Stambyte Österåker

Ett stambyte i Österåker behöver ibland genomföras redan efter 30 år, i andra fall kan man vänta uppemot 60 år. Det är dock bra att göra en stambesiktning i god tid och planera nästa stambyte i Österåker utifrån den. Med stammar menar man de rör och ledningar som försörjer en fastighet med varm- och kallvatten, avlopp, el, värme, gas och ventilation. Framförallt är det avloppsrör och stammarna för tappvatten som ses över inför ett stambyte, övriga stammar kan bytas vid behov men de slits inte lika fort.

Välj ett anbud från en erfaren entreprenör inför ett stambyte i Österåker

Skärgårdskommunen Österåker växte snabbt på 1970-talet och i många av husen som uppfördes då är det nu hög tid att byta ut stammarna. Oavsett om rörstammar är gjorda av plast eller gjutjärn så börjar de förr eller senare att läcka. Ofta så lite att det inte märks och då är risken för fuktskador överhängande. Genom att välja en skicklig och erfaren entreprenör inför ett stambyte i Österåker försäkrar ni er om att de nya stammarna får så lång livslängd som möjligt.

Så går man tillväga vid ett stambyte i Österåker

Ett stambyte inleds alltid med en förstudie. Efter att ha genomfört rörspolning, filmning av avloppsrör och andra åtgärder kan man komma fram till om stammarna behöver bytas och hur man ska gå tillväga vid ett stambyte i Österåker. Om de befintliga stammarna är bra kan det vara en idé att välja relining istället för ett traditionellt stambyte. Då får avloppsrör och stammar för tappvatten ett nytt tätskikt. Relining är billigare än ett stambyte och man slipper bryta upp golven, vilket man måste göra vid ett stambyte i Österåker. Fördelen med att byta stammarna är att badrummen och ibland även andra våtutrymmen renoveras som en del av projektet. Om det finns ett behov av nya badrum är ett stambyte att föredra framför relining.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Österåker

Vi är en stambyte konsult med lång erfarenhet. Vi kan hjälpa er att genomföra ett stambyte på ett tryggt och resurseffektivt sätt med en bra kommunikationsplan som gör så att även de boende har koll på hur och när ett stambyte i Österåker påverkar vardagen i huset. Utifrån hur ni vill ha det kan vi ta ett helhetsansvar men vi kan också bidra med något mer specifikt, som byggledning eller förstudie.


Kontakta oss idag för mer information.