Stambyte Södertälje

Ett stambyte i Södertälje är ett stort projekt som behöver genomföras med 40–60 års mellanrum under normala omständigheter. Väntar man för länge med att byta ut stammarna kan de börja läcka och orsaka vattenskador. Vid ett stambyte i Södertälje kan man, om det behövs, även byta elledningar och stammar för ventilation, gas och värme.

Anlita erfarna entreprenörer till ett stambyte i Södertälje

Södertälje har växt i etapper och har såväl riktigt gamla flerfamiljshus, som ställer krav på varsamhet vid renovering, som moderna hyresfastigheter där ett stambyte behöver genomföras för första gången. Hantverkarna som anlitas för ett uppdrag som detta måste kunna utföra ett stambyte i Södertälje med känsla för de möjligheter och utmaningar som gäller i den aktuella fastigheten. Om en stamrenovering genomförs på ett sätt som inte är optimalt kan det få stora ekonomiska konsekvenser. 

Så går ett stambyte i Södertälje till

Det första steget är att inspektera de befintliga stammarna. En stambesiktning kan visa att det går att vänta i 20 år med nästa stambyte eller att stammarna behöver bytas så fort som möjligt. Besiktningen görs bland annat genom att man filmar avlopp och genomför en rörspolning. Ibland visar en rörinspektion att det är möjligt att klä stammarnas insida med ett nytt tätskikt och på så sätt flytta fram nästa stambyte med upp emot 40 år. Den tekniken kallas relining och är billigare och går snabbare att genomföra än ett traditionellt stambyte. Att byta stammar innebär att alla badrum helrenoveras eftersom stammarna sitter i golven som rivs ut. Ett nytt badrum är något att glädjas åt under ett stambyte i Södertälje.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Södertälje

Det är svårt att planera ett stambyte på ett sätt som säkrar kvalitén samtidigt som priset är förmånligt. Eftersom stambyte i Södertälje tar 8–12 veckor per lägenhet är det också viktigt att de boendes vardag fungerar även under den mest intensiva fasen. En stambyteskonsult från oss kan hjälpa er med allt detta. Ni bestämmer själva om ni vill ha hjälp med allt som hör ihop med stambytet i Södertälje eller om ni bara vill ha stöd under en viss fas av arbetet, eller med en specifik uppgift. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar.


Kontakta oss idag för mer information.