Stambyte Östermalm

Vid ett stambyte på Östermalm ersätter man rörstammar som fått sin funktion försämrad av slitage. Att skjuta upp ett stambyte kan innebära att fastigheten drabbas av vattenskador i värsta fall. Förutom avloppsrör och stammar för tappvatten kan man vid behov även ersätta ventilationsrör samt stammar för gas och värme om det finns sådana. Även elledningar räknas ofta in när man talar om stammar men de behöver inte bytas varje gång ett stambyte genomförs. Ett stambyte genomförs en gång var 40–60 år.

Välj en erfaren entreprenör till ett stambyte på Östermalm

På Östermalm finns många av Sveriges mest eftertraktade bostadsrätter och ska man genomföra ett stambyte i en sådan fastighet krävs det en entreprenör som är rätt för uppgiften. Det handlar inte bara om att ett stambyte på Östermalm ska genomföras i rätt tid och med rätt metod. De boende i huset ska också kunna välja hur de vill ha sina badrum och kanske kök efter stambytet.

Så går ett stambyte på Östermalm till

Oavsett vad det handlar om för typ av fastighet börjar man alltid ett stambyte på Östermalm genom en noggrann granskning av de befintliga stammarna. Det skick stammarna är i avgör hur man går vidare med stambytet. Relining är en metod enligt vilken man förser de befintliga stammarna med extra tätskikt invändigt. Det kan vara ett alternativ till ett traditionellt stambyte. Det ideala är att byta stammar när det är tid att renovera badrummen i en fastighet. Det är nämligen nödvändigt att bryta upp golven för att man ska kunna komma åt stammarna. När man tittar på kostnaden för ett stambyte är det viktigt att väga in att det blir en stor värdeökning i och med att badrummen helrenoveras. Om bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren så önskar kan även andra våtutrymmen byggas om i samband med ett stambyte på Östermalm.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte på Östermalm

Genom att göra en noggrann besiktning med rörspolning och fotografering av avloppsrör kan vi hjälpa er att få fram den information som ska ligga till grund för arbetet under själva genomförandefasen av ett stambyte på Östermalm. Stambyteskonsulter från oss kan också ta ett helhetsansvar för att det blir ett bra resultat genom att gå in som projektledare och byggledare. Ibland är det en bra idé att förbättra en fastighet på andra sätt, i samband med att ett stambyte på Östermalm genomförs. Vi har 40 års erfarenhet av stambyten och andra projekt inom bygg. Hör av er via formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.


Kontakta oss idag för mer information.