Stambyte Sollentuna

Vid ett stambyte i Sollentuna byter man ut de stammar, alltså rör och ledningar för tappvatten, avlopp, el, värme, gas och ventilation, som börjat bli slitna. Stammar för tappvatten och avloppsrör byts alltid då det är störst belastning på dem. Ett stambyte i Sollentuna är ett omfattande projekt som kan ta flera månader att genomföra i en större fastighet, men görs det rätt så kan det hålla i 60 år.

Det lönar sig att anlita hantverkare med lång erfarenhet

Sollentuna växte snabbt på 1960-talet men bebyggelsen är varierad. Erfarna stambyteskonsulter kan avgöra när det är dags för ett stambyte i Sollentuna. För att ett stambyte ska bli så lönsamt som möjligt är det viktigt att genomföra det i rätt tid. Där handlar det om att väga in skicket på de befintliga stammarna och ta hänsyn till när badrummen behöver renoveras. Detta eftersom de i regel rivs ut och byggs upp på nytt i anslutning till ett stambyte. En annan framgångsfaktor är att genomföra stambytet i Sollentuna så att det påverkar dem som bor och verkar i fastigheten så lite som möjligt. 

Så genomför man ett stambyte i Sollentuna

Ett stambyte i Sollentuna börjar alltid med en stambesiktning och en förstudie. Ibland behöver man inte byta ut stammarna utan de kan infordras med ett nytt tätskikt med en metod som kallas för relining. Det är billigare och går fortare än ett traditionellt stambyte men är bara ett alternativ om de befintliga stammarna är i bra skick. När de börjat rosta fäster inte det nya tätskiktet lika bra. Om valet föll på att byta ut stammarna mot nya river man ut badrummen helt och hållet. Ofta måste man bila upp golven om de är av betong och rören är dragna inne i golven. Även andra våtutrymmen påverkas och förutom att man renoverar badrummen kan ett stambyte i Sollentuna vara ett bra tillfälle att uppgradera köken i fastigheten.

Så kan ni få hjälp vid ett stambyte i Sollentuna

Våra stambyte konsulter kan gå in i olika skeden av ett stambyte i Sollentuna och hjälpa er utifrån era önskemål. Ta gärna kontakt med oss redan när ni börjat fundera på om ett stambyte är nödvändigt så kan våra stambyteskonsulter titta på de befintliga stammarna och ta fram ett underlag för ert beslut. Vi hjälper ofta till med upphandlingar och kan även fungera som projektledare under ett stambyte i Sollentuna.


Kontakta oss idag för mer information.