Vad kostar stambyte

Stambyte Kostnad – Vad kostar stambyte

Vad kostar ett stambyte? Ett stambyte är något av det dyraste som en fastighetsägare och bostadsrättsförening kan råka ut för. Läs om kostnader vid stambyte.

Egentligen finns det nog ingen mera abstrakt fråga inom byggsektorn, än den som berör hut mycket ett stambyte kostar eller kommer att kosta. Här handlar det om något som utan en utförlig kontroll av en fastighets kondition och dess rörstammars arkitektur inte på något sätt kan fastställas. Det handlar också om hur många badrum det finns i en fastighet och om denna har tvättstuga i källaren eller om tvättstuga saknas. Det är bara några få aspekter att se till när någon vill ha det rätta svaret på hur mycket ett stambyte kostar. Efter det kommer det hela att bli olika resultat beroende på hur kostnadseffektivt val en fastighetsägare eller bostadsrättsförening gör i valet av metod vid stambyte.

Ibland måste ett speciellt val göras och detta kan då medföra att ett stambyte kostar mera än om en annan metod hade kunnat väljas. Inte minst kommer den totala kostnaden av ett stambyte att bero på vilka andra olika renoveringar som ska utföras i samband med ett stambyte i fastigheten. Det är också olika rörande kostnadsfördelningen rörande ett stambyte beroende på om detta projekt ska utföras för en fastighetsägare eller om det rör sig om en bostadsrättsförening. Givetvis finns det även generella beräkningar på vad ett rent stambyte i snitt kostar.

Här får du reda på de olika scenarion som finns, vilka kan ha inverkan på priset vid stambyte. Du får också reda på vad olika renoveringar i samband med stambyte kan tillföra på priset och vad de generellt sett kostar vid enskild renovering. Detta samt fördelningen av olika kostnader beroende på ägarskap, samt vad de genomsnittliga kostnaderna för stambyte beräknas till att vara.

Dina val avgör vad ett stambyte kostar

Precis som allting i livet kommer de val som gör i en bostadsrättsförening eller av en fastighetsägare sätta upp priset för ett stambyte. Här är det i första hand vilken metod som ska användas vid stambyte som lägger grunden till vad ett stambyte kostar. I det fallet finns det valen traditionellt stambyte, prefabstambyte, kassettstambyte, partiellt stambyte eller valet av relining. Vad som kan sägas är att valet av de traditionella stambytet oftast är det som blir mest kostnadseffektivt i längden, samtidigt som det också är den säkraste metoden som medför de lägsta riskerna för att några fel inträffar.

Det definitivt dyraste valet, samtidigt som det också är det mest riskfyllda, är partiellt stambyte. Här handlar det om att utföra ett stambyte i enstaka lägenheter i olika omgångar. Detta för att senare också utföra det grundläggande bytet av alla rörstammar utanför lägenheterna i fastigheten. Detta medför mer jobb som kostar mera pengar, samtidigt som det också medför riskerna att missa vissa delar av fastigheten.

När det gäller prefabstambyte och kassettstambyte är detta egentligen inget som nämnvärt påverkar kostnaden vid stambyte. Här handlar prefabstambyte om att slippa det mesta av buller och damm i lägenheterna och i samband med stambyte i badrum. Detta medan kassettstambyte medför fördelen att få en snabbare och enklare återställning/renovering av ett badrum.

Det billiga valet blir stamrenovering

Det billigaste valet vid stambyte, som egentligen inte är något äkta stambyte, är att välja relining. Relining kommer inte att kunna ersätta ett stambyte och det är heller inte något arbete där rörstammarna byts ut. Detta är istället en stamrenovering som skapar en ny insida på de befintliga rören. Även om relining inte kan ersätta ett slutgiltigt och kommande stambyte, kan det medföra att rörsystemet i en fastighet håller i cirka 10-20 år längre. Detta genom att betala långt under hälften av vad ett komplett stambyte skulle ha kostat. Läs mera om olika metoder vid stambyte.

Traditionellt stambyte blir bästa valet

Egentligen finns det ingen anledning att ställa frågan, ”Vad kostar ett stambyte?”. Detta med anledning av att det är något som måste utföras och ett projekt som ingen fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan komma ifrån. I det fallet blir då det självklart bästa valet det traditionella stambytet. Här kommer allt att bytas ut och allt blir nytt, vilket gör att du kan lita på att det som betalas för kommer att hålla i många år.

Faktum är att det inte heller finns någon anledning att välja det billigaste alternativet som också är en genväg, relining. Detta då det fortfarande blir en kostnad för något extra som egentligen inte behöver finnas. Det är också så att det många gånger utförs andra arbeten i samband med ett stambyte, som då inte är lämpligt att utföra i samband med en relining.

Så mycket kostar ett traditionellt stambyte

För att inte flyga iväg för långt från huvudrubrikens tema, måste det naturligtvis också ges svaret på frågan. Vad kostar ett stambyte? Ja, här finns det inget exakt pris som kan ges, utan detta är helt naturligt något som varierar beroende på fastighet och rörsystem samt antal lägenheter, kök och toaletter samt badrum. Hur som helst finns det ett generellt snitt som kan delges, så att alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan få ett hum om, ”Vad kostar stambyte?”.

Beräkning av stambyte

Den generella beräkningen nedan är beräknad på en fastighet med normalstandard i Stockholm och gäller per lägenhet:

• Badrum med WC 115 000
• Kök med mindre renovering 50 000
• Övrigt 50 000

Summan av detta blir då cirka 215 000 kronor.

Efter detta tillkommer då alla de olika kostnader som finns förknippade med övriga delar av fastigheten. Detta kan då i runda slängar slås ut på 100 000 kronor per lägenhet.

Den generella och genomsnittliga kostnaden för ett stambyte per lägenhet i en fastighet ligger då på 315 000 kronor inklusive moms.

Nu kommer detta inte alls att vara något som kan användas för en beräkning av ett stambyte i en fastighet. Här beror allt på skick och vilka olika saker som ska utföras i samband med stambytet. För att få ett bra hum och ett mera exakt förslag på vad ett stambyte skulle kosta i just er fastighet, så måste den inspekteras av en fastighetskonsult. Kontakta oss för att få en offert på stambyte.

Vad kostar stambyte – Olika tillval

När ett stambyte ska utföras kommer detta vara det stora och det som kostar mest. I detta ingår alltid en badrumsrenovering samt renovering av alla toaletter i lägenheterna i den berörda fastigheten. Det är dock många gånger så att det är mycket annat som är lämpligt att utföra i samband med ett stambyte.

Som hyresgäst hos en fastighetsägare kommer du alltid att få mindre möjligheter att påverka vad som kan utföras och förändras. Detta medan du som lägenhetsinnehavare i en bostadsrättsförening många gånger kan välja fritt vad du vill göra med din lägenhet på samma gång.

Tillval vid renovering av toaletter och badrum

Som hyresgäst kommer du många gånger att få möjligheten att välja olika tillval vid ett stambyte. Här tas det fram ett standardpaket, medan det också kan finnas ett exklusivare val av kakel, klinker, armaturer och badrumsinredning. Detta är inget som du själv behöver betala när det installeras, utan detta gör din hyresvärd och fastighetsägare. Vad som blir resultatet av ett exklusivare val med denna boendeform, kommer du sedan att se i form av en högre höjning av din månadshyra.

Som ägare av en lägenhet i en bostadsrättsförening, kommer det också att finnas ett standardpaket. Om du inte vill ha detta ska du alltid se till att det som avtalats inte blir till din nackdel. Du som väljer bort standardlösningen ska då inte heller behöva betala för denna. Om detta är nödvändigt ska du då se att föreningen betalar den del av din valda utrustning som de annars skulle ha betalt för ditt standardpaket.

Här är sedan standardpaketet och den renovering samt det arbete som utförs i ett badrum redan belagt med en stor kostnad. Du som väljer tillval av utrustning, inredning och eget val av mera exklusiva armaturer kan räkna med en tillkommande kostnad på mellan 40 000 – 100 000 kronor.

Köksrenovering vid stambyte

Utbyte av köksutrustning och inredning brukar vanligtvis inte finnas några val för gällande de som hyr sina lägenheter. Om en köksrenovering sker i fastigheten vid stambyte, kommer detta i de flesta fall vara ett val som utförs av fastighetsägaren. Det val som i vissa fall finns kan gälla vilken utrustning köket ska ha gällande de vitvaror som ska bytas ut.

Du som äger din lägenhet och vill utföra en total köksrenovering i samband med det stambyte som sker i bostadsrättsföreningen, kommer att fritt kunna välja det du vill ha i ditt nya kök. Priset för detta är väldigt svårt att uppskatta. Ett snittpris för en totalrenovering av ett kök skulle kunna ligga någonstans mellan 100 000 – 150 000 kronor.

Byte av elinstallationer

Något som många gånger sker i samband med ett byte av rörstammar är att även el-stammarna byts ut och nya elinstallationer utförs. Om detta sker i hyrda lägenheter är det fastighetsägaren som betalar detta. När det sker i en bostadsrättsförening kommer det att vara ett beslut taget tillsammans med beslutet om stambyte.

Det står dock fritt för alla ägare av lägenheter i föreningen att själva besluta om att byta elinstallationerna i sin lägenhet och detta inte beslutats ska utföras i hela fastigheten. Priset på detta varierar kraftigt och beror helt och hållet på arbetets omfattning och lägenhetens storlek.

Totalrenovering av lägenhet

Ibland kan det handla om stambyte i riktigt gamla fastigheter, där det inte utförts några renoveringar på över 60-70 år. I det fallet kan det vara dags för en totalrenovering av alla lägenheter. Ibland är det så att en ägare av en lägenhet vill utföra en totalrenovering. Här går det vissa gånger att utföra i samband med ett stambyte om entreprenören har alla de kunskaper och den kapacitet som krävs för att utföra detta. Vid oss som val av entreprenörer kommer alltid allt som har med bygg och anläggning att kunna utföras under ett stambyte.