Offert stambyte

Offert Stambyte – Gratis Offert

Här får du reda på vad du behöver veta och känna till innan du begär offert stambyte

Att begära en offert på stambyte i en fastighet är också något som kallas för upphandling. Detta är en fas som dyker upp under den planering som måste utföras och som ett stambyte bygger på. Här har det ingen betydelse om det handlar om ett stambyte i ett hyreshus, eller om det är en bostadsrättsförening som ska utföra ett stambyte. Upphandlingen och sättet att begära offert på är exakt likadan. Prismässigt kan det dock vara skillnader, och i och med att det handlar om stora pengar per lägenhet. Ja, då kan priset per lägenhet vara extra viktigt vid stambyte i stora fastigheter, gällande ett helt fastighetsinnehav eller ett bostadsområde.

Det som kan skilja och förändra hela sättet att utföra en upphandling och att begära offert på stambyte, är valet av entreprenadform. Detta är ett val som görs i ett tidigt skede i planeringen för ett projekt rörande stambyte. Är det så att totalentreprenör valts som entreprenadform blir upphandlingsprocessen mycket enklare. Har valet fallit på en byggherre och en rad mindre specialiserade underentreprenörer, kan den som begär offert på stambyte få ett ganska så omfattande arbete.

Detta bör du veta när du begär en offert på stambyte

Oberoende av om en bostadsrättsförening eller en fastighetsägare begär offert på stambyte avseende en enskild totalentreprenör, eller en byggherre med underentreprenörer blir underlagsbehovet detsamma. Här måste det finnas en klar arbetsplan, processplan samt att alla säkerhets och miljöfrågor har klarats av. Dessa olika delar ligger sedan tillsammans med konstaterat behov till grund för det som upphandlingsplanen bygger på. Det skapas också ett klart och tydligt frågeformulär och en så kallad anbudsinfordran.

När sedan svaren kommer in är det viktigt att sortera och grunda sitt beslut på de viktiga delarna. Detta handlar i första hand om att styrka kompetensen i de olika företagen, samt att räkna på det mest kostnadseffektiva valet. Om tid är av vikt, vilket det oftast alltid är vid ett stambyte, kan det vara något som har betydelse i valet av entreprenörer.

Några punkter att tänka på innan begäran av offert på stambyte

För att vara helt på det klara med alla de olika detaljerna som ingår i stambytesprocessen, finner alla bostadsrättsföreningar och fastighetsägare komplett information här. Vad som absolut måste vara klart innan en anbudsprocess startar är:

  • Upprättad kvalitetsplan
  • Tidsplan
  •  Ekonomi och budget
  • Godkännande från hyresgäster/lägenhetsinnehavare
  • Om stambytet ska utföras med kvarboende eller evakuering
  • Entreprenadform och kompetensbehov
  • Upprättad Miljöplan och säkerhetsplan
  • Kännedom om från och tillval samt alla arbeten som ska utföras i kombination med stambytet.
  • Utarbetad upphandlingsplan
  • Tydlig projektplan

Om ni inte redan har allt detta klart, är det inga problem. Vi har fastighetskonsulter och allt som krävs för att leda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar den rätta vägen från planeringsstart till slutfört stambyte. Här kan du också snabbt se den generella kostnaden för ett stambyte.

Gratis prisförslag på stambyte

Via denna informativa webbsida kan bostadsrättsföreningar och fastighetsägare direkt begära offert på stambyte. En offertförfrågan är inte bindande, utan kan vara ett bra hjälpmedel och verktyg för alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som står inför ett kommande stambyte i en eller fler fastigheter.

Vi är ett välkänt företag inom bygg och anläggning som har stora erfarenheter av hur moderna och snabba stambyten med perfekta resultat går till. Vi utför professionella och kvalitetssäkrade stambyten i hela Stockholm, Stockholms Län samt Uppsala. Är ni fastighetsägare eller bostadsförening och står inför ett rakt stambyte, kassettstambyte, prefabstambyte eller partiellt stambyte? Begär en kostnadsfri offert från oss.