Stambyte Årsta

Ett stambyte i Årsta är ett projekt där uttjänta rörstammar byts ut mot nya. På så sätt minskar man risken för läckor och vattenskador. Stammar för tappvatten och avloppsrör beräknas ha en livslängd på 40–60 år. Längre än så kan man inte vänta med att byta dem utan att ta en risk. Under ett stambyte kan man även byta elledningar, ventilationsrör och stammar för värme och gas om det behövs.

Låt erfarna entreprenörer ta hand om ett stambyte i Årsta

Det lönar sig alltid att anlita duktiga hantverkare och det gäller inte minst inför ett stambyte i Årsta. I Årsta finns ett flertal flerfamiljshus från 40-talet där man behöver gå tillväga på ett lite annorlunda sätt än om det gäller en modern fastighet där det är dags för ett första stambyte. Att ta rätt beslut om hur och när ett stambyte i Årsta ska genomföras är viktigt. 

Så går ett stambyte i Årsta till

Ett stambyte i Årsta börjar med en planeringsfas. Man genomför en noggrann rörinspektion för att fastställa vilket skick de befintliga stammarna är i. Besiktningen kan visa att stammarna inte behöver bytas på länge eller att det är möjligt att relina stammarna istället för att byta ut dem. Relining är en metod som innebär att stammarna får ett nytt tätskikt. Det ersätter inte ett stambyte i Årsta man kan flytta fram stambytet med upp till 40 år. Om det är en bättre lösning än ett stambyte beror mycket på hur länge sedan det är som badrummen i fastigheten renoverades. Ett stambyte innebär nämligen att badrummen görs om från grunden. Det är oftast nödvändigt eftersom stammarna är dragna inuti golv och väggar som man får bryta upp för att kunna genomföra ett stambyte i Årsta.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Årsta

Ett stambyte kan vara svåröverskådligt då det inbegriper hantverkare och experter med olika uppgifter och eftersom det i hög grad påverkar de boende i en fastighet. En stambyteskonsult från oss kan leda arbetet och fungera som “spindeln i nätet”. Vi kan ta på oss ansvar för avgränsade uppgifter, som att ta fram ett underlag innan ni fattar beslut om när och hur ett stambyte i Årsta ska genomföras. En annan uppgift vi ofta hjälper till med är att genomföra en upphandling som säkrar att rätt entreprenörer knyts till projektet.


Kontakta oss idag för mer information.