Vad kostar stambyte

Vad kostar stambyte

Riktvärdet för vad ett stambyte kostar ligger på mellan 250 000 – 300 000 kr per lägenhet och då ingår badrumsrenovering. Ett stambyte är i regel det mest omfattande underhållsprojektet som genomförs i en fastighet och en stor investering. Ett väl genomfört stambyte håller dock i 50–60 år. Om kostnaden slås ut på hela den tiden och finansieras på ett bra sätt handlar det om en högst hanterbar utgift. Vad stambyte kostar kan dock skilja sig i olika fastigheter då ett stambyte kan innebära olika mycket arbete i olika fastigheter.

Allmänt om kostnaden för ett stambyte

Ett stambyte är inget man kan prioritera bort för att slippa dra på sig kostnaden. Läckande rörstammar och utdaterade elledningar är vattenskador och kortslutningar som väntar på att hända. Det kan räcka med ett mycket litet läckage från gamla rörstammar för att ett hus ska drabbas av en allvarlig vattenskada. Det är definitivt inte värt risken att vänta med ett stambyte, som det egentligen är dags för. Däremot kan en stambyteskonsult hjälpa er att fastställa när det är tid för stambyte genom att genomföra en besiktning med rörinspektion och filmning av fastighetens avlopp.

Ett stambyte höjer värdet på fastigheten

En anledning till att stambyten kostar mycket pengar är att stammarna är dragna under tätskikten i fastighetens våtutrymmen. För att kunna komma åt dem behöver alltså golv och ibland även väggar brytas upp. Framförallt badrum helrenoveras därför i samband med ett stambyte. När man ser till kostnaden för ett stambyte ska man alltså väga in att fastigheten får nya badrum och att lägenheterna ökar i värde i och med det. Ett väl genomfört byte av stammar för till exempel värme eller ventilation kan också innebära att driftskostnaderna sjunker. Det gäller att relatera kostnaden till de värden arbetet skapar!

Vilka faktorer påverkar vad stambyte kommer att kosta?

Varje stambyte är unikt men utifrån skicket på de befintliga stammarna och storleken på fastigheten kan man ändå säga en del om vad ett stambyte kommer att kosta. För att kunna göra en första uppskattning kan du ta antalet lägenheter där stammarna ska bytas gånger 300 000 kronor. För att kunna göra en bättre uppskattning behöver man kontakta en stambyteskonsult som kan beräkna kostnaden för ett stambyte baserat på följande faktorer:

  • Hur många meter rör handlar det om, totalt?
  • Ska enbart rörstammar bytas ut eller även elledningar, ventilationsrör och stammar för gas och värme?
  • Hur är de gamla stammarna dragna, vilket skick är de i och hur ska de nya placeras? Om det är en komplicerad stamdragning med många böjar och förgreningar stiger priset.
  • Vilken standard gäller för badrummen i fastigheten när dessa byggs upp på nytt efter att stammarna blivit bytta?
  • Hur många kvadratmeter våtutrymme är det som kommer att behöva nya tätskikt och ytskikt?
  • Vilken metod ska användas? Stammar kan dras på olika sätt och till exempel placeras i en kassett längs golvet som då inte behöver brytas upp. Det blir billigare men passar inte alltid.
  • Om fastigheten är stor sjunker priset per lägenhet något.

Hur påverkas hyror och avgifter av ett stambyte?

Om det inte finns en renoveringsfond med medel som täcker kostnaden för stambytet är det vanligt att man höjer hyror eller avgifter. Stambytet finansieras då inte med en klumpsumma utan genom att belåningsgraden höjs. På det sättet kan man täcka kostnaden för ränta och amortering på lån man tagit för att finansiera stambytet. Brukstiden för ett stambyte är omkring 40 år, det innebär att höjningen per månad inte behöver bli så stor.

Så kan du få hjälp att sänka kostnaderna för ett stambyte

Våra experter och stambyte konsulter kan hjälpa er att sänka kostnaden för ett stambyte. Bland annat genom att se till så att stambytet är välplanerat och utförs av kvalificerade och pålitliga entreprenörer. Vi kan också hjälpa er att förhandla om priser på byggtjänster och material. 

Framförallt kan ni, genom att anlita en erfaren stamkonsultfirma, byta stammar på ett sådant sätt att de nya stammarna kommer att hålla mycket längre, ofta upp emot 50–60 år. Det gör så att ekonomin blir mycket bättre i ett längre perspektiv än när stammarna byts utan känsla för den aktuella fastigheten eller med metoder och utrustning som inte håller högsta klass.


Kontakta oss idag för mer information.