Stambyte på Lidingö

Att vänta för länge med ett stambyte på Lidingö kan visa sig vara dyrköpt om de gamla stammarna är rostiga och har börjat läcka. En fastighets stammar är de rör och ledningar som försörjer huset med viktiga funktioner som tappvatten, avlopp, el, värme, gas och ventilation. Det är inte alltid ett stambyte på Lidingö innebär att alla dessa stammar byts utan det räcker ofta med att byta avloppsrör och stammar för tappvatten.

Ett stambyte på Lidingö bör genomföras av experter

Lidingö i Stockholms inre skärgård har många olika typer av flerfamiljsbostäder och det är viktigt att genomföra en stamrenovering med känsla för vad det är för typ av fastighet. Skicket på de befintliga stammarna är en faktor som är av avgörande betydelse för hur man ska gå till väga. Ibland är det ekonomiskt fördelaktigt att genomföra en relining istället för ett fullskaligt stambyte. Då förses stammarna med ett nytt tätskikt som kan hålla i uppemot 40 år. Det beslut man tar om när och hur ett stambyte på Lidingö ska genomföras får betydelse för fastighetens ekonomi under lång tid. Ett stambyte kan ha en livslängd på 60 år, men då krävs det att det genomförs av entreprenörer med stor erfarenhet.

Så går man tillväga vid ett stambyte på Lidingö

När det genomförts en stambesiktning och förstudien är klar är det dags att genomföra en upphandling av byggtjänster. De som bor och verkar i fastigheten ska informeras om hur ett stambyte på Lidingö kommer att påverka deras vardag. Alla bör kunna bo kvar men man ska vara medveten om att ett stambyte tar tid och att alla badrum helrenoveras. Detta eftersom stammarna är dragna inuti golv och ibland även i väggar, som alltså måste brytas upp.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte på Lidingö

Ett stambyte på Lidingö är ett unikt projekt men en stambyteskonsult från Danixo kan, utifrån sin långa erfarenhet, hjälpa er att bedöma hur en stamrenovering bör genomföras i just er fastighet. Ni kan också få hjälp med upphandling av entreprenörer om ni vill försäkra er om att arbetet utförs med kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris. Ta kontakt med oss genom formuläret nedan för ett förutsättningslöst möte så har ni tagit första steget mot nya stammar som kommer att hålla i 40–60 år.


Kontakta oss idag för mer information.