Stambyte Ekerö

Ett stambyte på Ekerö kan behöva genomföras om de befintliga stammarna är över 30 år gamla. Ibland håller de betydligt längre än så men det enda sättet att ta reda på vilket skick de är i, är genom att genomföra en stambesiktning. Med stammar menar man framförallt fastighetens rörstammar som förser den med tappvatten och forslar bort avloppsvatten. Även andra stammar som elledningar samt rör för värme, gas och ventilation kan bytas ut vid ett stambyte på Ekerö.

Ett stambyte på Ekerö ska genomföras av skickliga entreprenörer

På 1970-talet var vackra Ekerö med dess många öar inne i en expansiv fas. Det innebär att stammarna behöver bytas för första gången i många flerfamiljshus. Att man är noggrann under planering och projektering är mycket viktigt och det krävs att en erfaren stambyteskonsult lägger grunden för ett lyckat stambyte på Ekerö och att duktiga hantverkare sedan tar vid. Annars håller de nya stammarna inte lika länge som de kan göra under ideala förhållande.

Så går ett stambyte på Ekerö till

Den första fasen av ett stambyte på Ekerö handlar om att fastställa om stammarna överhuvudtaget behöver bytas och hur det i så fall kan göras på ett kostnadseffektivt sätt som garanterar ett bra resultat. Ibland relinar man de befintliga stammarna istället för att byta ut dem. Det egentliga stambytet kan genomföras på ganska kort tid. Det stora arbetet är att frilägga stammarna, som oftast är ingjutna i betong, och sedan bygga upp framförallt badrummen på nytt. Ett stambyte på Ekerö innebär alltså att badrummen helrenoveras. Såväl boendekvalitet som värdet på lägenheter och lokaler ökar efter ett stambyte på Ekerö.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte på Ekerö

Även om det är duktiga hantverkare som utför arbetsmomenten är ett stambyte på Ekerö ett ganska avancerat projekt där det är mycket att tänka på för beställaren. Först och främst måste en förstudie genomföras så att man kan välja rätt tillvägagångssätt utifrån en rad faktorer. Upphandlingsfasen innebär att anbud från olika entreprenörer ska jämföras med varandra. När det gäller både förprojektering och upphandling kan en stambyteskonsult från Danixo ta en ledande roll. I projekt där flera entreprenörer avlöser varandra för att utföra olika moment är det bekvämt med en byggledare på plats som kan ansvara för helheten och sköta den viktiga kommunikationen med de boende i fastigheten.


Kontakta oss idag för mer information.