Stambyte Märsta

Ett stambyte i Märsta är en nödvändig underhållsinsats som säkerställer viktiga funktioner för lång tid framöver. De stammar man oftast talar om är ledningar för tappvatten och avloppsrör. Dessa ersätts alltid under ett stambyte i Märsta. Stammar för till exempel el och ventilation slits inte lika snabbt men ibland byter man även dem. Hur ofta ett stambyte i Märsta behöver genomföras varierar och beror på en rad faktorer. Man brukar säga att ett stambyte håller i 40–60 år. Har det gått mer än 30 år sedan senaste stambytet är det bra att göra en stambesiktning.

Anlita erfarna entreprenörer inför ett stambyte i Märsta 

Märsta har haft en snabb befolkningsutveckling från 1960-talet och framåt. Det betyder att det finns flerfamiljshus där det nu är dags för ett första stambyte men också äldre fastigheter där stammarna har bytts tidigare men där det nu är dags igen. Att byta stammar är en stor investering och det är viktigt att göra det vid rätt tillfälle, varken för tidigt eller så sent att det finns risk för vattenskador. En skicklig stambyteskonsult kan hjälpa er med den avvägningen och se till så att stamrenoveringen sedan utförs av behöriga hantverkare.

Så utförs ett stambyte i Märsta

Det är inte bara viktigt att en stamrenovering utförs i rätt tid utan också att det görs med rätt metod och rätt kompetens. Det är till exempel inte säkert att stammarna måste bytas. Ibland är relining ett bra alternativ, det är billigare och ett mindre ingrepp men det kräver att befintliga stammarna är i bra skick. Ett traditionellt stambyte i Märsta innebär att man river ut badrummen för att komma åt stammarna. De renoveras sedan från grunden som del av stambytet.

Detta kan du få hjälp med vid ett stambyte i Märsta

Danixo har 40 års erfarenhet av stambyten och kan ge stöd eller ta hela ansvaret i vilken som helst av de etapper som ett stambyte i Märsta kan delas in i. Vi kan till exempel stå för stambesiktning och den förstudie som bör ligga till grund för ett beslut om stambyte. Eller hjälpa till med upphandlingen av entreprenörer och se till så att stambytet kan genomföras på ett sätt som inte påverkar de boende mer än nödvändigt. Du kan också anlita en certifierad kontrollansvarig via Danixo.


Kontakta oss idag för mer information.