Stambyte tid

Stambyte tid

Ett stambyte är ett omfattande projekt som inte blir klart i en handvändning. Att ett stambyte genomförs så snabbt som möjligt är en viktig framgångsfaktor. Inte minst för att det kan vara besvärligt att bo i en fastighet där ett stambyte pågår. Att ett stambyte genomförs tidseffektivt burkar också innebära att det är kostnadseffektivt. Det är viktigt eftersom det är en ganska stor investering.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Ett traditionellt stambyte tar 8–12 veckor att genomföra per lägenhet. I normalfallet har entreprenören flera team som arbetar parallellt. Då kan hantverkarna exempelvis göra klart samtliga lägenheter i en trappuppgång eller på ett våningsplan samtidigt. När det gäller hela stambytet i ett större flerfamiljshus är det svårt att säga hur lång tid det tar. Det är vanligt att det tar i alla fall ett år från en första besiktning av fastighetens rörstammar till dess att stambytet är genomfört i samtliga lägenheter. Alla boende påverkas dock inte av stambytet under hela den period som arbetet pågår. Ett alternativ till att byta fastighetens rörstammar, som går fortare att genomföra, är relining som innebär att de befintliga stammarna får ett nytt tätskikt invändigt.

Vad avgör hur lång tid ett stambyte tar?

För att man ska kunna avgöra mer i detalj hur lång tid ett stambyte tar behöver du hålla koll på antalet våtutrymmen som finns i fastigheten, hur stammarna är dragna och hur många meter rör det handlar om totalt. Vilka stammar som ska bytas ut är naturligtvis också viktigt. Ofta gäller stambyte fastighetens rörstammar men ibland byts även andra stammar som elledningar. Ibland genomförs andra renoveringsåtgärder i samband med ett stambyte och det påverkar också hur lång tid stambytet kommer att ta. 

Vilka material en fastighet är byggd av spelar också viss roll. Det tar längre tid att frilägga stammar som är ingjutna i ett betonggolv än att byta stammar i en fastighet där konstruktionen är av trä. Till vilket skick badrummen ska renoveras efter att ett byte av stammar genomförts kan också ha viss betydelse för tiden det tar att genomföra ett stambyte. Slutligen kan ett stambyte ta olika lång tid beroende på vilka resurser entreprenören har. Ju fler hantverkare som är inblandade desto snabbare kan stambytet genomföras.

Tips till dig som vill genomföra ett stambyte på kort tid

  • Det är inte så mycket hur snabbt hantverkarna arbetar som hur väl projektet organiserats som avgör hur lång tid ett stambyte tar. Ta kontakt med en erfaren stambyteskonsult i ett tidigt skede.
  • Många stambyten tar längre tid än nödvändigt på grund av att insatser från olika entreprenörer inte har samordnats ordentligt. En erfaren byggledare kan avhjälpa detta.
  • Se till så att alla boende i fastigheten informeras i god tid så att ingen kan sätta sig emot beslutet att genomföra ett stambyte i sista stund.

Så kan du få hjälp med att genomföra ett stambyte tidseffektivt

Vi är en stamkonsultfirma med 40 års erfarenhet när det gäller stambyten. Våra byggledare och projektledare vet vilka faktorer som påverkar tidsåtgången vid stambyten i olika typer av fastigheter. Vi följer en beprövad modell som innebär att vi kan arbeta med hög kvalitet och ändå korta ner den tid det tar att genomföra ett stambyte. 

Våra viktigaste utgångspunkter:

  • Vi genomför alltid en mycket noggrann besiktning av det befintliga rörsystemet. Det sparar tid under genomförandefasen.
  • Vi kan ta på oss att ansvara för anbudsförfrågningar och hjälpa beställaren att välja rätt entreprenörer. 
  • Vi har rutiner för hur vi informerar hyresrätts- eller bostadsrättsinnehavare om vad ett stambyte kommer att innebära under olika etapper av arbetet. Det är inte bara tidsbesparande utan även viktigt för miljön i fastigheten under ett pågående stambyte.

Kontakta oss idag för mer information.