Stambyte Vasastan

Under ett stambyte i Vasastan förses en fastighet med nya rörstammar. Man byter alltid avloppsrör och stammar för tappvatten. Ibland ersätts även ventilationsstammar samt stammar för värme, el och gas. Dessa slits dock inte lika snabbt som stammar som transporterar bort vatten eller avlopp. Det brukar vara dags för stambyte i Vasastan om det gått 40–60 år sedan senaste bytet. Väntar man för länge med en besiktning finns risk för fuktskador.

Satsa på en erfaren entreprenör inför ett stambyte i Vasastan

I Vasastan finns ett stort antal fastigheter med kulturvärden som bör bevaras och ett stambyte innebär då att man bör gå varsamt fram. Handlar det om en bostadsrättsförening är det viktigt att de boende bereds möjlighet att välja badrumsinredning i lugn och ro. Något annat som är helt avgörande är kvaliteten på den förstudie som föregår ett stambyte i Vasastan. Har man inte ett gediget underlag finns det risk att man tar fel beslut om hur ett stambyte i Vasastan ska genomföras.

Så går man tillväga vid ett stambyte i Vasastan

Om de befintliga stammarna är i bra skick kan de relinas istället för att bytas ut helt och hållet. Då kan man öka deras livslängd med upp till 40 år. En rörinspektion kan också visa att det är bråttom med ett stambyte i Vasastan om du vill undvika fuktskador. När stammarna byts ut rivs badrummen i fastigheten helt och hållet. Är golven av betong under ytskiktet behöver de bilas upp. Det är därför ett stambyte i Vasastan är relativt tidskrävande och en stor investering. Men resultatet är alltså inte bara nya stammar som förhoppningsvis håller i 60 år utan även snygga och fräscha badrum!

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Vasastan

Det spelar ingen roll om ni bara behöver en certifierad kontrollansvarig eller om ni vill ha en projektledare för stambytet som kan finnas med från början till slut, våra stambyte konsulter kan hjälpa er helt på era villkor. Vi har 40 års erfarenhet av stambyte i Vasastan och våra kontakter kan inte minst vara en tillgång i upphandlingsfasen. Vi vet vilka entreprenörer som genomför stambyte i Vasastan till rätt pris i förhållande till resultatet. Boka gärna ett första möte med oss via formuläret nedan.


Kontakta oss idag för mer information.