Stambyte Åkersberga

Har det gått över 30 år sedan ett stambyte i Åkersberga kan det vara dags för en stambesiktning. Stammar brukar hålla i 40–60 år men det är bäst att vara på den säkra sidan eftersom läckande rör kan bli ett dyrt problem. Det är framförallt avloppsrör och stammar för tappvatten man byter men ibland kan ett stambyte i Åkersberg även innebära att en fastighet får nya elledningar och att man byter ut rör för värme, gas och ventilation.

Välj skickliga entreprenörer vid ett stambyte i Åkersberga

Visst ska man titta på kostnaden för stambytet när man jämför offerter inför ett stambyte i Åkersberga. I längden är det dock viktigast att stambytet genomförs på ett sådant sätt att de nya stammarna håller så länge som möjligt. Helst i 60 år. En duktig och erfaren entreprenör ska också kunna planera arbetet så att det inte stör de boende i fastigheten mer än vad som är absolut nödvändigt.

Så går ett stambyte i Åkersberga till

Under ett traditionellt stambyte byts gamla rörstammar ut mot nya efter att man bland annat fotograferat avloppen och gjort en noggrann rörinspektion. Är de befintliga stammarna fria från rost kan man ofta göra en relining istället för att byta ut dem. De får då ett nytt skikt invändigt som ökar stammarnas livslängd med flera decennier. Om man bestämmer sig för att byta stammarna renoveras badrummen från grunden eftersom man nästan alltid måste riva ut golven för att frilägga stammarna. Lägenhetsinnehavarna bör räkna med att arbete kommer att pågå i 8–12 veckor innan de kan ta sina nyrenoverade badrum i bruk. Även köken kan göras om i samband med ett stambyte i Åkersberga, men det sker inte alltid eftersom de oftast kan återställas när stammarna är utbytta.

Så kan ni få hjälp vid ett stambyte i Åkersberga

En stambyteskonsult från oss kan ta på sig helhetsansvaret och agera projektledare vid ett stambyte i Åkersberga. Vi kan också hjälpa till med upphandling av de byggtjänster som krävs vid ett stambyte. Ibland kan det vara kostnadseffektivt och praktiskt att genomföra andra förbättringar av fastigheten när det finns hantverkare i huset. Vi har bred erfarenhet inom bygg och kan även hjälpa till om ni till exempel behöver byta fönster eller om ni ser en möjlighet att utöka boytan och skapa intäkter på det sättet. Ta kontakt via formuläret så berättar vi om hur vi kan hjälpa till vid ett stambyte i Åkersberga.


Kontakta oss idag för mer information.