Stambyte Södermalm

Ett stambyte på Södermalm behöver genomföras med 40–60 års mellanrum. En fastighets stammar är de rör och ledningar som förser den med vatten och transporterar bort avlopp. Rörstammar utsätts för en hel del slitage och börjar förr eller senare att rosta. Det kan även finnas stammar för ventilation, värme och gas som kan behöva bytas. Även elledningar kan bytas i samband med ett stambyte på Södermalm.

Välj hantverkare med erfarenhet till ett stambyte på Södermalm

Södermalm är bebyggt med bostadsområden från många olika epoker och ett stambyte på Södermalm påverkas av vad det är för typ av byggnad och vilket skick de gamla stammarna är i. Det krävs erfarenhet för att kunna fatta rätt beslut om hur ett stambyte ska genomföras. God kommunikation mellan entreprenören och de boende i fastigheten är viktigt eftersom ett stambyte på Östermalm innebär att vardagen påverkas samtidigt som man får en möjlighet till modernisering av kök och badrum. 

Så genomförs ett stambyte på Södermalm

Ett stambyte på Östermalm börjar alltid med en noggrann besiktning. En rörinspektion ligger till grund för beslutet om hur och när ett stambyte ska genomföras. Ibland kan man förlänga stammarnas livslängd genom relining, som innebär att ledningar för tappvatten och avlopp får en ny insida. Det krävs dock att ledningarna är i bra skick för att relining ska vara möjligt. Ifall man bestämmer sig för ett traditionellt stambyte på Södermalm helrenoveras även badrummen som en del av projektet. Det innebär en stor förbättring av boendekvalitén som alla kan se fram emot under de månader som ett stambyte pågår.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte på Södermalm

Vi går ofta in i ett stamrenoveringsprojekt i ett tidigt skede och gör den förstudie som ligger till grund för hur man sedan bör gå vidare med ett stambyte på Södermalm. Vi kan också agera byggledare under själva bytet och hjälpa till med upphandlingen så att ni kan få ner priset och samtidigt vara säkra på att få hög kvalitet genom alla moment. Ett stambyte på Södermalm kan även kombineras med andra renoveringsprojekt. Det brukar innebära samordningsvinster att passa på att göra flera saker när det ändå finns hantverkare i huset. Hör av er via formuläret så berättar vi mer om hur vi arbetar med stambyte på Södermalm.


Kontakta oss idag för mer information.