Stambyte i Nacka

Ett stambyte i Nacka höjer boendekvalitén och innebär att viktiga funktioner är säkrade i upp till 60 år. Även om ett stambyte är ett stort projekt så är det alltså inget man behöver göra särskilt ofta. Det är stor belastning på rörstammar för tappvatten och avlopp i flerfamiljshus och oavsett vilket material de är gjorda av förlorar de sin funktion med tiden. Byter man dem inte finns risk för fukt- och vattenskador. Även elledningar och rör för ventilation, gas och värme kan bytas under ett stambyte i Nacka.

Anlita proffs till ett stambyte i Nacka

Nacka bebyggdes med ett stort antal flerfamiljshus på 1950- och 60-talet. I många av dessa är det nu hög tid för ett första eller till och med andra stambyte. Under optimala förhållanden håller ett stambyte i Nacka i 60 år. Men då är det viktigt att stambytet utförs av erfarna entreprenörer. Att ha duktigt folk på plats innebär också att det blir bekvämare för de boende under den tid som stambytet pågår. 

Så går ett stambyte i Nacka till

Ett stambyte i Nacka kan delas in i ett antal steg. Man börjar med en stambesiktning och en förstudie. Det är viktigt att välja rätt metod utifrån skicket på de befintliga stammarna och hur de nya stammarna ska dras. Ibland kan man göra ett så kallat kassettstambyte utan att bryta upp golven i badrummen eller låta stambytet påverka köken, men i regel rivs i alla fall badrummen ut helt och hållet. Ett stambyte i Nacka leder alltså till att alla får sina badrum helrenoverade. När stambytet är klart genomförs slutbesiktning och kontroller innan det nya systemet kan tas i bruk.

Så kan du få hjälp med ett stambyte i Nacka

Ett stambyte i Nacka är ett renoveringsprojekt med ganska hög svårighetsgrad, inte minst för att det involverar hantverkare med olika kompetens, ofta från olika firmor. En erfaren stambyteskonsult från Danixo kan agera projektledare och ha det övergripande ansvaret. Vi kan också gå in som byggledare under den mest intensiva fasen eller hjälpa er med upphandlingen av byggtjänster. Vi finns även till hands vid förstudien och kan gå in som kontrollansvarig för att säkerställa att ett stambyte i Nacka genomförts på ett korrekt sätt så att försäkringarna gäller. Kontakta oss via formuläret så berättar mer om hur vi kan hjälpa er!


Kontakta oss idag för mer information.