Stambyte i Enskede

Om det var länge sedan ett stambyte i Enskede genomfördes är det förhöjd risk för vattenskador på grund av läckande rörstammar. Stammarna för tappvatten och avlopp kan i vissa fall hålla i upp till 60 år men de kan också behöva bytas efter 30 år. Genom att besiktiga stammarna får ni svar på när det är dags att genomföra nästa stambyte i Enskede.

Ett stambyte i Enskede ska genomföras av erfarna hantverkare

Enskede är känt för sina trävillor men stadsdelen har expanderat i flera etapper och bebyggelsen är varierad. Det är viktigt att anlita entreprenörer som har erfarenhet av stambyte i Enskede och som kan välja ett tillvägagångssätt som passar oavsett om det är ett stambyte i en bostadsrättsförening eller ett hyreshus. Då kommer de nya stammarna att hålla riktigt länge och ett stambyte i Enskede kan genomföras med en kostnadseffektiv metod.

Så går ett stambyte i Enskede till

Ett stambyte i Enskede inleds med att en expert gör en besiktning av de befintliga stammarna och går igenom vilka omständigheter i övrigt som påverkar hur och när ett stambyte bör genomföras. När allt är klart för byte till nya stammar river man i regel ut badrummen helt och hållet. Det egentliga bytet till nya stammar går relativt fort och sedan byggs badrummen upp på nytt, utifrån de boendes önskemål. Även köken kan förnyas under ett stambyte i Enskede. Arbetet avslutas med att de inblandade entreprenörernas arbete slutbesiktigas.

Så kan Danixo hjälpa er vid ett stambyte i Enskede

Varje stambyte är unikt men med 40 år i branschen har vi sett det mesta. Vi kan hjälpa er oavsett om ett stambyte i Enskede innebär en modernisering av en kontorsfastighet eller om det gäller ett flerfamiljshus som kräver särskild hänsyn.

Vi står gärna för upphandlingen av de byggtjänster som krävs för att ett lyckat stambyte i Enskede ska kunna genomföras till rätt pris. En stambyteskonsult från Danixo kan fungera som projektledare från första besiktning till den sista kontrollen. Under genomförandefasen kan vi ha en byggledare på plats som ser till så att arbetet är väl samordnat och att de boende får en så bekväm och snabb resa som möjligt genom stambytet. Vi kan också bidra med en certifierad kontrollansvarig. Ta kontakt med oss via formuläret så berättar vi mer!


Kontakta oss idag för mer information.