Stambyte hur ofta?

Stambyte hur ofta?

Stambyte och hur ofta det ska genomföras i fastigheter kan variera men allmänna rekommendationen är att det bör göras nån gång mellan vart 30 – 60 år. Även om det i vissa fastigheter är möjligt för en avlopps stam att hålla upp mot 60 år är det ofta bättre att göra ett stambyte efter ungefär 30 år, speciellt om det det ska utföras i en äldre fastighet.

Som fastighetsägare ska man vara medveten om att det kan vara svårt att ge en fast tidsperiod på när och hur ofta ett stambyte bör utföras i varje enskild fastighet. I vissa fastigheter utsätts stammarna dagligen för mer slitage än i andra fastigheter vilket påverkar livslängden och hållbarheten på stammarna i allra högsta grad. Även andra faktorer kan avgöra hur ofta stambyte behöver utföras i olika fastigheter som tex vilket årtal fastigheten är byggt på och vilken typ av material som användes vid det årtalet då stammarna installerades. Olika material har olika lång livslängd och slits ut olika fort. Detta innebär frågan ”stambyte hur ofta” kan ha olika svar beroende på förutsättningarna i fastigheten.

Hur vet man hur ofta stambyte ska utföras i en fastighet?

För att ta reda på hur ofta stambyte ska utföras i din fastighet behöver det utföras en besiktning och inspektion av stammarna. Vet du att det är 30 år sedan det senaste stambytet utfördes i din fastighet är det i allra högsta grad tid för att utföra en inspektion. Stammar har en normal livslängd på mellan 30-60 år och det innebär att stammarna kan hålla i 30 år och ibland upp emot 60 år.

För att få reda på hur ofta stambyte ska utföras i varje enskild fastighet bör man därför ta hjälp av en fackman och anlita en stambyte konsult som kan hjälpa till och genomföra kontrollen på stammarna i fastigheten. Efter besiktningen och inspektionen av stammarna kan man avgöra när det är dags genomföra stambyte i din fastighet.

Vad påverkar hur ofta ett stambyte behöver genomföras?

De faktorer som i störst utsträckning avgör hur ofta ett stambyte behöver göras är:

  • Vilket åratal byggdes fastigheten?
  • Vad är stammarna gjorda av?
  • Hur hårt belastas stammarna?
  • Hur har stammarna dragits?
  • Finns det andra ekonomiska faktorer med i bilden?

Stambyten har genomförts på olika sätt vid olika årtal och stammar finns i olika material. Äldre stammar av tjockt och gediget gjutjärn utsätts visserligen för rost med tiden men behöver inte vara i sämre skick än modernare stammar i plast, snarare tvärtom. Belastningen på stammarna kan vara olika hård i olika lägenheter. Det är därför som ett partiellt stambyte kan vara ett alternativ till att byta alla rörstammar på samma gång. I stora fastigheter kan man behöva genomföra tätare stambyten eftersom det helt enkelt rinner mer vatten och avlopp genom rören. Med vilken kvalitet föregående stambyte är genomfört och vilken metod man valde påverkar också hur ofta ett stambyte måste genomföras.

Sist men inte minst har vi andra ekonomiska faktorer som spelar in när det handlar om hur ofta ett stambyte bör göras. Kostnaden för stambyte påverkar givetvis föreningens ekonomi, men det är inte i första hand det vi syftar på eftersom ett stambyte inte är en lyx utan något helt nödvändigt. Eftersom badrummen byggs om på nytt i samband med byte av stammar så vill man helst undvika att byta ut stammar allt för tätt inpå eller kort tid innan badrummen måste renoveras. En badrumsrenovering håller inte lika länge som nya stammar men det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att passa på att byta stammar om badrummen måste rivas ut på grund av renovering.

Tips till föreningar och hyresvärdar som vill genomföra ett stambyte i rätt tid

Se till att ha en bra bild av de befintliga stammarnas skick, så att ett stambyte inte kommer för hastigt på. Ibland måste stammar bytas akut men då beror det i regel på att hyresvärden eller föreningen, vem det nu är som varit ansvarig, väntat för länge med att göra en stambesiktning.

Tänk på att det kan ta lång tid att förankra ett beslut om stambyte. Enskilda hyresgäster kan sätta sig emot beslutet som då hamnar hos hyresnämnden. Det gäller särskilt om en större hyreshöjning planeras som en följd av att boendestandarden ökar. I en bostadsrätt kan det vara ännu svårare om de boende har olika uppfattning om ett stambyte ska genomföras eller inte. Där är det helst under årsstämman som ett väl underbyggt beslut ska fattas.

I ett längre perspektiv är det minst lika avgörande för föreningens ekonomi hur länge ett stambyte håller som vad det kostar att genomföra det. Var noga vid valet av entreprenörer och ta alltid in flera anbud. En erfaren stambyteskonsult kan hjälpa till med den biten.

Gå igenom vilka andra behov av renovering och förbättringar som föreligger. Det är ekonomisk gynnsamt och bekvämt för de boende att göra flera saker på samma gång.

Så kan ni få hjälp och avgöra hur ofta ett stambyte behöver utföras

Med hjälp av våra konsulter och experter kan ni vara säkra på att ett stambyte genomförs i rätt tid i relation till alla faktorer som spelar in. Våra konsulter gör en besiktning av fastighetens rörstammar och kan därefter avgöra när i tiden och hur ofta ett stambyte behöver genomföras. En stambyteskonsult kan fungera som projektledare och se till så att övrig kompetens i form av byggledare, entreprenörer och kontrollansvarig knyts till stambytet. Det sparar ni både tid och pengar på och framförallt så genomförs ett arbetet vid rätt tidpunkt.


Kontakta oss idag för mer information.