Stambyte Huddinge

Ett stambyte i Huddinge är en underhållsinsats som bör planeras in i god tid. Dels handlar det om ekonomiska avvägningar som bland annat har att göra med badrummens och kökens status. Man vill helst genomföra ett stambyte i Huddinge när det är dags att renovera badrummen, eftersom det görs som del av ett traditionellt stambyte. Men viktigast av allt är att byta stammar eller genomföra relining innan funktionen försämras och det finns risk för vattenskador. Med stammar menar man de rör och ledningar som förser ett hus med tappvatten avlopp, el, gas, värme och ventilation.

Välj hantverkare med bra referenser inför ett stambyte i Huddinge

I Huddinge finns många flerfamiljshus som byggdes på 50-talet men befolkningstillväxten har fortsatt sedan dess och här hittar man bostadsrätter och hyresfastigheter av olika typer. Ett stambyte i Huddinge ska genomföras på ett sätt som utgår från den unika fastigheten och dess befintliga stammar. En erfaren entreprenör eller stambyteskonsult kan hjälpa er att planera och genomföra ett stambyte i Huddinge så att det blir ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt.

Så genomförs ett stambyte i Huddinge

När en rörinspektion visat att stammar i en fastighetet behöver bytas eller förses med ett nytt tätskikt genom relining planeras arbetet i detalj. Det är viktigt att vara noga med upphandlingen så att man får entreprenörer som är bra på just det som ska utföras under ett stambyte i Huddinge. Ett stambyte i Huddinge innebär att arbete pågår i varje enskild lägenhet i minst åtta veckor, ofta upp emot tolv veckor. Det beror på att badrummen rivs ut och återuppbyggs. Själva stambytet tar inte så lång tid i anspråk. När stambytet är klart genomförs kontroller för att man ska kunna se att arbetet utförts enligt den svenska bygglagen.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Huddinge

Använd gärna formuläret nedan och boka ett möte med en stambyteskonsult från oss för en offert på ert stambyte. Har det gått 30 år sedan fastigheten eller stammarna byttes är det bra att genomföra en stambesiktning. Vi har erfarenhet av alla typer av stambyten och stamrenoveringar och kan ta på oss ett helhetsansvar för uppgiften eller gå in och bidra med erfarenhet under en avgränsad del av arbetet. Vi vet hur man planerar ett stambyte i Huddinge som tar tillvara på de boendes intressen under själva arbetet samtidigt som ett bra resultat kan garanteras.


Kontakta oss idag för mer information.