Stambyte Upplands-Bro

Till stora delar är det här ett nybyggt område men många hus från 80-talet är faktiskt i behov av ett stambyte i Upplands-Bro. Det kan handla om ett första byte av avloppsrör och ledningar för tappvatten, men ett alternativ är att genomföra relining när stammarna fortfarande är i bra skick. På så vis ökar man rörstammarnas livslängd med omkring 40 år. I äldre fastigheter kan ett stambyte innebära att man även byter elledningar, ventilationsrör och stammar för gas och värme.

Ett stambyte i Upplands-Bro bör genomföras av en erfaren entreprenör

Ett stambyte i Upplands-Bro har flera framgångsfaktorer. Det ska hålla så länge som möjligt och bygga på en noggrann bedömning av vilket arbetssätt som är det rätta. Bedömningen görs bland annat utifrån skicket på de befintliga stammarna. Även ekonomin i bostadsrättsföreningen eller hos fastighetsägaren som vill genomföra ett stambyte i hyresrätter vägs in i bedömningen. Sen är det viktigt att stambytet genomförs med få och så snabbt övergående störande moment som möjligt. De boende ska kunna bo kvar under ett stambyte i Upplands-Bro och veta vad som väntar dem under de olika faserna av arbetet.

Så utförs ett stambyte i Upplands-Bro

Förstudien är en mycket viktig del av ett stambyte i Upplands-Bro och lägger grunden till hur man sedan går tillväga. Det görs en besiktning av de befintliga stammarna genom att filma avloppen. Om man kommer fram till att ett stambyte i Upplands-Bro behöver genomföras bryts golven upp i badrummen så att man kan komma åt stammarna. Stambytet avslutas med att badrummen helrenoveras innan systemen inspekteras och kan tas i bruk. Vid relining behöver badrummen inte byggas om då rörstammarna inte måste friläggas.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Upplands-Bro

Vi är en stambytesfirma med 40 års erfarenhet. Våra stambyteskonsulter kan hjälpa er med besiktning av era befintliga stammar och sedan fungera som projektledare eller byggledare under den process som ett stambyte i Upplands-Bro är. Vi kan också hjälpa er med enstaka moment som till exempel upphandling av entreprenörer. Ibland kan det löna sig att genomföra andra renoveringsarbeten i anslutning till ett stambyte i Upplands-Bro. Vi har bred erfarenhet när det gäller bygg, underhåll och renovering och vi lyssnar gärna på era idéer.


Kontakta oss idag för mer information.