Stambyte Upplands Väsby

Om det var länge sedan ett stambyte i Upplands Väsby genomfördes är det tryggt att göra en stambesiktning. Då får ni svart på vitt om när stammarna måste bytas. Vanligtvis håller ett stambyte i Upplands Väsby i 40–60 år. Det är framförallt rörstammar för tappvatten och avloppsrör som försämras med tiden och riskerar att börjar läcka i värsta fall. Även stammar för ventilation, el, värme och gas kan behöva bytas ut mot nya vid ett stambyte i Upplands Väsby.

Välj en duktig entreprenör till ett stambyte i Upplands Väsby

Upplands Väsby var från början ett litet stationssamhälle men kommunen hade snabb befolkningstillväxt på 60-talet och här finns många flerfamiljshus i behov av ett första eller andra stambyte. Om ett stambyte i Upplands Väsby inte genomförs på ett korrekt sätt kan stammarna behövas bytas igen långt tidigare än om arbetet är planlagt och utfört av skickliga hantverkare med erfarenhet. Det bli också enklare för alla inblandade, inte minst de boende, om ett stambyte i Upplands Väsby bygger på ett gediget förarbete och en god kommunikationsplan.

Så går ett stambyte i Upplands Väsby till

Det första man gör är att genomföra en stambesiktning så att man kan slå fast att stambyte i Upplands Väsby verkligen behövs. Det är inte alltid det gör det, utan ibland är det mer ekonomiskt och mindre påfrestande att genomföra relining istället. Då får fastighetens rörstammar nytt tätskikt som kan hålla i uppemot 40 år. Det är dock inte alltid det går att genomföra relining. En fördel med ett stambyte i Upplands Väsby är att alla badrum helrenoveras som en del i arbetet. Det är för att man måste bryta upp golven för att komma åt stammarna.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Upplands Väsby

Ta kontakt med våra stambyte konsulter om det börjar bli dags för ett stambyte i Upplands Väsby eller om ni bara vill genomföra en rörbesiktning för att få en bild av vilket skick stammarna är i. När själva arbetet sedan kommer igång kan en stambyteskonsult från oss kan axla olika roller, beroende på vad ni har för behov. Ofta ställer vi upp med projektledning av stambytet men vi kan också ställa byggledare eller en certifierad kontrollansvarig till ert förfogande. Vi kan även hjälpa er med andra projekt inom bygg som det är lämpligt att samordna med ett stambyte i Upplands Väsby.


Kontakta oss idag för mer information.