Stambyte Stockholm

Det är många som säger att vår vackra huvudstad, Stockholm, är det svenska ansiktet utåt. I det fallet är det många gånger byggnader och fastigheter som står för en stor del av det vackra och historiska. Med det sagt är det viktigt för alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att ta hand om sina fastigheter. När det är dags för stambyte Stockholm, handlar det alltid om ett stort, komplicerat och omfattande arbete.

Ett stambyte i Stockholm är inget som en fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan utföra på egen hand. Här krävs det erfarenhet och kunskaper inom många olika områden. När det är dags för stambyte Stockholm, är det också något som påverkar alla från fastighetsägare, föreningar och hyresvärdar, till som jobbar eller bor i de fastigheter som står inför ett stambyte i Stockholm.

Som konsult med över 40 års erfarenhet av stambyte Stockholm kan vi hjälpa alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar samt de boende när det är dags att byta stammar i en eller flera fastigheter. Vi kontrollerar om behov av stambyte i Stockholm finns, och tar hand om allt från planering, upphandling och arbete till slutbesiktning.

När det är dags för stambyte i Stockholm, ska du alltid göra det rätta valet och byta stammar innan onödiga skador som kunnat undvikas uppstår. Att skjuta ett stambyte på framtiden, ökar risken rörande fördyrande kostnader och att din fastighetsförsäkring slutar gälla.

Vi är en byggkonsult med experter på stambyte Stockholm

När ett stort och omfattande ingrepp i en eller flera fastigheter måste göras, är det alltid viktigt att välja en byggkonsult med expertis inom just det området. När det är dags för stambyte Stockholm är vi, med vår långa erfarenhet och expertis, det självklara valet.

Vi och våra experter på stambyte Stockholm står alltid till hands för att bistå med allt som krävs för att genomföra ett lyckat stambyte med hög kvalitet. Att lägga ett stambyte i Stockholm i våra händer, innebär att du får hjälp med allt från rådgivning och projektering stambyte till slutfört arbete samt besiktning. Allt från en erkänd och erfaren stambyteskonsult och projektledare med över 40 års erfarenhet.

Vi erbjuder oss att ta hand om följande moment rörande stambyte i Stockholm:

 • Behovsanalys: Om det gått mellan 40 – 60 år sedan ert senaste stambyte och läckage, vattenkvalitet samt avlopp ständigt ställer till problem. Då är det dags för ett stambyte Stockholm.

  Vi kontrollerar alltid om behov av stambyte finns. Om annan lösning är att föredra, rekommenderar vi alltid de rätta lösningarna.

 • Projektering: Den fas som handlar om planering och att ge information innan ett stambyte i Stockholm kan utföras. Vi ser alltid till att utföra en fullständig planering som omfattar innan, under och efter ett stambyte.

  Vi ser också till att alla berörda parter har den information som krävs och förstår vad ett stambyte i Stockholm kommer att innebära för dem. Givetvis ingår även färdigt förfrågningsunderlag och anbudsinfordran i vår projektering

 • Upphandling: Under fasen upphandling inför ett stambyte Stockholm, är detta steget som måste utföras innan det fysiska arbetet kan påbörjas. Upphandling stambyte har två steg, där det ena är anbudsutvärdering och det andra är att anta de bästa anbuden och knyta till sig alla företag och den kompetens som krävs för det fysiska arbetet.

 • Projektledning: I detta skede är det dags för den fas som kallas för produktion, där hela det fysiska arbetet utförs i fastigheten. Som erfaren byggkonsult och projektledare, blir vi de enda du behöver ha kontakt med under ett stambyte Stockholm.

 • Besiktning & Slutbesiktning: När ett stambyte i Stockholm har slutförts, måste alla de olika arbeten som har utförts genomgå en besiktning. Detta för att fastigheten lagligen ska kunna tas i bruk som tidigare. Besiktning och slutbesiktning stambyte utförs av en besiktningsman.

  Efter arbetet sker en besiktning. Om det vid denna finns alvarliga fel, måste dessa åtgärdas innan fastigheten åter får tas i bruk. Efter att alla eventuella fel har åtgärdats, kommer i ett senare skede en slutbesiktning att utföras.

Vi ser till att ert stambyte Stockholm går felfritt och passerar alla besiktningar.

Som vi ser det, är ett stambyte i Stockholm ett komplicerat och omfattande projekt. Detta gör att de flesta inte utför mera än ett stambyte under sitt liv som fastighetsägare. Med det sagt kommer de flesta bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som står inför ett stambyte Stockholm att behöva rådgivning.

Låt oss bli ditt bollplank och ta vara på den kunskap som över 40 års erfarenhet av lyckade stambyten i Stockholm innehåller. Vi rekommenderar alla som tror sig ha behov av stambyte Stockholm att kontakta oss för rådgivning och eventuell behovsanalys.

När du väljer oss som projektledare för ditt stambyte i Stockholm, får du all den nödvändiga kunskap och den stora erfarenhet som krävs för detta omfattande arbete gratis. Vi vet hur det går till att genomföra ett lyckat stambyte på bästa sätt, med fokus på effektivitet och kvalitet.

Vårt dagliga arbete med stambyte Stockholm samt vår kunskap, kompentens och långa erfarenhet gör oss till en av Stockholms största och bästa experter på stambyte.

Stambyte Stockholm – Behov av stambyte uppstår i alla fastigheter

Så fort det handlar om en byggnad som erbjuder vatten och avlopp till de som vistas i denna, kommer alltid ett behov av stambyte förr eller senare att uppstå. Med andra ord kommer inga fastigheter, fastighetsägare eller bostadsrättföreningar att kunna komma undan ett stambyte i Stockholm. Det normala är att ett stambyte, och hur ofta stambyte, måste utföras i ganska jämna intervaller om 40 – 60 år.

Givetvis finns det inga garantier och en del gånger kan ett behov stambyte finnas efter 30 år, medan andra fastigheter kan klara sig i upp till 70 – 80 år. Det hela handlar om slitage, vattenkvalitet samt vilka material en fastighets stammar består av. Det finns dock ingen fastighet som fungerar för evigt utan ett stambyte Stockholm.

Att avlopp, stammar och vattenledningar blir så gamla, slitna eller så trasiga att de inte längre kan bytas ut, är något som drabbar alla fastigheter i Stockholm. I det skedet finns det inga andra val, utan att lyssna till fastighetens behov av ett stambyte.

Faktum är att det inte bara är fastigheten som har ett behov av fungerande vatten och avlopp. Det stora behovet av ett stambyte Stockholm finns hos lägenhetsinnehavare och hyresgäster och hyresvärdar. Detta då ingen vill betala för boende där vatten och avlopp inte fungerar, samt att ingen vill se sitt innehav sjunka i värde. Det är precis vad som sker när man bortser från ett behov av stambyte Stockholm.

När ett behov av stambyte uppstår i en, eller flera, av era fastigheter är ni välkomna att ta kontakt med oss för professionell rådgivning inför ett stambyte Stockholm.

Viktigt att utföra stambyte Stockholm i tid

När det handlar om gamla och trasiga, eller spruckna, stammar och vattenledningar är detta ett allvarligt problem. Om dessa då inte längre kan bytas ut, är det verkligen dags för stambyte. Även om avloppsrör, vattenledningar och stammar i en fastighet inte ännu har gått sönder, är det viktigt att utföra ett stambyte Stockholm innan stora fuktskador uppstår.

För att hålla koll en fastighets hälsa gällande vatten och avlopp är det därför viktigt att med jämna mellanrum kontrollera att allt rörande stammar och avlopp till fastighetens vattenledningar är i gott skick. Om en fastighetsägare eller bostadsrättsförening bortser från regelbundet underhåll och ett behov stambyte Stockholm kan det leda till stora skador som annars kunnat undvikas.

Att bortse från ett behov av stambyte kan leda till att spruckna och trasiga stammar och vattenledningar orsakar stora vattenskador, vilket oftast leder till kraftigt fördyrande omständigheter. Ett stambyte ska alltid ses som en del av underhållet i en fastighet, vilket leder till ett bibehållet eller okad värde i fastighetsbeståndet.

Ett stambyte Stockholm innebär att alla rör och stammar byts ut. Behov av stambyte och hur ofta det utförs brukar normalt uppstå en gång under en period av 40 – 60 år. Som tillfälligt alternativ till ett stambyte, finns även relining Stockholm.

Detta är dock bara något som kan förlänga stammarnas och rörens livslängd, innan det ofrånkomliga stambytet måste ske. Relining är ingen ersättning för ett stambyte Stockholm, utan bara ett alternativ för att får mera tid innan det stora jobbet måste utföras.

Relining i Stockholm kan förlänga livslängden på en fastighets stammar, men förr eller senare måste alla fastigheter i Stockholm genomgå ett stambyte.

Orsaker till behov av stambyte Stockholm

Som vi redan talat mycket för, är det mycket viktigt att upptäcka ett behov av stambyte i tid. En miss, eller att bortse från detta kan leda till stora ekonomiska kostnader. Med det sagt är det då dags att ta reda på vad du måste hålla koll på, för att både mota skadan i porten och eventuellt också öka livslängden på dina stammar i en fastighet.

Tre orsaker som ligger till grund för att fastställa ett behov av stambyte.

 • Fuktskador: När du upptäcker att fuktskador på olika platser hela tiden uppstår med jämna mellanrum i korta tidsintervaller, är det ett klart tecken på ett behov av stambyte.

  Att bortse från detta klara och tydliga tecken kan leda till stora skador på fastigheten och dess inventarier samt att din fastighetsförsäkring kan sluta gälla. De gånger problemet endast uppstår på en och samma plats, kan dock en relining räcka.

 • Rostskador: Detta är något som angriper de stora rören och stammarna som är tillverkade av gjutjärn. Om det är lång tid sedan ett stambyte i utfördes, kan det finnas rostangrepp på stammarna som gör att det är dags för ett stambyte.

 • Stopp i avloppet: Hela tiden återkommande stopp i avloppet eller dålig vattentillförsel, funktion eller vattenkvalitet kan också vara tecken på ett behov av stambyte i Stockholm.

För att säkerställa en fastighets skick och hälsa, är det alltid bästa att anlita oss som expert på stambyte Stockholm för en behovsanalys.

Planering av Stambyte i Stockholm

Om någon står rakt framför dig och förklarar allt det som ingår i ett stambyte. Först då kommer du förstå att det är planeringen av detta stora ingrepp i en fastighet som lägger grunden. Genom planering skapas helt enkelt en mall och ett ramverk för hur ett stambyte Stockholm ska gå till.

Här sätts något vi skulle kunna kalla en dagordning. Den visar vad som ska göras och i vilken ordning de olika delarna som ingår i ett stambyte Stockholm ska utföras. Det är inte bara det som ingår i en planering av stambyte. I denna planering ingår allt som måste ske innan, under och efter ditt stambyte i Stockholm.

Förutom det tar en planering gällande stambyte också upp hur lång tid det ska ta att utföra arbetet. Också hur mycket det ska kosta samt vilka olika företag som ska anlitas för att utföra alla de olika momenten. Något annat som ingår i en planering stambyte Stockholm är också att ge alla inblandade information. Detta så de vet och har allt de behöver för att kunna hantera ett byte av stammar på bästa sätt.

Vare sig det handlar om ett bostadshus eller en kontorsbyggnad, står det helt klart att alla måste vara förberedda inför ett stambyte Stockholm. Här påverkas alla och måste ha den information som krävs för att kunna fortsätta utföra sina dagliga sysslor även under ett stambyte. Ett stambyte är ett stort och omfattande arbete som alltid ska utföras av erfaren och behörig personal.

Med anledning av det ska du anlita oss, för en behovsanalys. Detta då ett stambyte Stockholm kostar mycket pengar och att utföra ett akut stambyte utan tillräcklig planering sällan ger ett gott resultat.

Att finansiera stambyte Stockholm

Att finansiera ett stambyte, är egentligen inte så komplicerat som många tror när de hör de höga kostnaderna för detta stora och omfattande arbete. Det hela handlar helt enkelt om två olika konstellationer. Det ena gäller när det är en bostadsrättsförening som ska utföra stambyte i Stockholm. Den andra handlar om förfarandet för företag och hyresvärdar som äger sina fastigheter.

Så finansieras stambyte för fastighetsägare

Att vara fastighetsägare är ett stort ansvar. Oftast är det så att du själv driver ditt företag i din fastighet, eller så agerar du hyresvärd och hyr ut bostäder eller kontorslokaler. Vad du än gör är du skyldig att tillhandahålla en fungerande fastighetför det ändamål som avses.

De flesta fastighetsägare skapar idag en reparationsfond för sina fastigheter, vilket betyder att hela eller delar av kapitalet för ett stambyte många gånger redan finns. I de fall det fattas kapital, handlar det om att låna upp mera på fastigheten.

På så sätt skapas en avbetalningsprocess för ditt stambyte Stockholm. Efter detta är det sedan en ökning av hyran eller inkomsterna i ditt eget företag som betalar av på det utförda stambytet.

Så finansierar en bostadsförening ett stambyte

Själva principen för finansiering av stambyte i hyresrättsförening, är i grunden densamma som för en fastighetsägare. Skillnaden här är att det finns lägenhetsinnehavare som var och en är medlem i bostadsrättsföreningen. En bostadsrättsförening avsätter alltid kapital av medlemmarnas avgifter till föreningen i en reparationsfond.

I det fallet kan det även här finnas större delen av det kapital som krävs för att betala ett stambyte i Stockholm. Om det fattas får ett beslut tas vid föreningsstämma om medlemmarna ska betala detta via separata lån, eller om föreningen ska ta ett lån för alla medlemmar. Summan av kardemumman blir antingen en förhöjd avgift för att betala föreningen lån. I det fallet medlemmarna beslutar att ta privata lån blir detta en privat kostnad vid sidan av.

Finansiering av tillval vid byte av stammar

I de flesta fall erbjuds ett antal olika möjligheter att byta ut material och göra tillval vid ett stambyte. Detta är något som i regel finansieras likadant oavsett typ av ägarskap. Här handlar det om att en lägenhetsinnehavare, eller en hyrestagare väljer att byta ut eller göra tillval vid stambyte Stockholm. Detta är alltid något som betalas privat av lägenhetsinnehavare eller läggs på hyran för hyresgäster.

Detta sker om du bortser från behov av stambyte Stockholm

Beroende på hur mycket du har bortsett från din fastighets rop på hjälp, kan konsekvenserna av att vänta eller inte utföra ett stambyte variera kraftigt. Det värsta som kan hända är att din fastighet helt förlorar funktion gällande vatten och avlopp, samt att återkommande läckage skapar väsentliga kostnader du annars kunnat undvika.

Går det riktigt illa kommer olika klausuler i din fastighetsförsäkring medföra att denna inte heller gäller för att ersätta de skador som uppstått. I mångt och mycket kan det leda till att en fastighet blir utdömd, och klassas som obeboelig. Dock är det ett mardrömsscenario som mycket sällan uppstår. Detta helt enkelt för att ingen fastighetsägare, bostadsrättsförening eller lägenhetsinnehavare vid sunda vätskor låter det gå så långt.

Vad som brukar hända allt som oftast är att vissa fastighetsägare väntar för länge innan de gör en behovsanalys för stambyte Stockholm. Det leder oftast till två onödiga saker. Det första är att det inte finns tid till ordentlig planering inför ett stambyte, då detta många gånger måste göras akut. Det andra är att de oftast står inför ett stambyte Stockholm som kostar mera än det hade behövt om de utfört det i tid.

Smarta fastighetsägare och bostadsföreningar anlitar oss och låter oss utföra regelbunden behovsanalys av fastighetens stammar. Även om ett stambyte medför mycket jobb och kostar mycket, leder ett sådant beslut alltid till ett bättre stambyte Stockholm.

Anlita oss för ett lyckat stambyte

Som fastighetsägare eller bostadsrättförening ska ni alltid veta att en kontakt för mycket är bättre än att bortse från eventuella problem. Genom att bortse från ett eventuellt problem i fastigheten, kan detta bidra till mera skada än nytta. Detta både ekonomiskt och materiellt.

Med det sagt spelar det ingen roll hur många år som gått, hur stammarna ser ut eller vilket felet än är gällande vatten och avlopp samt dess funktion i fastigheten. Här ska du alltid anlita Stambyte konsulterna för att regelbundet göra behovsanalyser och stickprov på dina stammars och vattenledningars hälsa.

När du regelbundet anlitar oss för kontroll av ditt behov av stambyte Stockholm, gör att både du och vi har full kontroll på hur din fastighet verkligen mår. På så sätt är vi alltid ute i god tid. Ett stambyte Stockholm normalt sett tar mellan ett till två år att planera, vilket betyder att du aldrig står inför ett akut stambyte. Genom att vara vaken och lyssna på din fastighet, kan du se till att lägga grunden för ett enklare, snabbare och billigare stambyte i Stockholm.

När ett stambyte planeras i tid, är det fysiska arbetet normalt sett klart på mellan 8 – 12 veckor. Vid akut stambyte kan den arbetstiden bli mycket längre och mera kostsam. Efter ett stambyte blir en fastighet alltid mera inbjudande och stabil, vilket vi alltid försöker lösa efter våra kunders önskemål.

Genom att kontakta Stambyte konsulterna redan idag, lägger du grunden för ett bra samarbete och ett effektivare stambyte Stockholm med kvalitet som ledstjärna. Vi är din stambyte konsult som tar full ansvar för projektledning av stambyte Stockholm.


Kontakta oss idag för mer information.