Stambyte Vaxholm

Genom att genomföra ett stambyte i Vaxholm kan ni höja värdet på lägenheter och lokaler och samtidigt säkra nödvändiga funktioner för lång tid framöver. Med stammar menar man först och främst rörstammar, alltså avloppsrör och ledningar för tappvatten. Under ett stambyte i Vaxholm kan man även ersätta elledningar och stammar för gas, ventilation och värme om det finns behov av det.

Välj entreprenörer med lång erfarenhet inför ett stambyte i Vaxholm

I Vaxholm finns ett flertal äldre flerfamiljshus där ett stambyte innebär andra utmaningar än i moderna fastigheter. Vad det än är för byggnad är det viktigt att ett stambyte i Vaxholm utgår från den aktuella fastigheten och de befintliga stammarna. En skicklig entreprenör kan se om stammarna kan relinas och förses med ett nytt tätskikt, på så sätt kan man skjuta ett stambyte på framtiden med upp till 40 år.

Så genomförs ett stambyte i Vaxholm

Även om stammar kan bytas med olika metoder är det ett par generella saker man kan säga om hur ett stambyte i Vaxholm genomförs. Först genomför man en förstudie med besiktning av de gamla stammarna. Det behövs för att man ska kunna bestämma vad som behöver göras. Sedan tar man fram en projektplan för genomförandet och en kommunikationsplan för hur de boende i fastigheten ska kunna hållas uppdaterade. Ett stambyte i Vaxholm innebär att vattnet kan behöva vara avstängt då och då och att badrummen inte kan användas som vanligt. De problem som uppstår i och med det kan förebyggas med bra planering. För att stammarna ska kunna bytas mot nya måste de friläggas. I regel sitter de under golvet i badrum och andra våtutrymmen. Framförallt badrummen byggs nästan alltid om från grunden under ett stambyte i Vaxholm.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Vaxholm

En stambytekonsult från oss kan hjälpa er med specifika uppgifter eller ta en central roll under hela projektet. Vi kan till exempel bidra med en certifierad kontrollansvarig om ni redan upphandlat en entreprenör. Vi kan också bidra under själva upphandlingsfasen och utvärdera de anbud ni får in. Är det något annat inom ombyggnationer eller renovering ni vill genomföra samtidigt som ett stambyte i Vaxholm pågår? Det kan innebära samordningsvinster. Kontakta oss genom formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.


Kontakta oss idag för mer information.