Stambyte Järfälla

Under ett stambyte i Järfälla byter man ut fastighetens rörstammar, framförallt avloppsrör och rör för tappvatten. Man kan även byta ut elledningar samt stammar för gas, ventilation och värme om det behövs. Ett stambyte i Järfälla är ett stort underhållsprojekt och det behöver göras med 30–60 års mellanrum om det inte räcker med att relina, alltså infodra, de befintliga stammarna. Relining är ett mindre projekt än ett stambyte men det kräver att de befintliga stammarna är i bra skick.

Ett stambyte som utförs av proffs håller längre

I Järfälla med tätorten Jakobsberg finns flerfamiljshus och kontorsfastigheter i olika stil och från olika epoker. Det krävs erfarenhet för att kunna avgöra med vilken metod man ska arbeta. Med tanke på att ett stambyte i Järfälla är en förhållandevis stor investering gör det stor skillnad för fastighetens ekonomin om det behöver göras om efter 30 år eller om arbetet håller i 60 år. Inte minst är det viktigt att se till så att det görs en noggrann förstudie så att det blir tydligt när ett stambyte i Järfälla ska genomföras.

Så genomförs ett stambyte i Järfälla

När förstudien med rörinspektion har utförts är det dags att genomföra en upphandling av entreprenörer så att man får den kompetens som behövs för relining eller ett stambyte i Järfälla. Att byta ut de gamla stammarna mot nya går relativt fort men för att komma åt dem behöver man riva ut fastighetens badrum. Dessa byggs sedan upp enligt fastighetsägarens eller bostadsrättsinnehavarnas önskemål. Även i en hyresrätt kan de boende ofta göra egna val av material inför renoveringen.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Järfälla

Använd formuläret nedan och ta kontakt med en stambyteskonsult från Danxio så att vi kan kontrollera skicket på era befintliga stammar. Utifrån det kan vi planera och projektleda ett stambyte i Järfälla så att det passar er. Samtidigt utgår vi givetvis från de möjligheter och utmaningar som gäller i just er fastighet. Har ni behov av andra renoveringsarbeten kan vi se till så att de genomförs på ett kostnadseffektivt sätt i anslutning till ett Stambyte i Järfälla. Då minimerar ni också den tid då hantverkare behöver ha tillgång till huset. Vi vet hur man planerar ett stambyte i Järfälla för minsta möjliga störning av vardagen för de boende.


Kontakta oss idag för mer information.