Relining

Relining

Relining är ett samlingsnamn som beskriver ett flertal olika relining tekniker som används för att invändigt renovera avloppsrör i fastigheter och i mark. Relining även kallat rörinfordring innebär att man skapar ett nytt skikt av plastbeläggning inuti redan befintliga rör, så att det bildas ett nytt rör inuti de befintliga rören. Relining är en teknik som används som ett alternativ till stambyte där man renoverar redan befintliga rör istället för att byta ut dom som man gör vid ett stambyte.

Vad betyder relining?

Ordet relining kommer ifrån det engelska ordet reline vilket översätts till svenska som ”fodra om” vilket är en exakt beskrivning om vad denna metod handlar om. Det finns även andra termer för relining som: rörinfodring, infodring, lining och stamrenovering. Alla termer beskriver samma sak vilket är att dom gamla rören får vara kvar på sin befintliga plats och infodras på insidan med ett nytt hållbart och fräscht skikt.

Varför gör man relining?

Relining kan bli aktuellt av olika anledningar men den vanligaste orsaken till varför man gör det är på grund av att stammarna i fastigheten börjar bli gamla och riskerar att gå sönder.

Relining gör man som ett underhållsarbete för att förbättra och säkerhetsställa en säker driftsfunktion för fastighetens avloppsystem.

Dom vanligaste orsakerna till varför man gör relining

  • För att skjuta upp ett stambyte längre fram i tiden
  • Ekonomiska aspekter som gör att fastighetsägaren inte har råd med ett stambyte

Det finns andra anledningar och orsaker till varför man gör relining men orsakerna ovan är dom vanligaste orsakerna till att man vet att det är dags att göra relining

Så går det till att genomföra relining

Relining kan innebära att man sprayar en plastmassa inne rören, att man använder en borste till att applicera ett nytt tätskikt eller blåser in vad som liknar en slags strumpa i rörstammarna efter att ha genomfört en rörspolning och annat underhåll. Till skillnad från när stammarna byts helt behöver man inte bryta upp badrummen under en relining utan det är en smidigare operation. Det dock viktigt att entreprenören är erfaren och noggrann och att man gjort en bra förstudie. Förstudien ger det underlag som behövs för att man ska kunna välja rätt metod för relining. En metod som passar stammar med många böjar behöver inte vara optimal vid ett projekt med mestadels raka rörstammar. I vissa fall kombinerar man flera metoder för att få bästa möjliga resultat till rätt pris.

Vad kostar relining

Priset på relining beror framförallt på följande faktorer:

  • Rörstammarnas dimensioner och skick.
  • Hur många meter rör som ska relinas.
  • Har stammarna många böjar och förgreningar? Det gör relining mer komplicerat och dyrare.
  • Ska andra åtgärder genomföras i samband med relining? 
  • Vilken metod ska användas för att applicera det nya ytskiktet?

Ta hjälp av en relining konsult denna kan hjälpa er och ta reda på kostnaden och välja lämplig metod och upphandla en seriös auktoriserad entreprenör.

Tips om du funderar på relining

Har det gått 30 år sedan senaste stambytet? Då är det hög tid att genomföra en stambeskitning. Då görs bland annat en rörspolning och sedan filmas avloppen. Efter det är det möjligt för en stamrenoveringskonsult att bedöma om relining kan genomföras och när det i så fall är lämpligt att göra det.

En fördel med stamrenovering istället för att genomföra ett fullskaligt stambyte är att ni slipper göra om badrummen. Om badrummen ska renoveras kan det dock finnas en poäng i att relina stammarna. Det nya tätskiktet i stammarna kan då få ungefär samma förväntade livslängd ytskikten i de nya badrummen. Den typen av överväganden där stamrenovering relateras till badrumsrenovering är viktiga för att få bra ekonomi i så stora projekt.

Om det gäller ett stambyte eller relining i en bostadsrättsförening ska beslutet om relining vara väl förankrat i föreningen. Även i hyresrätter är god kommunikation en avgörande framgångsfaktor. Alla har rätt att veta hur projektet kommer att påverka vardagen i fastigheten och om det innebär att hyror eller avgifter kommer att höjas.

Innan projektet påbörjas är det viktigt att ha upprättat ett kontrakt med den eller de entreprenörer som är inblandade.

Så kan en relining konsult hjälpa er med relining

Vid relining är det mycket viktigt att vara noga under förprojekteringen. Om ni är osäkra på i vilket skick era stammar är kommer vi gärna och tittar på dem. En bra förstudie lägger grunden till ett lyckat projekt. En relining konsult kan sedan hjälpa till med upphandlingen och se till så att ni får in anbud från flera kvalificerade entreprenörer. Vi kan även gå i in ett projekt som certifierad kontrollansvarig.


Kontakta oss idag för mer information.