Stambyte Botkyrka

Ett stambyte i Botkyrka är ett underhållsprojekt som behöver genomföras med 30–60 års mellanrum. Stammarna är de rör och ledningar som förser en fastighet med vatten, avlopp, ventilation, elektricitet, gas och värme. De stammar som det är störst slitage på är avloppsrör och stammar för tappvatten. Dessa byts alltid vid ett stambyte i Botkyrka.

Ett stambyte i Botkyrka ska genomföras av kompetenta entreprenörer

Många flerfamiljshus i Tumba och resten av Botkyrka byggdes på 70-talet och det betyder att stammarna nu behöver bytas för första gången. Väntar man för länge med det kan rörstammar börja läcka och orsaka fukt eller vattenskador. Hur länge nya stammar håller beror mycket på vilken metod som används och hur noggranna hantverkarna är. Det lönar sig att satsa på duktiga entreprenörer när ett stambyte i Botkyrka ska genomföras.

Så går ett stambyte i Botkyrka till

Ett stambyte i Botkyrka börjar med en förstudie. Man gör en besiktning av de befintliga stammarna och bedömer när ett stambyte bör genomföras och om relining kan vara ett alternativ till ett vanligt stambyte. Vid relining får stammarna en ny insida och det ökar deras livslängd med upp till 40 år. Relining är billigare och går fortare men är bara ett alternativ om de befintliga stammarna är i bra skick. När förstudien är klar, finansieringen ordnad och man fått alla tillstånd, inklusive de boendes, påbörjas ett stambyte i Botkyrka med att stammarna friläggs. De är ofta dragna inne i väggar och golv som därför behöver brytas upp. När de nya stammarna är dragna återuppbyggs badrummen. Även köken kan byggas om i samband med ett stambyte i Botkyrka. I vissa fall är det dock inte nödvändigt utan de kan återställas till det skick de var i innan, det sänker kostnaden för ett stambyte.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Botkyrka

Ta gärna kontakt med en stambyteskonsult på Danixo om det var över 30 år sedan stammarna byttes i er fastighet. Vi kan genomföra en stambesiktning och utifrån resultatet av den ge er hjälp med allt som behövs för ett stambyte i Botkyrka. Vi kan till exempel göra en förstudie som ligger till grund för hur ett stambyte eller relining sedan planeras och genomförs. Vi kan också ansvara för upphandlingen av byggtjänster så att ett stambyte i Botkyrka kan utföras med hög kvalitet och till ett bra pris.


Kontakta oss idag för mer information.