Stambyte Salem

Ett stambyte i Salem bör utföras innan de befintliga stammarna är så slitna att det finns risk för fuktskador men samtidigt inte för tidigt då det är fråga om en stor investering. Under ett stambyte får en fastighet nya rörstammar, alltså avloppsrör och de ledningar som förser fastigheten med varmt och kallt tappvatten. Det kan även finnas andra stammar för till exempel gas och ventilation som man kan passa på att ersätta under ett stambyte i salem.

Hantverkarna som genomför ett stambyte i Salem ska vara kompetenta

Att utföra ett stambyte i Salem på ett bra sätt handlar inte bara om att vara kvalificerad för att kunna genomföra själva bytet. Det handlar också om att kunna göra en analys och komma fram till hur stammarna bör bytas eller renoveras så att kunden får ett resultat som blir bra på lång sikt. Ett stambyte håller i uppemot 60 år i bästa fall. Man ska också vara medveten om att ett stambyte i Salem innebär att lägenhetsinnehavarna kommer att ha hantverkare i sina hem i upp till 12 veckor. Det är viktigt att de fått information i förväg om hur ett stambyte kommer att påverka vardagen, det gäller oavsett om stambytet sker i en bostadsrättsförening eller i ett hyreshus.

Så går ett stambyte i Salem till

Alla stambyten är olika men något de har gemensamt är att arbetet måste inledas med en ordentlig förstudie. En rörinspektion visar ungefär när det är dags att genomföra ett stambyte i Salem och vilka metoder man kan använda utifrån det skick de befintliga stammarna är i. En besiktning kan också leda fram till att man tar beslut om att skjuta upp ett stambyte i Salem med flera decennier och istället förser rörstammarna med ett nytt tätskikt. Det kallas för relining och är betydligt billigare än ett stambyte. Något man bör räkna in i kalkylen är dock att ett stambyte innebär att alla badrum renoveras. Det är därför det kostar så mycket och tar så lång tid. Men nya badrum höjer samtidigt boendekvalitén och värdet på de lägenheter och lokaler där det genomförts ett stambyte i Salem.

Detta kan ni få hjälp med vid ett stambyte i Salem

En stambytes- och reliningskonsult från oss kan ha en projektledande roll under ett stambyte. Vi kan också hjälpa er med en eller flera avgränsade uppgifter, exempelvis förstudie, byggledning eller upphandling. Hör gärna av er för ett förutsättningslöst samtal om stambyte i Salem.


Kontakta oss idag för mer information.