hjälp av en stambyte konsult som kan hjälpa dig att hitta och upphandla ett lämpligt företag för ert stambyte Stockholm.

Slutbesiktning

När man utfört ett stambyte i Stockholm så ska man alltid utföra en besiktning och kontroll av dom arbeten som är utförda i fastigheten. Vid besiktningen fastställer besiktningsmannen att alla arbeten är utförda enligt gällande byggnormer, regler och lagar. En besiktning skall alltid utföras av en oberoende och licenserad besiktningsman.

När man besiktar efter ett stambyte kontrolleras följande:

• Kontroll på alla egenkontrollerna är korrekt ifyllda.

• Kontroll på att arbetena är utförda enligt dagens gällande regler och krav.

• Kontroll på att arbetena är utförda av licenserade företag..

• Kontrollera så alla delar fungerar med fysiskt kontroll.

• Upprätta ett dokument med besiktningsanmärkningar.

• Upprätta ett slutdokument vid godkänd slutbesiktning.

En besiktning skall alltid utföras och är mycket viktigt när det gäller ett stambyte. Ta hjälp av en stambyte konsult så kan dom hjälpa till och upprätta lämplig besiktningsgrupp för ditt stambyte i Stockholm.


Vill du ha proffesionell hjälp med stambyte i Stockholm? Kontakta oss så hjälper vi dig.


Varför ska man göra ett stambyte i Stockholm?

Ett stambyte i Stockholm kan bli aktuellt av flera olika anledningar men den vanligaste orsaken är ålderslitage på stammarna och rören i fastigheten. I samband med att stammarna och rören börjat bli gamla och slitna så brukar fastigheten få problem med dålig funktion på tappvatten och avloppen med återkommande läckage. När rören och stammarna börjar gå sönder så ökar riskerna för dyra fukt och vattenskador på fastigheten.   

Dom vanligaste orsakerna till varför man gör ett stambyte i Stockholm:

• Åldersslitage på stammar och rör

• Rostangrepp på stammar och rör

• Återkommande läckage och fuktskador i fastigheten

• Återkommande stopp i avloppen i fastigheten

Ett stambyte i Stockholm kan bli aktuellt av flera olika anledningar men dom ovan är dom absolut vanligaste orsakerna till ett stambyte. För att ta reda på när ett stambyte är aktuellt i er fastighet så rekommenderar man dig att göra en status kontroll med hjälp av en stambyte konsult.  


Vi är ditt företag för stambyte i Stockholm

Vi på Danixo har de mest erfarna stambyte konsulterna i Stockholm och har arbetat med stambyten i över 40 år. Vårt arbete består av att planera, projektleda, upphandla och besikta stambyten. Våra kunder består av bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i hela Stockholms län.

Med över 40 års erfarenhet och 100-tals nöjda referenser är vi troligen Stockholms mest erfarna stambyte konsulter. Vi kan oavsett storlek i projektet hjälpa er med alla delar ifrån start till mål och kan garantera ett professionellt utförande som klarar en slutbesiktning.

Vi har bra koll på hela Stockholmsmarknaden och vet vilka företag som är bra på vad och kan hjälpa dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening och hitta ett lämpligt företag för ert stambyte i Stockholm. Med vår hjälp ser vi till så ni har vattentäta avtal och får betala rätt marknadspris för ert stambyte och att arbetena blir utförda med den högsta kvalitén med långa garantier.

Hör av er till oss på om ni vill ha svar på frågor vi erbjuder alltid gratis inledande konsultation och hjälp med finansieringslösningar. Genom att kontakta Danixo så lägger du grunden för ett bra samarbete med kvalité som ledstjärna.

Varmt välkomna och kontakta oss – vi hjälper er att hitta bra företag i Stockholm för stambyte.


Kontakta oss idag för mer information.