Stambyte Norrtälje

Under ett stambyte i Norrtälje ersätts stammar för tappvatten och avlopp med nya. Ibland är det ekonomiskt fördelaktigt att relina rörstammar istället för att byta ut dem. Det ökar livslängden med upp till 40 år. Om det finns behov kan man även byta andra stammar, exempelvis ventilationsrör och rör för värme eller gas om det finns sådana. Även elledningarna räknas till fastighetens stammar och kan behöva bytas ut.

Anlita erfarna entreprenörer i Norrtälje

I Norrtälje finns såväl äldre flerfamiljshus med höga kulturvärden som moderna hyreshus där det är dags för ett första stambyte. Ett stambyte kan hålla i 30–60 år, bland annat beroende på hur entreprenören gått tillväga. Det krävs erfarenhet för att kunna bedöma hur man ska genomföra ett stambyte i Norrtälje så att resultatet håller så länge som möjligt.

Så bör ett stambyte i Norrtälje genomföras

Att byta ut gamla stammar mot nya kräver skicklighet och noggrannhet men det går relativt fort. Det är dock en insats som föregås av en hel del förarbete. En stamrenovering kan genomföras på olika sätt och hur man går tillväga får stora konsekvenser för fastighetens ekonomi under lång tid. En förstudie ska alltid ligga till grund för de beslut som tas om själv genomförandet. En stor del av ett stambyte i Norrtälje är att riva ut badrummen och sedan bygga upp dem på nytt när de nya stammarna är på plats. Detta är en fas som påverkar livet i fastigheten, men kvarboende är alltid ett alternativ och de praktiska problem som uppstår kan lösas genom provisorier.

Detta kan ni få hjälp med under ett stambyte i Norrtälje

Danixo är en stamkonsultfirma med lång erfarenhet av alla de moment som ingår i ett stambyte i Norrtälje. Det gäller oavsett om ni väljer relining eller ett traditionellt stambyte. En viktig del av vår affärsidé är att ta ansvar och bidra med kompetens precis där det behövs som bäst. Ni väljer om det innebär hjälp från en kunnig byggledare under genomförandefasen eller att ta fram en gedigen förstudie efter en stambesiktning. Vi kan också ta det övergripande ansvaret från början till slut gällande ert stambyte i Norrtälje.


Kontakta oss idag för mer information.